Czym Jest Cel Inwestycyjny i Jak Go Stworzyć

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Czym Jest Cel Inwestycyjny i Jak Go Stworzyć?

Za cel inwestycyjny (w odniesieniu do finansów osobistych) uważa się założenie, któremu służy konkretny portfel stworzony na potrzeby finansowe osoby fizycznej lub klienta doradcy inwestycyjnego. Po ustaleniu celu, będzie on określał jakie poszczególne klasy aktywów i rodzaje zabezpieczeń są potrzebne do jego realizacji.

Innymi słowy cel inwestycyjny jest podstawowym powodem dla którego inwestujesz. Cel inwestycyjny może również określać w jaki sposób fundusz inwestycyjny lokuje swój portfel. Na przykład, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, cel określony dla danego z nich opisany jest na podstawie sformułowań w prospekcie emisyjnym danego funduszu.

Określenie celu inwestycyjnego dla inwestorów indywidualnych

Cel inwestycyjny można uznać za odpowiedź na podstawowe pytania, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem tworzenia portfela.

 • Jaki jest cel Twoich pieniędzy?
 • Co chcesz, aby robiły?
 • Ile czasu masz do momentu, gdy będziesz potrzebował tych pieniędzy?
 • Ile ryzyka jesteś gotów podjąć, aby osiągnąć ponadprzeciętne zyski?
 • Czy chcesz, aby Twoje pieniądze rosły?
 • Czy może chcesz zachować ich aktualną wartość?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci dojść do ram czasowych inwestycji i tolerancji ryzyka, które są podstawowymi elementami określania celu inwestycyjnego.

Na przykład – jeśli celem Twoich pieniędzy jest emerytura i szacujesz, że masz co najmniej 20 lat do osiągnięcia tego wieku, to posiadasz cel długoterminowy. Zakładając, że tolerancja ryzyka nie jest niska, to adekwatny cel funduszu inwestycyjnego zostałby ogólnie sklasyfikowany jako „wzrost”. Dlatego też w celu zdywersyfikowania portfela należałoby przyjrzeć się funduszom inwestycyjnym akcji, jak również innym funduszom mieszanym.

Przykłady celów inwestycyjnych i podstawowe typy inwestycji

Twój cel inwestycyjny można uznać za wzrost, ale może to być również dochód lub zachowanie aktualnej wartości jeśli jesteś na emeryturze. Może to być jakaś kombinacja lub odmiana tych trzech rodzajów. Na przykład niektórzy inwestorzy chcą zwiększyć swoją wartość konta w czasie, ale chcą również uzyskać pewien dochód z tej inwestycji. Dlatego taki cel inwestycyjny można uznać za wzrost i dochód. Cel ochrony kapitału zazwyczaj dąży do utrzymania stabilnych wartości rachunków lub minimalnego wzrostu w tempie równym spodziewanej stopie inflacji. Zazwyczaj wynosi ona od 2,5% do 4,0%.

Przed rozpoczęciem inwestowania upewnij się, że określiłeś swój własny cel inwestycyjny. Wtedy będziesz w stanie dopasować go do celu funduszy inwestycyjnych i dobrania takiego, który będzie dla Ciebie odpowiedni.

Jak wyznaczyć cel inwestycyjny?

Nauka wyznaczania celów inwestycyjnych jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić jako nowy inwestor. Pomaga śledzić, gdzie byłeś, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz, ponieważ dotyczy to Twoich finansów osobistych i Twojej drogi do niezależności finansowej.

Jakość celów inwestycyjnych

Najlepsze cele inwestycyjne mają zwykle trzy wspólne cechy:

 1. Dobre cele inwestycyjne są wymierne. Oznacza to, że są one jasne, zwięzłe i konkretne. Stwierdzenie: „Wyznaczam sobie cel, jakim jest oszczędność 50 zł tygodniowo” jest sensowne, ponieważ można ocenić swoje finanse i ustalić czy się to udało, czy nie. Zaoszczędziłeś albo nie zaoszczędziłeś 50 złotych w tygodniu. Z drugiej strony mówienie czegoś w stylu: „Zamierzam wyznaczyć cel jakim jest oszczędzanie więcej pieniędzy każdego roku” jest poniekąd bezużyteczne, ponieważ nie obarcza cię odpowiedzialnością.
 2. Dobre cele inwestycyjne są rozsądne i racjonalne. Jeśli zdecydujesz, że chcesz osiągnąć milion złotych w swojej osobistej wartości netto do 40 roku życia, możesz wykorzystać takie metody jak wzór wartości pieniądza w czasie, aby ocenić czy twoja obecna stopa oszczędności jest wystarczająca. Nie uda ci się tam dotrzeć odkładając 5 000 zł rocznie między 18 a 40 rokiem życia przy zachowaniu historycznej i prawdopodobnej stopie zwrotu. Oznacza to, że musisz albo obniżyć swoje oczekiwania albo zwiększyć ilość pieniędzy, które co roku odkładasz.
 3. Dobre cele inwestycyjne są zgodne z planami długoterminowymi. Ta informacja jest warta ciągłego powtarzania, ponieważ wydaje się, że duży odsetek ludzi jest zaprogramowanych, tak że pieniądze są jedyną rzeczą, która ma dla nich znaczenie. Pieniądz jest narzędziem, które powinno istnieć, aby Ci służyć. Nic więcej. Jedynym celem pieniędzy jest poprawa jakości twojego życia, danie ci czegoś, co pozwoli ci doświadczyć więcej szczęścia i użyteczności. Nie powinno się skończyć życia z ogromnie dużym saldem, jeśli oznacza to, że musisz poświęcić wszystko co wartościowe w życiu by to osiągnąć i w końcu umrzeć, zostawiając owoce swojej pracy spadkobiercom, którzy są nieodpowiedzialni lub którzy nie są wdzięczni za to co im obdarowałeś. Czasami lepiej jest mieć mniej oszczędności, ale cieszyć się życiem bardziej, niż cieszyłbyś się w odwrotnej sytuacji. Sztuczka polega na upewnieniu się, że mądrze wyważasz swoje długoterminowe i krótkoterminowe pragnienia w sposób, który maksymalizuje radość. Nie ma na to formuły, ponieważ tylko ty możesz określić jakie kompromisy jesteś skłonny zawrzeć i które poświęcenia przynoszą większe korzyści.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Najważniejsze pytania przy ustalaniu celów inwestycyjnych

Gdy usiądziesz i zaczniesz już opracowywać swoje cele inwestycyjne, by osiągnąć niezależność finansową, zadaj sobie następujące pytania. Pozwolą one wyjaśnić niektóre z twoich ukrytych założeń. Może to być szczególnie przydatne ćwiczenie, jeśli jesteś w związku małżeńskim, ponieważ wielokrotnie małżonkowie nie są świadomi, że dążą do różnych punktów wyjścia, jeśli chodzi o sprawy finansowe.

 1. Jaka jest „twoja liczba”? Jaki jest miesięczny dochód pasywny, który byłby konieczny do osiągnięcia niezależności finansowej z portfela, gdybyś co roku wycofywał nie więcej niż 3-4% wartości bazowej inwestycji? Jest to kwota pieniędzy, którą trzeba by było przeznaczyć na życie z posiadanego kapitału bez konieczności sprzedawania czegokolwiek i cieszyć się upragnionym standardem życia.
 2. Jaka jest Twoja tolerancja na ryzyko? Bez względu na to, jak skuteczny jesteś lub ile pieniędzy zgromadzisz, niektórzy z nas są zaprogramowanie w taki sposób, że wahania wartości portfela prowadzą do ogromnego kryzysu emocjonalnego. Woleliby raczej skończyć z mniejszą ilością pieniędzy w przyszłości i cieszyć się niższym oprocentowaniem, ale spokojniejszym tempem wzrostu. Umiejętność szczerego mówienia sobie o tym, co się stanie na tym polu jest dużą częścią dojrzałości finansowej. Przykładowo, choć w większości przypadków może to postawić Cię w bardzo niekorzystnej sytuacji – nie musisz posiadać akcji, by budować majątek. Istnieją inne klasy aktywów, które mogą dla Ciebie pracować i które mają zdolność do tworzenia kapitału. Równocześnie wyrzucając dywidendy, odsetki i/lub czynsze.
 3. W jaki sposób Twoje wartości moralne i etyczne wpływają na strategię zarządzania portfelem? Każdy z nas jest częścią świata. Nasze działania i decyzje wpływają na tych, którzy nas otaczają na dobre i na złe. Jak chcesz inwestować swoje pieniądze? Czy dobrze czujesz się posiadając akcje koncernów tytoniowych? A co z akcjami producentów broni? Czy masz problem moralny z nabywaniem udziałów destylarni alkoholu? Firmy energetyczne, które mają duży bilans węglowy? Kiedy nadchodzi moment presji, musisz zdecydować z czym możesz żyć jeśli chodzi o generowanie dochodów, a co jest dla ciebie zbyt dużą przeszkodą.
 4. Czy planujesz wydać cały swój kapitał w ciągu życia, czy może chcesz zostawić po sobie spadek? Wydając cały kapitał będziesz mógł cieszyć się wyższą stawką wypłat niż w sytuacji odwrotnej. Jeśli tego nie zrobisz, dostaniesz mniejszą część strumienia dochodów pasywnych z twoich aktyw, a kapitał główny powinien rosnąć, pod warunkiem, że jest rozsądnie zarządzany. Wtedy też będzie on służył jako spadek. Ustalenie prawidłowej odpowiedzi zależy od wielu czynników, ale punktem wyjścia jest to, że ktoś inny wyda te pieniądze. Musisz się upewnić, że jest to osoba, której chcesz to oddać nawet jeśli jesteś nią Ty sam. Co więcej, jeśli pozostawisz pieniądze dla innych, to zrobisz to bezpośrednio, bez żadnych zobowiązań, czy też założysz fundusz powierniczy?
 5. Czy ograniczysz swoje inwestycje do swojego kraju ojczystego czy też rozszerzysz ich zakres na cały świat? Pomimo gwałtownego wzrostu nacjonalizmu który rozpoczął się w 2020 roku, siły globalizacji są realne, są potężne i oznaczają, że każdy, kto ma dostęp do rachunku maklerskiego może stać się właścicielem firmy na całym świecie. Możesz być górnikiem w kopalni i odbierać dywidendy ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. Możesz być nauczycielem w Gdańsku i odbierać pieniądze z firm w Kanadzie i Francji. Wprowadza to wprawdzie dodatkowe ryzyka związane z trwałymi stratami kapitałowymi, a także inne rodzaje ryzyka, jak ryzyko walutowe i polityczne, ale oferuje również większą dywersyfikację i potencjalną ekspozycję na wyniki rynkowe, które mogą okazać się lepsze niż te, które byłyby dostępne wyłącznie w portfelu krajowym.
 6. Co motywuje Cię do osiągnięcia niezależności finansowej? O ile niektórzy ludzie są naturalnymi ciułaczami – mają tendencję do gromadzenia bez potrzeby podawania powodu, ponieważ żyją poniżej swoich możliwości i wiedzą, co zrobić z nadwyżką – większość ludzi kieruje się jakąś pierwotną lub wtórną motywacją. Niezwykle istotne jest, abyś spojrzał w głąb siebie i szczerze odpowiedział na pytanie, dlaczego? Dlaczego musisz oszczędzać? Co sprawia, że chcesz inwestować, a nie wydawać pieniądze, które przepływają przez twoje ręce? Często, docierając do sedna tego pytania, lepiej zaprojektujesz swój portfel i osiągniesz to, do czego naprawdę dążysz.
 7. Czy jesteś emocjonalnie zdolny do samodzielnego zarządzania swoim portfelem? To pytanie może być trudne dla niektórych z nas, ponieważ czując się szczerym wobec siebie przyznamy się do osobistego niedomagania. To nonsens. Celem jest wydobycie tego, czego chcesz z portfela, a nie udowodnienie, że jesteś mistrzem inwestowania. Vanguard, jedna z największych firm zarządzających aktywami finansująca zarówno aktywne, jak i pasywne fundusze inwestycyjne oraz ETF oszacowała w jednej ze swoich publikacji, że typowy inwestor mógłby dodać 3% netto lub więcej do swoich aktualnych zysków z inwestycji. Wystarczy zatrudnić jednego z doradców korzystających z modelu przedstawionego w ich argumentacji. Wysokie opłaty za doradztwo inwestycyjne są bardziej niż rekompensowane przez połączenie modyfikacji zachowań, doradztwa podatkowego, pomocy w planowaniu finansowym i innych usług, które w jakiś sposób przynoszą korzyści klientowi. Ich argumenty można przeczytać w publikacji Vanguard Research z września 2020 r. „Putting a value on your value: Quantifying Vanguard Advisor’s Alpha„.
 8. Jak różne klasy aktywów współgrają z Twoją osobowością i temperamentem? Poruszyłem już tę kwestię, ale jest ona nieco inna i wymaga dalszego omówienia. Społeczeństwo jest zróżnicowane. Każdy z nas jest inaczej zaprogramowany. Mamy swoje własne unikalne upodobania i irytacje. Rzeczy, które nas uszczęśliwiają i rzeczy, które nas podrażniają. To tak jak niektórzy wolą wołowinę, a inni kurczaka. Mamy wiele sposobów na zarabianie i inwestowanie pieniędzy na tym świecie. Zastanów się przez chwilę nad nieruchomościami. Nieruchomości istniały na długo przed powstaniem giełd papierów wartościowych. Wraz z kredytami, jest to jedna z najstarszych dawnych tradycji. Nabywasz część nieruchomości, którą ktoś inny chce użytkować. Pozwalasz mu z niej korzystać przez z góry określony czas w ramach serii zobowiązań oraz norm społecznych i kulturowych, które określają specyfikę umowy. W zamian otrzymujesz pieniądze, które są nazywane czynszem. Jednakże wśród swoich zobowiązań, trzeba dopilnować, aby nieruchomość była utrzymywana w zadowalającym stopniu. Jeśli specjalizujesz się w sektorze mieszkaniowym, a toaleta popsuje się w środku nocy, odbierasz telefon. Chyba że płacisz firmie zarządzającej nieruchomościami, która zajmie się tymi sprawami za Ciebie. Twój najemca może mieć problem z uzależnieniem i sprzedawać twoje sprzęty. Może być zbieraczem i zniszczyć mieszkanie tak, że będzie ono napiętnowane przez sąsiadów. To kompromis. Te potencjalne problemy należą do kosztów, które musisz ponieść, jeśli chcesz cieszyć się dochodami z nieruchomości.
 9. Nie ma realnego sposobu na obejście tego problemu. To jest życie. Osobiście nie uważam, że atrakcyjne. W efekcie zacząłem koncentrować się na firmach i papierach wartościowych będących w obrocie publicznym. Chodzi o akcje zwykłe, ponieważ te kompromisy są mniejsze i nie przeszkadzają mi praktycznie wcale. Gdybym kiedykolwiek zagłębił się w jakikolwiek sensowny sposób w inwestycje w nieruchomości, najprawdopodobniej byłyby to nieruchomości komercyjne ze względu na dłuższe warunki umowy najmu i fakt, że będę negocjować z klientami korporacyjnymi, a nie osobami fizycznymi. Lepiej pasuje do tego, kim jestem. Nie mówię, że nigdy nie rozważałbym nieruchomości mieszkalnych, ale jestem świadomy kompromisów i potrzebowałbym unikalnego zestawu okoliczności, aby przejść przez ten konkretny rynek.
 10. Jaki jest twój horyzont czasowy? Nawet jeśli dana klasa aktywów lub inwestycja pasuje do Twojej osobowości, temperamentu, wartości netto, sytuacji osobistej i preferencji – nie musi to oznaczać, że jest to właściwe rozwiązanie. Ponieważ trzeba rozważyć horyzont czasowy, w którym trzeba będzie go wykorzystać, by uzyskać płynność. Powiedzmy, że masz dodatkowe 100 000 złotych do wykorzystania, lecz wiesz, że będziesz potrzebował tych pieniędzy w ciągu pięciu lat. Bez względu na to, jak atrakcyjna jest okazja, nawet jeśli dostałeś szansę zainwestowania w wielki biznes, prawdopodobnie nie jest rozsądne, abyś dokonał inwestycji, ponieważ potrzebujesz rozwiązania, które nie może zostać zrealizowane – czyli odzyskania gotówki w ciągu 60 miesięcy.

Oczywiście, to tylko kilka rzeczy, które należy rozważyć, ale nie wolno ich pomijać. Postaraj się o to na samym początku, podejmij przemyślane decyzje zmierzające do osiągnięcia swoich celów finansowych, a przekonasz się, że jest o wiele łatwiej.

Portfel inwestycyjny – czym jest i jak go stworzyć

Portfel inwestycyjny to nic innego, jak wszystkie nasze inwestycje i aktywa zebrane w jednym miejscu. Jak zbudować portfel inwestycyjny?

1. Ilość inwestycji

Istotnym elementem, na który musimy zwrócić uwagę już na początkowym etapie budowania portfela inwestycyjnego jest określenie ilości instrumentów finansowych, które będą się w nim znajdowały. Portfel inwestora indywidualnego powinien zawierać w sobie akcje nie więcej niż kilkunastu różnych spółek. Ich liczbę należy rozważyć pod kątem tego, ile czasu zamierzamy poświęcać na inwestowanie oraz tego, jak duże przekonanie co do trafności swoich inwestycji. Zbyt duża ilość instrumentów finansowych może uniemożliwić ich szczegółową analizę. Z kolei im bardziej jesteśmy pewni swych wyborów inwestycyjnych, tym mniej sensowne jest dobieranie następnych walorów, które rozwodnią potencjalny zysk.

Decydując się na pewna ilość inwestycji, dobrze jest wziąć pod uwagę także horyzont inwestycyjny. – Inwestor indywidualny nie da rady monitorować równolegle zbyt wielu operacji finansowych, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, gdy wrażliwość notowań na pojedyncze impulsy ma większe znaczenie.

Pojawia się jednak dylemat, jaką część portfela powinny stanowić akcje cechujące się większym ryzykiem i zmiennością (ale też dające szansę na większe zyski), a jaką bezpieczniejsze instrumenty finansowe jak np. obligacje lub całkowicie niemal bezpieczne jak lokaty. Struktura portfela powinna zależeć w głównej mierze od indywidualnych preferencji inwestora, jego profilu ryzyka, a także świadomości ryzyka inwestycji ponoszonych w poszczególne instrumenty. Dla inwestorów ostrożnych udział komponentu wzrostowego (w tym akcji i funduszy akcyjnych) nie powinien przekroczyć 10 procent. Z kolei dla osób akceptujących wysoki poziom ryzyka ten modelowy udział wzrasta do 90 procent..

Decyzja o wielkości udziału bezpiecznych instrumentów powinna zostać podjęta po zapoznaniu się ze stopami zwrotu, jakie one oferują, najbliższymi perspektywami rynku akcji oraz pewnością, z jaką inwestuje się w nieco bardziej ryzykowne instrumenty.

2.Jakie inwestycje wybierać?

Budując portfel inwestycyjny nie można liczyć na uśmiech losu. Ryzyko inwestycyjne mierzone jest nie tylko wedle ryzyka poszczególnych inwestycji. Należy brać pod uwagę także stopień powiązania stóp zwrotu tych inwestycji. Dywersyfikację można natomiast przeprowadzić na kilka różnych sposobów, np. wybrać spółki z kilku niezwiązanych ze sobą sektorów gospodarczych, z różnych krajów, spółki o odmiennej wielkości oraz oczywiście zbudować portfel z różnorodnych aktywów, ale każdy z nich powinien być dobrany wedle ścisłego klucza.

Fundusze inwestujące w instrumenty rynku pieniężnego na pewno będą słusznym wyborem, lecz w czasie kryzysu finansowego bezpiecznie możemy zarabiać też na obligacjach. Wybór pomiędzy tymi portfelami powinien głównie zależeć od tego, prze jaki czas planujemy inwestować w dany fundusz. Inwestycja w portfel obligacji opłaca się tylko długoterminowo, natomiast czas inwestycji w fundusze pieniężne może wynosić jedynie sześć miesięcy.

3. Od zera czy „gotowiec”? Kilka słów o strategiach inwestowania

Portfel inwestycyjny możemy stworzyć samodzielnie albo skorzystać z gotowych portfeli w postaci funduszu inwestycyjnego. Pierwszy sposób dobry jest dla wytrawnych inwestorów mających zgromadzony duży kapitał, podczas gdy z drugiej możliwości może korzystać niemal każdy.

Wybierając fundusz dobrze jest skupić się nad tym, co jest naszym celem inwestycyjnym. Czy planujemy traktować inwestycję jedynie jako zabezpieczenie naszego kapitału, czy też pragniemy go pomnażać. Strategia musi być dostosowana do aktualnie panującej koniunktury, lecz nie oznacza to, iż nie warto myśleć o przyszłości.

Jeżeli inwestujemy w fundusz parasolowy, to w każdym momencie mamy możliwość zmiany strategii bez jakiejkolwiek straty nagromadzonych środków.. W trakcie przenoszenia środków z jednego subfunduszu do innego, nie jesteśmy niestety zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od zysków kapitałowych, ale uiszczamy go dopiero przy ostatecznym wyjściu z funduszu, od finalnego zysku. Tym samym fundusze parasolowe gwarantują odroczenie i zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione w innych subfunduszach straty. Działanie takie nie jest możliwe w przypadku korzystania z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, gdzie każdorazowa zmiana funduszu wiąże się z koniecznością opłacenia podatku.

Fundusz parasolowy jest więc niezłym sposobem inwestowania zarówno w czasie bessy, jak i hossy, a korzystając z gotowych rozwiązań nie musimy zamartwiać się o to, jak zbudować od zera dobry portfel inwestycyjni. Profesjonaliści zajmą się wszystkim za nas.

Kredyt inwestycyjny dla firm – warunki, oprocentowanie

Kredyty inwestycyjne – sprawdź 10 najlepszych ofert!

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz przeprowadzić inwestycję, która w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju twojej działalności gospodarczej? Zapoznaj się z najlepszymi ofertami kredytów inwestycyjnych, jakie są obecnie dostępne w popularnych bankach i dowiedz się, która z propozycji spełni twoje potrzeby!

Bank Weź kredyt Maks. kwota kredytu Okres kredytowania Oprocentowanie Prowizja
PKO BP Weź kredyt do 90 proc. wartości inwestycji do 20 lat WIBOR 3M + 3,96% marża 1,50 proc.
ING Bank Śląski Weź kredyt do 100 proc. wartości inwestycji do 10 lat WIBOR 6M + 6,5% marża 2,50 proc.
mBank Weź kredyt do 100 proc. wartości inwestycji do 20 lat WIBOR 3M + 4% marża 2 proc.
Idea Bank Weź kredyt do 500 000 zł WIBOR 3M + 3,5% marża 2,99 proc.
Bank Pekao Weź kredyt do 90 proc. wartości inwestycji Zależy od zdolności kredytowej klienta WIBOR 3M + 4,49% marża 0,75 proc.
Credit Agricole Weź kredyt do 4 000 000 zł do 8 lat WIBOR 3M + 4% marża 1,50 proc.
Bank Pocztowy Weź kredyt do 80 proc. wartości inwestycji do 15 lat WIBOR 1M + 4,75% marża 1 proc.
Santander Bank Polska Weź kredyt do 90 proc. wartości inwestycji do 15 lat WIBOR 3M + 1,89 proc. marża 2 proc.
Getin Bank Weź kredyt do 100 proc. wartości inwestycji do 120 miesięcy WIBOR 3M + 0,5 proc. marża 0 proc.
Alior Bank Weź kredyt do 80 proc. wartości inwestycji do 20 lat Wibor3M + 8,14% 2 proc.

W dalszej części artykułu znajdziesz pięć wyróżnionych przez nas ofert z kredytami inwestycyjnymi, które opisaliśmy w bardziej szczegółowy sposób. Dzięki temu łatwiej będzie ci podjąć decyzję w kwestii wyboru najkorzystniejszego kredytu dla swojego przedsiębiorstwa. Sprawdź!

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Ten rodzaj zobowiązania to jeden z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców kredytów. Oprócz kredytu inwestycyjnego właściciele firm mają do wyboru takie produkty, jak kredyt obrotowy czy kredyt gotówkowy. Ten ostatni najlepiej wybierać za pomocą rankingu kredytów gotówkowych.

Kredyt inwestycyjny to zobowiązanie, które przedsiębiorstwo zaciąga po to, żeby opłacić nowe inwestycje w firmie – te, które mają zwiększyć lub utrzymać majątek przedsiębiorstwa na obecnym poziomie.

Kwota kredytu zależy od kilku czynników: zdolności finansowej firmy, ryzyka, jakie podejmie bank oferując danej instytucji wsparcie oraz obrotu przedsiębiorstwa. Żeby otrzymać kredyt inwestycyjny, firma zazwyczaj musi posiadać 20 – 30 proc. wkładu własnego. Dokładna stawka zależy od wymagań banku. Są banki, które oferują kredyt na 90 proc. wartości inwestycji, jednak zwykle ich oferty są droższe niż tych instytucji, które wymagają większego wkładu.

Kredyt inwestycyjny może zostać przyznany nawet na okres 20 lat. To kredyt długoterminowy – czyli taki, który bierze się na okres powyżej trzech lat (co nie oznacza, że nie można go spłacić wcześniej). Pozostałe rodzaje kredytów ze względu na czas ich spłacania na kredyty krótkoterminowe (do 1. roku) oraz średnioterminowe (od roku do trzech lat). Czas trwania zobowiązania nazywamy okresem zapadalności.

Na co można dostać kredyt inwestycyjny?

Pożyczkę dla firm można przeznaczyć na tzw. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych.

Co można zaliczyć do środków trwałych?

 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane przez firmę do produkcji towaru,
 • środki transportu,
 • nieruchomości należące do firmy,
 • inne przedmioty, które są niezbędne do świadczenia towarów lub usług przez dane przedsiębiorstwo.

Wartości niematerialne z kolei to różnego rodzaju patenty, licencje czy prawa autorskie. Można na nie wziąć kredyt inwestycyjny, ponieważ po prostu podlegają wycenie i mogą być przedmiotem obrotu firmy. A co z papierami wartościowymi? Dzięki kredytowi dla firm można kupić udziały w innych przedsiębiorstwach czy obligacje.

Co ważne, niektóre banki udzielają możliwości wzięcia kredytu inwestycyjnego na inny kredyt inwestycyjny.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla firm?

Dodatkowy kapitał to dla przedsiębiorstwa możliwość rozwoju, jednak nie każda firma dysponuje wolnymi środkami na nowe inwestycje. Odpowiedzią jest właśnie kredyt inwestycyjny. Jak go pozyskać? Wbrew pozorom to nieskomplikowany proces, który przypomina zaciąganie zwykłego kredytu hipotecznego. Różnica tkwi w wymaganych przez bank dokumentach oraz warunkach, jakie trzeba spełnić.

Do wnioskowania o kredyt inwestycyjny przedsiębiorca musi się przygotować. Przede wszystkim jeszcze przed kontaktem z bankiem i wyborem oferty powinien porozmawiać z doradcą finansowym, który oceni ryzyko i opłacalność inwestycji. Następnie należy przygotować wszystkie wymagane dokumenty (bank zawsze zaznacza, czego potrzebuje – ale zawsze są to dokumenty potwierdzające dochody) oraz biznesplan.

Biznesplan to dokument, który ma udowodnić bankowi, że dana inwestycja się opłaci, w związku z tym przedsiębiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Jeśli biznesplan będzie zawierał błędy merytoryczne bądź już na starcie pokaże, że inwestycja jest nieopłacalna – wtedy firma nie ma szans na kredyt inwestycyjny.

Kto może wziąć kredyt inwestycyjny?

 • Nowopowstałe przedsiębiorstwa,
 • firmy, które są na rynku od określonego czasu,
 • osoby fizyczne.

Nie tylko kredyt inwestycyjny – inne możliwości dla firm

Kredyt inwestycyjny to jeden z trzech głównych kredytowych produktów bankowych dostępnych dla firm. Pozostałe to:

 1. linia kredytowa,
 2. kredyt obrotowy.

Główną różnicą między kredytem inwestycyjnym a kredytem obrotowym jest cel, na jaki można pożyczyć środki finansowe. Pieniądze z “obrotówki” można przeznaczyć tylko na bieżące wydatki (zakup materiałów, pensje dla pracowników) istniejącej już na rynku (minimum 12 miesięcy) firmy. Z kolei pieniądze z kredytu inwestycyjnego można przeznaczyć na sfinansowanie majątku trwałego. Ten produkt jest dostępny dla firm, które dopiero powstają.

Linia kredytowa to produkt, który inaczej nazywa się po prostu kredytem odnawialnym (kredytem w rachunku bankowym). Klient wraz z bankiem ustala maksymalną kwotę, na jaką mógłby się zadłużyć i to właśnie staje się jego limitem w rachunku. Limit jest stale dostępny (aż do wykorzystania) – klient korzysta z przyznanych pieniędzy, kiedy tego potrzebuje. Przyznane środki (po spłaceniu długu) można wykorzystywać wielokrotnie. Co w sytuacji gdy przedsiębiorca chce kupić nieruchomość? Wówczas dobrym rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu inwestycyjnego?

Kredyt dla firmy to zobowiązanie, które przedsiębiorca będzie spłacał latami. M.in. z tego powodu powinien dokładnie poznać warunki kredytu, który chce zaciągnąć. Istnieją elementy, których obecność i koszt zawsze muszą zostać sprawdzone. To m.in.:

 • oprocentowanie kredytu (stawka WIBOR, marża),
 • prowizja i ubezpieczenie kredytu,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku (czasami wynosi nawet 1000 zł i jeśli bank jej wymaga, to trzeba ją zapłacić nawet wtedy, kiedy decyzja jest negatywna),
 • opłata za przyznanie kredytu bądź jego uruchomienie.

Niektóre z tych opłat są stałe, a niektóre jednorazowe. Nie w każdym banku pojawią się takie same opłaty – np. nie każda instytucja pobiera pieniądze za rozpatrzenie wniosku.
Marża podlega negocjacji. Świadomy klient może w ten sposób wynegocjować niższe koszty kredytu. Wysokość marży obliczana jest przez banki za pomocą wyznaczenia poziomu ryzyka udzielenia kredytu oraz sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

To, co jeszcze jest ważne dla kredytobiorcy to:

 • warunki spłaty kredytu,
 • czas rozpatrzenia wniosku,
 • zabezpieczenie kredytu – czy jest wymagane i jakie są jego dopuszczalne formy,
 • maksymalna wysokość finansowania inwestycji,
 • klauzule abuzywne – czyli sprawdzenie, czy umowa nie zawiera tzw. klauzul niedozwolonych – stworzonych w umowie niezgodnie z obowiązującym prawem,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – czy istnieje i jakie są jej konsekwencje.

Kredyt inwestycyjny – najważniejsze informacje

Nie masz czasu uważnie przeczytać całego tekstu? Nie szkodzi. Przygotowaliśmy dla Ciebie szybki przegląd informacji o kredycie inwestycyjnym. W podsumowaniu znajdziesz wiedzę o tym, czym jest ten rodzaj kredytu dla firm i jak go zdobyć, a kiedy lepiej zdecydować się na inny produkt bankowy.

Kredyt inwestycyjny – wszystko, co powinieneś wiedzieć:

 • Kredyt ten może zostać przyznany na okres od roku do nawet 20 lat.
 • Zazwyczaj jest to kredyt długoterminowy.
 • Koszt kredytu zależy od wkłady własnego przedsiębiorstwa, ryzyka podejmowanego przez bank oraz samej inwestycji.
 • Kredyt inwestycyjny można spłacić wcześniej, dokonując nadpłaty – jednak wiążą się z tym dodatkowe koszty za wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Wymagany wkład własny to 20-30 proc. Niektóre banki oferują finansowanie 90 proc. inwestycji, ale zwykle jest to zabezpieczone dodatkowymi kosztami dla klienta.
 • Kredyt inwestycyjny przyznawany jest na wszelkiego rodzaju inwestycje w firmie – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych.
 • Ten rodzaj kredytu może być przyznany firmie, która jeszcze nie rozpoczęła swojej działalności – może być więc przyznany na inwestycję, jaką jest “rozruszanie” firmy, jeśli biznesplan jest dobrze przygotowany.
 • Kredyt inwestycyjny mogą wziąć nowopowstałe przedsiębiorstwa, długo działające firmy oraz osoby fizyczne.
 • W kredycie inwestycyjnym (w wybranych ofertach bankowych) klient może wybrać sposób spłaty – raty równe, raty malejące lub raty balonowe.
 • Kredyt inwestycyjny może zostać wzięty na poszerzenie działalności przedsiębiorstwa lub całkowitą zmianę jego profilu.

Koszty pożyczki (czy kredytu) mogą zostać w wpisane koszt działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy często decydują się na pożyczkę na działalność gospodarczą.

Zanim jednak podejmie się decyzję o kredycie lub pożyczce, warto sprawdzić, czy na daną inwestycję nie wystarczy np. leasing – to rozwiązanie sprawdzi się w przypadku, kiedy inwestycją dla przedsiębiorstwa są nowe samochody, a jest o wiele tańsze. Wybór rozwiązania finansowania kapitału zależy zawsze od przedsiębiorcy.

Kredyt inwestycyjny w PKO BP

Kredyt inwestycyjny w PKO Banku Polskim przeznaczony jest nie tylko dla doświadczonych przedsiębiorców, z oferty mogą również skorzystać firmy, które dopiero są na początku swojej drogi i planują się stopniowo rozwijać. Na jakie jeszcze korzyści mogą liczyć klienci tego banku?

 • kredyt do nawet 90 proc. wartości inwestycji,
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących z możliwością zmiany formuły,
 • kredyt dostępny w walutach: PLN, USD, EUR, CHF.

Kredyt inwestycyjny w Santander Bank Polska

Proponowany kredyt inwestycyjny przez Santander Bank Polska, jest w głównej mierze kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które działają już na rynku od przynajmniej roku. Dodatkowe pieniądze z kredytu można przeznaczyć m.in. na zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych, zakup na rynku pierwotnym i wtórnym oraz budowę. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej ofercie?

 • kredyt do 80 lub nawet 90 proc. wartości inwestycji,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • kredyt inwestycyjny z możliwością karencji w spłacie,
 • kredyt dostępny w walutach: PLN, USD, EUR, CHF, GBP.

Kredyt inwestycyjny w Credit Agricole

W przypadku oferty kredytu inwestycyjnego od Credit Agricole rozkład spłaty może zostać ustalony w sposób indywidualny z uwzględnieniem możliwości finansowych przedsiębiorstwa. To duży atut tego banku! Poniżej wskazaliśmy kilka dodatkowych informacji dotyczących tej oferty.

 • maksymalna kwota kredytu do 4 000 000 zł
 • okres kredytowania do 8 lat,
 • minimalna wpłata własna: 0 proc. w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
 • dostępny w walutach: PLN.

Kredyt inwestycyjny w mBanku

mBank przed udzieleniem kredytu inwestycyjnego będzie wymagał od klienta przedstawienia biznesplanu, zabezpieczenia w postaci zastawu, przewłaszczenia lub hipoteki na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy oraz gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz tego warto wiedzieć o następujących kwestiach:

 • kredyt do nawet 100 proc. wartości inwestycji,
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • bank daje możliwość uzyskania finansowania od pierwszego dnia działalności firmy
 • dostępny w walutach: PLN, USD, EUR.

Kredyt inwestycyjny w Alior Banku

Alior Bank daje swoim klientom szeroki wybór celów, na jakie mogą przeznaczyć uzyskany kredyt inwestycyjny, do najważniejszych z nich można zaliczyć: zakup środków transportu, urządzeń, maszyn oraz oprogramowania, remont nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością. Poniżej wskazaliśmy kilka innych cech tej oferty kredytu, sprawdź!

 • kredyt do 80 proc. wartości inwestycji,
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • bank gwarantuje indywidualne warunki dopasowane do profilu inwestycji,
 • kredyt dostępny w walutach: PLN, USD, EUR, CHF, GBP.
Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: