Historia Forex – jak powstał ten rynek

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Historia Forex – jak powstał ten rynek

Handel na rynku Forex jest zjawiskiem polegającym na wymianie walut i szacuje się, że ma wielowiekową tradycję – sięgającą okresu babilońskiego. Dziś rynek forex jest jednym z największych, najbardziej płynnych i dostępnych rynków na świecie. Został on ukształtowany przez kilka ważnych wydarzeń międzynarodowych, takich jak Bretton Woods i parytet złota.

Dla traderów Forex ważne jest zrozumienie historii handlu na giełdy Forex oraz kluczowych wydarzeń historycznych, które ukształtowały ten rynek. Ma to znaczenie, ponieważ podobne wydarzenia mogą wystąpić ponownie w innych, choć podobnych formach. Może to wpłynąć na ukształtowanie rynku. Historia ma skłonność do powtarzania się.

Historia handlu na rynku Forex – jak to wszystko się zaczęło?

Najstarszą metodą wymiany jest system barterowy, zapoczątkowany w 6000 roku p.n.e. i wprowadzony przez plemiona Mezopotamii. W ramach systemu barterowego towary zamieniano na inne towary. Później system ewoluował, a towary takie jak sól i przyprawy stały się popularnymi środkami płatniczymi. Żaglowce przewoziły towary na wymianę barterową. Były to pierwsze w historii formy wymiany walutowej. Ostatecznie jeszcze w VI wieku p.n.e. wyprodukowano pierwsze złote monety. Działały one jako środek płatniczy, gdyż posiadały kluczowe cechy takie jak łatwość przenoszenia, trwałość, podzielność, jednolitość, ograniczoną podaż i akceptowalność.

Złote monety stały się powszechnie uznawane za środek wymiany, ale były niepraktyczne. Były ciężkie. W osiemnastym wieku kraje przyjęły parytet złota. Norma ta gwarantowała, że rząd wykupi każdą ilość pieniądza papierowego za jego równowartość w złocie. Funkcjonowało to doskonale aż do I wojny światowej, kiedy to kraje europejskie musiały zawiesić standard złota, by drukować więcej pieniędzy przeznaczonych na opłacenie wojny.

Rynek walutowy był wspierany przez złoty parytet do początku XIX wieku. Kraje handlowały ze sobą, ponieważ mogły przeliczać otrzymane waluty na złoto. Standard złota nie mógł się jednak utrzymać w czasie wojen światowych.

Kluczowe Wydarzenia, które ukształtowały rynek Forex

W całej historii byliśmy świadkami ważnych wydarzeń, które miały duży wpływ na środowisko handlu na rynku Forex. Oto kilka najważniejszych wydarzeń:

System Bretton Woods 1944 – 1971

Pierwsza poważna transformacja rynku walutowego – Bretton Woods System – nastąpiła pod koniec II wojny światowej. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja zebrały się na Konferencji Monetarnej i Finansowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods, NH, aby zaprojektować nowy globalny porządek gospodarczy. Lokalizacja ta została wybrana, ponieważ w tamtym czasie USA były jedynym krajem nietkniętym przez wojnę. Większość głównych krajów europejskich znajdowała się w tarapatach. W rzeczywistości, po krachu na giełdzie w 1929 r., II wojna światowa zmieniła dolara amerykańskiego z nieudanej waluty na walutę referencyjną, z którą porównywano większość innych walut międzynarodowych.

Porozumienie z Bretton Woods zostało ustanowione w celu stworzenia stabilnego środowiska, dzięki któremu gospodarki globalne będą mogły same się odbudować. Próbowano to osiągnąć tworząc regulowany rynek walutowy. Ustalany kurs walutowy to polityka kursowa, w ramach której waluta jest sztywno związana z inną walutą. W takim przypadku kraje obce „ustaliłyby” swój kurs wymiany w stosunku do dolara amerykańskiego. Dolar amerykański był powiązany ze złotem, ponieważ Stany Zjednoczone posiadały wówczas najwięcej rezerw złota na świecie. Tak więc obce kraje dokonywały transakcji w dolarze amerykańskim (w ten sam sposób dolar amerykański stał się światową walutą rezerwową).

Umowa z Bretton Woods ostatecznie nie doprowadziła do powiązania złota z dolarem amerykańskim, ponieważ nie było wystarczająco dużo złota, aby wesprzeć ilość dolarów amerykańskich w obiegu. Powodem tego jest fakt, że ilość dolarów amerykańskich w obiegu wzrosła z powodu zwiększonych rządowych pożyczek i wydatków. W 1971 roku prezydent Richard M. Nixon zlikwidował system Bretton Woods, który wkrótce doprowadził do swobodnego przepływu dolara amerykańskiego względem innych walut obcych.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Początek swobodnego systemu walutowego

Po porozumieniu z Bretton Woods, w grudniu 1971 r. przyszła nowa konwencja ze Smithsonian. Układ ten był podobny, ale pozwalał na większe wahania kursów walut. Stany Zjednoczone powiązały dolara ze złotem na poziomie 38 USD/uncję, deprecjonując tym samym jego wartość. Zgodnie z umową ze Smithsonian, inne główne waluty mogły wahać się o 2,25% do dolara.

W 1972 r. społeczność europejska próbowała odejść od uzależnienia od dolara. European Joint Float został utworzony przez Niemcy Zachodnie, Francję, Włochy, Holandię, Belgię i Luksemburg. Obydwa te porozumienia popełniły błędy, podobne do porozumienia z Bretton Woods i w 1973 r. upadły. Błędy te doprowadziły do oficjalnego przejścia na system swobodnego przepływu waluty.

Porozumienie Plaza

Na początku lat 80. dolar bardzo się umocnił w stosunku do innych głównych walut. Było to niekorzystne dla eksporterów, a amerykański rachunek bieżący wykazywał deficyt w wysokości 3,5% PKB. W odpowiedzi na rozpoczętą na początku lat 80 stagflację, Paul Volcker podniósł stopy procentowe. Spowodowało to silną inflację w dolarach amerykańskich (i spadek inflacji) kosztem konkurencyjności przemysłu amerykańskiego na rynku światowym.

Wartość dolara amerykańskiego miażdżyła narody trzeciego świata znajdujące się w stanie zadłużenia i zamykała amerykańskie fabryki, ponieważ nie mogły one konkurować z zagranicznymi konkurentami. W 1985 roku G-5 – najpotężniejsze gospodarki świata – USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy Zachodnie i Japonia – wysłały przedstawicieli na tajne spotkanie w hotelu Plaza w Nowym Jorku. Wiadomości z tego spotkania jednak wyciekły, zmuszając G-5 do złożenia oświadczenia zachęcającego do aprecjacji walut innych niż dolar. Stało się to popularne jako „Porozumienie Plaza”, a echem spowodował gwałtowny spadek wartości dolara.

Inwestorzy nie musieli długo czekać, aby uświadomić sobie potencjał zysku w tym nowym świecie handlu walutami. Nawet przy interwencji rządu, nadal występowały silne wahania, a tam, gdzie występują wahania, jest zysk. Zjawisko to zostało dostrzeżone nieco ponad dziesięć lat po upadku Bretton Woods.

Ustanowienie euro

Po II wojnie światowej Europa zawarła wiele traktatów mających na celu zbliżenie krajów regionu. Żaden z nich nie był bardziej płodny niż traktat z 1992 r., zwany traktatem z Maastricht, nazwany na cześć holenderskiego miasta, w którym odbyła się konferencja. Traktat ten ustanowił Unię Europejską (UE), doprowadził do stworzenia eurowaluty i połączył w spójną całość obejmującą inicjatywy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat był kilkakrotnie zmieniany, ale utworzenie euro dało europejskim bankom i przedsiębiorstwom wyraźne korzyści płynące z likwidacji ryzyka kursowego w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce.

Historia handlu internetowego na Forex

W latach 90-tych rynki walutowe rozwijały się bardziej wyrafinowanie i szybciej niż kiedykolwiek Zmieniał się sposób postrzegania i wykorzystywania pieniędzy oraz sposób, w jaki ludzie je odbierali i wykorzystywali. Osoba siedząca w domu mogła za naciśnięciem przycisku poznać dokładną cenę, która zaledwie kilka lat wcześniej wymagałaby armii handlowców, brokerów i telefonów. Ten postęp w komunikacji nastąpił w czasie, gdy dawne podziały ustąpiły kapitalizmowi i globalizacji (upadek muru berlińskiego i Związku Radzieckiego).

Na rynku forex wszystko się zmieniło. Waluty, które wcześniej były zamknięte w totalitarnych systemach politycznych, mogły być przedmiotem handlu. Rynki wschodzące, takie jak te w Azji Południowo-Wschodniej, kwitły, przyciągając kapitał i spekulacje walutowe.

Historia rynków forex od 1944 roku stanowi klasyczny przykład wolnego rynku. Konkurencja stworzyła rynek o niezrównanej płynności. Spready drastycznie spadły przy rosnącej konkurencji internetowej. Osoby prowadzące handel dużymi kwotami mają teraz dostęp do tych samych sieci komunikacji elektronicznej, z których korzystają międzynarodowe banki i handlowcy.

Handel na giełdzie Forex dziś i w przyszłości

Obecnie rynek forex jest największym rynkiem na świecie. Codziennie na rynku Forex handluje się ponad 5 bilionami dolarów. Przyszłość rynku Forex owiana jest niepewnością i ciągle się zmienia, prowadząc do powstawania nowych możliwości dla traderów.

Aby inwestor forex odniósł sukces na rozwijającym się rynku, musi wyprzedzać konkurencję. Codzienne wiadomości i analizy na opcje24h.pl informują inwestorów o najnowszych wydarzeniach na rynku Forex. Nasze bieżące kursy walutowe dokumentują dane walutowe w czasie rzeczywistym. Nasze cotygodniowe artykuły internetowe są bezpłatnym i wiarygodnym źródłem informacji na temat handlu na rynku Forex od ekspertów.

Jeśli jesteś nowy na rynku Forex, zalecamy skorzystanie z naszego bezpłatnego szkolenia Forex dla początkujących.

Dzisiejszy rynek detaliczny

Rozwój rynku detalicznego Forex jest jedną z najbardziej niezwykłych historii epoki cyfrowej. Handel kontraktami terminowymi na rynku Forex rozpoczął się w 1974 roku, ale dopiero około 1996 roku brokerzy rynku spot zaczęli oferować swoje usługi dla rynku publicznego.

Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements Triennial Survey) z kwietnia 2020 r., łączny obrót na rynku Forex wyniósł średnio 5,3 bln USD dziennie, z czego 185 mld USD lub 3,5% stanowił segment detaliczny. W rzeczywistości ze 185 miliardów dolarów – 78 miliardów dolarów lub około połowy było transakcjami typu spot. Pozostałe 74 miliardy dolarów to swapy. Daje nam to osobliwy wynik bardzo dużego rynku, który sam w sobie jest płotką w porównaniu z wielorybami znajdującymi się w pozostałej części rynku – dużymi bankami, brokerami, funduszami hedgingowymi, funduszami rządowymi i bankami centralnymi, które składają się na resztę rynku Forex. Z badania BIS wynika również, że najwięcej transakcji koncentruje się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie mają siedzibę najwięksi brokerzy detaliczni. Ma to miejsce nawet przy założeniu, że inwestorzy detaliczni mieszkają praktycznie w każdym kraju na świecie.

Istniejący znacznie większy profesjonalny rynek jest tym, co umożliwia funkcjonowanie rynku detalicznego. Na rynku detalicznym Forex standardowy lot wynosi 100.000 dolarów, a mini loty po 10.000 dolarów. Jest to nic, bo na rynku profesjonalnym standardowy lot wynosi 5 milionów dolarów. Z punktu widzenia rynku profesjonalnego, broker forex jest klientem „korporacyjnym” takim jak Coca-Cola lub duża firma motoryzacyjna czy farmaceutyczna.

Rozwój bezpieczeństwa rynku na przestrzeni lat

Forex zarówno na poziomie profesjonalnym jak i detalicznym jest wyjątkowo bezpieczny. Rynek międzybankowy jest rynkiem równoległym do rynku hurtowego każdego innego towaru, podczas gdy w handlu detalicznym klient (tj. Twój broker) płaci marżę na rynku hurtowym. Większość wielkich marek na rynku międzybankowym ma bezpośredni dostęp do banku centralnego w celu uzyskania awaryjnego finansowania lub płynności, a w praktyce te właśnie transfery bankowe prawie nigdy nie są wykorzystywane do celów związanych z rynkiem Forex. Po raz ostatni banki amerykańskie ubiegały się o kredyt w banku centralnym specjalnie na potrzeby emisji Forex w 1974 r. W tym czasie niemiecki Herstatt Bank ogłosił bankructwo po otwarciu rynku nowojorskiego. Na profesjonalnym rynku spot banki posiadają dziś wyrafinowane systemy rozliczeniowe. Systemy te obejmują swoim zasięgiem wszystkich kontrahentów. Nie ma możliwości, by problem ten wystąpił ponownie.

O ile kontrahent dosłownie nie zbankrutuje przed zawarciem transakcji, nie ma nic innego poza katastrofą naturalną lub aktem terroryzmu, co mogłoby powstrzymać proces rozliczania transakcji. Banki zawsze się rozliczają, co oznacza, że ryzyko kredytowe brokera wobec jego dostawców jest bardzo niskie. Bank nigdy nie wstrzymuje klienta. Nigdy. Nawet jeśli kontrahent zbankrutuje gdy rozliczenie jest jeszcze w toku, kierownik ds. ryzyka banku ma możliwość rozliczenia transakcji. Zdarza się to tylko wtedy, gdy kontrahent i bank prowadzą rozmowę, a kontrahent udowodni, że posiada środki. W przypadku kryzysu pozabankowego, takiego jak ten z 11 września, banki wzajemnie się zawiadamiają i po cichu organizują odroczenie rozliczenia.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Forex – co to jest? Handel i inwestowanie na rynku Forex

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Forex to tylko jedna z kilku nazw określających międzynarodowy rynek wymiany walut (używa się również określeń Foreign Exchange Market lub FX Market). Mówiąc najprościej – FOREX to rynek na którym wymienia się jedną walutę na drugą po ustalonej cenie. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, a jego dzienne obroty przekraczają 5 bilionów dolarów. Głównymi handlującymi na rynku Forex są banki i inne duże instytucje finansowe, ale w zasadzie każdy z nas może być pośrednim uczestnikiem obrotu, np. kiedy dokonuje transakcji zakupu waluty kraju do którego wybiera się na wakacje. Pierwotnie główną funkcją rynku Forex było usprawnienie procesu wymiany walut na potrzeby międzynarodowego handlu surowcami, towarami czy usługami, ale jego bardzo duża zmienność i płynność sprawiła, że stał się niezmiernie atrakcyjnym miejscem inwestycji i spekulacji traderów z całego świata. Dlatego obecnie około 90% transakcji na rynku Forex to transakcje spekulacyjne.

Rynek Forex nie jest scentralizowany, co oznacza że nie ma fizycznej siedziby czy lokalizacji, jak na przykład giełda w Warszawie czy giełda w Nowym Jorku. Jest to tak zwany rynek pozagiełdowy (międzybankowy), a handel na rynku Forex odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowych łączących jego uczestników.

Obecnie niemal każdy może mieć możliwość spekulacji na rynku Forex w sposób bardzo zbliżony do tego jak spekulują profesjonalni traderzy instytucji finansowych, na przykład za pośrednictwem regulowanych firm brokerskich (sprawdź jak wybrać brokera Forex), a wraz z postępem technologicznym usługi tego typu rozwijają się niezmiernie dynamicznie.

Już wiemy jak ten rynek wygląda obecnie, teraz przyjrzyjmy się jego historii.

Jak powstał Forex? Historia rynku Forex

Rynek wymiany walut, czyli rynek Forex jaki znamy dziś, uformował się dopiero w XX wieku. W przeszłości to nie waluty, ale złoto, srebro i inne kruszce przez całe wieki pełniły rolę międzynarodowego i akceptowanego w całym cywilizowanym świecie środka płatniczego. Wyraźne zmiany pojawiły się w XIX wieku, kiedy kraje europejskie ustaliły wartość swoich walut w stosunku do złota, jednocześnie zobowiązując się do się do ich ewentualnego wykupu (system waluty złotej). W efekcie dało to możliwość swobodnej wymiany walut na złoto (i odwrotnie) przyczyniając się do udoskonalenia i rozwoju handlu międzynarodowego. Obecnie zmienność notowań walut wydaje nam się czymś oczywistym, ale w okresie obowiązywania systemu waluty złotej kurs wymiany walut na złoto pozostawał stały i zgodny z ustalonym przez banki centralne parytetem.

Dopiero wybuch pierwszej wojny światowej sprawił, że kraje zrezygnowały z dotychczasowego systemu standardu złota, a powstały “bałagan walutowy” utrudniający handel międzynarodowy utrzymywał się aż do zakończenia drugiego światowego konfliktu.

Aby rozwiązać powojenne problemy monetarne i ustabilizować główne światowe waluty, w 1944 roku została zwołana tzw. Konferencja w Bretton Woods, gdzie na mocy porozumienia zostały stworzone podwaliny obecnego rynku Forex:

 • na mocy porozumienia utworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy
 • złoto stało się miernikiem porównawczym
 • dolar amerykański został tzw. walutą centralną i tylko on był wymienialny na złoto
 • kursy walut były stałe, ale w wyjątkowych przypadkach ceny mogły podlegać zmianom.

System z Bretton Woods, podobnie zresztą jak jego poprzednik (system standardu złota), miał pewne wady. W rezultacie, nie wchodząc w szczegóły, doprowadził do przewartościowania dolara, który pod koniec lat 60-tych zaczął tracić zaufanie inwestorów, a w efekcie coraz więcej krajów chciało wymieniać posiadane dolary na złoto. W 1971 roku porozumienie z Bretton Woods ostatecznie załamało się – USA zniosło wymienialność dolarów na złoto i narodził się współczesny rynek walutowy forex, na którym notowania walut zależą przede wszystkim od siły popytu i podaży.

Pary walutowe na rynku Forex

Na rynku Forex każda waluta ma przypisany unikalny trzyliterowy kod np. EUR (euro), USD (dolar) czy CHF (frank szwajcarski). Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, a ich wartość zawsze prezentowana jest jako stosunek wartości jednej waluty do drugiej np EUR/USD (euro do dolara), GBP/USD (funt szterling do dolara) czy USD/JPY (dolar do jena japońskiego).

Do najbardziej popularnych i najbardziej płynnych par FX należą:

 • EUR/USD – euro do dolara amerykańskiego
 • GBP/USD – funt szterling do dolara amerykańskiego
 • USD/CAD – dolar kanadyjski do dolara amerykańskiego
 • USD/JPY – dolar amerykański do japońskiego jena
 • USD/CHF – dolar amerykański do franka szwajcarskiego

Pary walutowe na rynku Forex możemy umownie podzielić na kilka grup:

Majors – główne pary walutowe składające się z walut największych światowych gospodarek, czyli np. EUR/USD, GBP/USD, czy USD/CHF.

Minors – drugorzędne pary walutowe o mniejszym globalnym znaczeniu niż w przypadku “majorsów”, jak np. USD/CAD, AUD/USD albo NZDUSD.

Exotic – egzotyczne pary walutowe, zwykle jedna z walut w parze jest walutą kraju należącego do “emerging markets”, czyli krajów rozwijających się (stąd również spotykana nazwa “Emergings”). Przykładami takich par są USD/RON lub USD/PLN.

Jeśli mówimy o rynku forex i o parach walutowych, musimy koniecznie wspomnieć o pojęciach waluty bazowej i waluty kwotowanej – nazwy te odpowiadają kolejno pierwszej i drugiej walucie w parze.

Na przykładzie USD/JPY – w tej parze walutowej dolar jest walutą bazową, a jen japoński walutą kwotowaną.

Cena pary walutowej (kwotowanie) oznacza ile waluty kwotowanej (drugiej w parze) możemy zakupić za jedną jednostkę waluty bazowej (pierwszej w parze).

Sprawdźmy jak interpretować cenę par walutowych na podstawie dwóch prostych przykładów:

 • Jeśli cena EUR/USD wynosi 1.1100. – oznacza to że za każde jedno euro (1 EUR) kupimy dokładnie jednego dolara i 11 centów (1.11 USD).
 • Jeśli cena USD/JPY wynosi 108.00 – oznacza to że za jednego dolara amerykańskiego dostaniemy dokładnie 108 jenów japońskich.

Warto również wspomnieć o często pojawiającym się, nie tylko w kontekście rynku Forex, pojęciu walut surowcowych. Waluty surowcowe są to waluty krajów, których gospodarki w dużej mierze bazują na eksporcie surowców. Głównymi walutami surowcowymi są: dolar australijski (AUD), dolar nowozelandzki (NZD), dolar kanadyjski (CAD) i korona norweska (NOK).

Pojęciem które również warto znać jest określenie pary walutowej jako pary krzyżowej (tzw. cross). Para krzyżowa to para walutowa która nie zawierają dolara, np. EUR/JPY, EUR/PLN czy EUR/GBP.

Jak inwestować na rynku Forex?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, około 90% obrotu na rynku forex to transakcje spekulacyjne. Istnieje kilka sposobów inwestowania na rynku forex, a najbardziej oczywistym z nich jest po prostu fizyczny zakup – jeżeli uważamy, że cena danej waluty będzie w przyszłości wyższa, możemy kupić ją w formie banknotów lub monet i sprzedać z zyskiem w przypadku kiedy jej notowania faktycznie wzrosną. Oczywiście fizyczny zakup walut nie jest najwygodniejszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem, dlatego między innymi wraz z rozwojem rynków finansowych powstały instrumenty pochodne – instrumenty finansowe których wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, którymi mogą być np. kurs walutowy, surowiec czy indeks giełdowy. Instrumenty pochodne mogą pełnić różne funkcje, a jedną z nich jest spekulacja i możliwość zyskiwania na zmienności cen aktywa bazowego (na przykład złota) bez konieczności jego fizycznego zakupu i związanych z tym kosztów przechowywania czy transportu. Najbardziej popularnym instrumentem pochodnym używanym przez inwestorów indywidualnych do spekulacji są kontrakty na różnice kursowe, czyli kontrakty CFD (contract for difference). Istnieje wiele innych instrumentów pochodnych, wśród nich znajdziemy m.in. kontrakty terminowe futures lub forward, opcje, IRSy, warranty czy swapy walutowe, jednak albo nie dorównują popularnością kontraktom CFD, albo nie są dostępne dla inwestorów indywidualnych.

Czym są kontrakty CFD na Forex?

CFD, lub po prostu kontrakty na różnice kursowe (Contract For Difference), to instrumenty finansowe będące rodzajem umowy pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymian kwoty której wartość jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. CFD są typem pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Pozagiełdowych, ponieważ transakcje są dokonywane bezpośrednio pomiędzy stronami, a pochodnych, ponieważ ich cena zależy od cen aktywów bazowych. Aktywem bazowym mogą być: waluty, akcje, indeksy, towary, coraz bardziej popularne kryptowaluty i wiele innych. Warto podkreślić – kupując kontrakt na wzrost np. EUR/USD czy złota nie dokonujemy faktycznego zakupu waluty czy metalu szlachetnego i nie stajemy się ich właścicielem.

Kontrakty na waluty (forex) nie bez powodu są jednymi z najczęściej używanych przez inwestorów indywidualnych instrumentów finansowych. Na ową popularność składa się zestaw szczególnych cech handlu kontraktami CFD na waluty:

Godziny handlu – mówi się że rynek Forex nie śpi ponieważ handel na nim jest możliwy przez 24h na dobę, od poniedziałku do piątku!

Łatwa dostępność – zwykle inwestycje kojarzą się z dużym nakładem środków (tzw. wysoki próg wejścia), tymczasem żeby rozpocząć przygodę z rynkiem Forex wystarczy kilkaset złotych, dolarów czy euro, nie potrzebny jest żaden minimalny depozyt. Łatwiejsza dostępność oczywiście nie oznacza, że jest to rynek łatwiejszy, a wręcz przeciwnie – inwestorzy często zaczynają zmagania z rynkiem “z marszu”, bez koniecznej edukacji i odpowiedniego przygotowania.

Dźwignia finansowa – kontrakty CFD na forex (jak większość instrumentów pochodnych) posiadają wbudowaną dźwignię. Oznacza to że otwierając pozycję potrzebny jest tylko procent pełnej wartości inwestycji. Dla przykładu inwestycja w EUR/USD o wartości 10000 euro wymaga depozytu zabezpieczającego o wartości 333 euro. Więcej informacji na temat dźwigni znajdziesz tutaj.

Niskie koszty handlu – u większości brokerów Forex otwarcie rachunku i jego prowadzenie jest darmowe, a prowizje od kupna i sprzedaży kontraktów CFD liczone są w tysięcznych procenta. Kosztem otwarcia zlecenia na rynku forex może być, w zależności od typu rachunku, spread lub spread i prowizja.

Handel na wzrosty i spadki – w odróżnieniu od wielu “klasycznych” form inwestycji (np. zakupu akcji na giełdzie) za pomocą CFD na waluty można spekulować na rynku forex zarówno czy cena danej pary walutowej wzrośnie, ale także czy spadnie. Jeśli gramy “na wzrost” ceny danego aktywa, oznacza to że otwieramy pozycję długą (long), a grając na “spadek” otwieramy pozycję krótką (short).

Duża zmienność – spekulacja opiera się na bardzo bardzo prostym założeniu – chodzi w niej o to żeby coś kupić (lub sprzedać) po korzystnej cenie, a następnie sprzedać (lub odkupić) po cenie lepszej. Dlatego dla spekulantów zmienność (volatility) to bardzo ważny czynnik stanowiący o atrakcyjności danego rynku, a rynek Forex należy do najbardziej zmiennych rynków na świecie.

Zaawansowanie platform handlowych forex – popularność spekulacji na rynku forex pociągnęła za sobą powstanie dużej ilości brokerów oferujących ten typ usługi, a rosnąca konkurencja sprawiła że ten segment rynków inwestycyjnych stał się niesamowicie zaawansowany technologicznie. Mając dostęp do dobrej platformy handlowej forex dostajemy w pakiecie wszystkie narzędzia które będą nam potrzebne do skutecznego handlu (nie tylko na walutach) – notowania walut online, narzędzia do analizy technicznej, newsy rynkowe czy kalendarz wydarzeń ekonomicznych. Więcej o innowacyjnej platformie transakcyjnej oferowanej przez XTB, czyli o xStation 5, dowiesz się tutaj.

Możliwość nauki na koncie forex demo – większość brokerów Forex udostępnia możliwość otwierania testowych rachunków, na których można stawiać pierwsze kroki w inwestycjach w środowisku wirtualnym, a więc bez ryzyka utraty środków. Otwarcie rachunku demo zajmuje dosłownie kilka sekund i nie zobowiązuje do jakichkolwiek opłat ani do założenia konta realnego w przyszłości.

Więcej o kontraktach CFD dowiesz się pod tym linkiem.

Sesje handlowe na rynku Forex

Handel na rynku Forex jest możliwy od poniedziałku do piątku przez 24h na dobę. Umownie każdy dzień handlu dzielimy na trzy sesje:

 • sesja w Tokio – sesja azjatycka
 • sesja Londyńska – sesja europejska
 • sesja w Nowym Jorku – sesja amerykańska

Ten podział wynika z faktu, że Tokio, Londyn oraz Nowy Jork są trzema największymi centrami finansowymi na świecie i w tych lokalizacjach znajduje się najwięcej dużych oraz wpływowych instytucji finansowych.

Inwestując na rynku Forex warto pamiętać, że podczas różnych sesji handlu poszczególne pary walutowe mogą reagować w różny sposób. Na przykład podczas sesji azjatyckiej AUD/USD będzie dużo bardziej aktywną parą walutową niż podczas sesji londyńskiej, a notowania EUR/PLN podczas sesji w Tokio będzie charakteryzować się niższą zmiennością niż podczas sesji europejskiej.

Handel na rynku Forex zaczyna się w niedziele o godzinie 23:00 czasu polskiego, a kończy w piątek o godzinie 22:00.

Ważne podstawowe pojęcia na rynku Forex

Rynek Forex jest rynkiem specjalistycznym i aby szybciej zrozumieć jego poszczególne elementy i mechaniki, warto zacząć przygodę z nim od nauki podstawowych i najczęściej pojawiających się pojęć:

Pozycja Long i pozycja Short – pozycja long (pozycja długa) to nic innego otwarcie pozycji w której zarabiamy na wzroście ceny danego aktywa, a tracimy na spadku. Dla przykładu, długa pozycja na EURUSD oznacza że kupujemy EUR za USD, a więc zarabiamy na wzroście ceny EUR względem USD a tracimy na wzroście spadku ceny EUR względem USD.. Oczywiście pozycja short (pozycja krótka) jest przeciwieństwem pozycji długiej.

Cena ask i cena bid – ceną ask nazywamy cenę po której można dokonać zakupu danej pary walutowej, a ceną bid nazywamy cenę po której można dokonać jej sprzedaży.

Spread walutowy – to różnica pomiędzy ceną ask i ceną bid. Im niższy spread, tym niższy jest koszt otwarcia danego zlecenia. Należy pamiętać że spread nie jest stałą wartością i jest wyraźnie większy w czasie wyjątkowo dużej zmienności lub wyjątkowo małej płynności na danym rynku. Na przykład spread na EUR/USD podczas sesji europejskiej będzie dużo niższy, niż podczas sesji azjatyckiej, a co za tym idzie podczas sesji w Londynie handel będzie tańszy.

Pips (pip) – większość walut jest kwotowana do czwartego miejsca po przecinku i to właśnie jednostkę 0.0001 nazywamy jednym pipsem. Wyjątkiem jest np USDJPY, który jest kwotowany do drugiego miejsca po przecinku (w tym przypadku pips to 0.01). Jednostką mniejszą od pipsa jest punkt (1 pips = 10 punktów). Jeśli cena EURUSD wynosi 1.1100 i wzrośnie o jeden pips, oznacza to, że wzrośnie do 1.1101 (1.1100 + 0.0001). Wartość pipsa zależy od wielkości zlecenia (wolumenu) – aby dowiedzieć się więcej czym jest pips, od czego zależy jego wartość i jak ją obliczyć kliknij tutaj.

Lot – jest to określenie wielkości transakcji na rynku Forex. Standardowy lot składa się z 100000 jednostek waluty bazowej (pierwszej w parze). W XTB minimalna wartość transakcji dostępna dla CFD na waluty to 0.01 lota, a nominalna wartość zlecenia tej wielkości to 1.000 jednostek (dla EUR/USD będzie to tysiąc euro).

Dźwignia finansowa (lewar) – jest to mechanizm działający na rynku instrumentów pochodnych, pozwalający na inwestycje posiadając jedynie procent jej nominalnej wartości. Dla przykładu inwestycja w kontrakt CFD na EUR/USD o wartości 100000 euro wymaga depozytu zabezpieczającego o wartości 3333 euro. W roku 2020 w europie został wprowadzony standard, który określił maksymalną dźwignię dostępną dla instrumentów CFD – w przypadku głównych par FX jest to dźwignia 1:30 (główne pary walutowe to te złożone z dowolnych dwóch spośród następujących walut: USD, EUR, JPY, GBP, CAD i CHF). W przypadku innych par walutowych to 1:20. Nie dotyczy to klientów o statusie klienta doświadczonego oraz klienta profesjonalnego.

Dźwignia finansowa to pojęcie bardzo złożone, więcej informacji na jej temat znajdziesz tutaj.

Margin – jest to depozyt zabezpieczający wymagany przy inwestycjach z dźwignią. Wielkość wymaganego depozytu zależy od wielkości inwestycji oraz poziomu oferowanej dźwigni. Dla dźwigni finansowej 1:30 depozyt zabezpieczający wynosi 3.33% wartości nominalnej inwestycji, natomiast w przypadku dźwigni 1:20 jest to 5%.

Swap / punkty swapowe – to integralna część rynku walutowego forex. Wartość punktów swapowych wynika z wielu złożonych czynników, z których najistotniejszym jest różnica w oprocentowaniu walut z danej pary walutowej. Najczęściej ma wartość ujemną (czyli jest kosztem), ale w przeciwieństwie np. do spreadu, swap nie jest naliczany przy otwarciu pozycji, ale codziennie o północy jest doliczany do wartości otwartej pozycji za przeniesienie jej na kolejny dzień. Co ważne, wartość swapu ma inna wartość dla długiej i dla krótkiej. W przypadku CFD na waluty zwykle obie te wartości są ujemne, ale nie zawsze. Z dodatnim swapem walutowym mamy do czynienia najczęściej wtedy gdy dysparytet stóp procentowych w parze jest wyraźny (warto się przekonać na przykładzie EUR/TRY, czy USD/ZAR). Styl inwestowania oparty na wykorzystywaniu dodatnich punktów swapowych nazywa się Carry Trade.

Stop loss (SL) i take profit (TP) – to tzw. zlecenia obronne dostępne na większości platform handlowych forex, a ich celem jest ustalenie poziomu realizacji zysków (TP) oraz poziomu maksymalnej straty (SL) dla poszczególnych zleceń. Więcej o zleceniach SL i TP, a także o tym jak ich używać, dowiesz się tutaj.

Jak analizować pary walutowe?

Dwie najpopularniejsze metody analizy par walutowych Forex to analiza techniczna i fundamentalna.

Analiza techniczna skupia się przede wszystkim na cenie i wykresach cenowych, a opiera się na trzech filarach:

 1. Rynek dyskontuje wszystko – ignorujemy czynniki fundamentalne, zakładając że rynek kształtując cenę już wziął je pod uwagę.
 2. Ceny podlegają trendom – zakładamy że cena porusza się zgodnie z trendem. Oznacza to, że kiedy trend jest już ustalony, to dużo bardziej prawdopodobne jest że trend będzie kontynuowany niż odwrócony.
 3. Historia się powtarza – korzystając z ruchów cenowych z przeszłości, można doszukiwać się schematów (formacji cenowych) i dzięki temu zwiększyć prawdopodobieństwo przewidzenia kursu w przyszłości.

Analiza fundamentalna w przeciwieństwie do analizy technicznej skupia się nie na samej cenie, ale również na wszystkich dostępnych danych makroekonomicznych, by finalnie oszacować właściwą wartość danego rynku. Trader rynku forex szczególnie monitoruje politykę monetarną prowadzoną przez poszczególne banki centralne, czyli prognozy i publikacje wartości stóp procentowych, interwencje i tzw. operacje otwartego rynku.

Rodzaje wykresów na rynku Forex

Wykresy cenowe są bardzo istotnym elementem każdej inwestycji na rynkach finansowych, szczególnie dla traderów korzystających przy analizie notowań z analizy technicznej. Każdy rodzaj wykresów może być prezentowany w wielu interwałach czasowych, począwszy od interwału minutowego do interwału miesięcznego, a najpopularniejsze rodzaje wykresów to:

Wykres liniowy – najprostsza forma prezentacji cen. Tworzone są poprzez rysowanie linii łączącej kolejne ceny zamknięcia.

Źródło: xStation 5

Wykres słupkowy (OHLC) – wykresy słupkowe prezentują nie tylko ceny zamknięcia, ale również cenę otwarcia i najniższą (low) oraz najwyższą (high) cenę z danego okresu. W zależności od interwału jeden słupek odzwierciedla przedział w jakim cena poruszała się w danym czasie.

Źródło: xStation 5

Wykres świecowy – wykresy świecowe są bardzo podobne do wykresów słupkowych i zawierają te same informację odnośnie cen. Są przy tym bardziej przejrzyste, a przez to bardziej popularne niż wykresy słupkowe.

Źródło: xStation 5

Wśród mniej popularnych rodzajów wykresów cenowych znajdziemy Punktowo-symboliczny, Renko, Heiken-ashi, Kagi.

Każdy z wykresów może być przedstawiany w wielu interwałach czasowych, począwszy od jednej minuty (M1), kończąc na jednym miesiącu (MN).

Style inwestycyjne na rynku Forex

W literaturze specjalistycznej najczęściej rozróżnia się rodzaje inwestowania ze względu na rodzaje rynku (instrumentów) lub czas realizacji (inwestycje krótko i długoterminowe). Sam rynek forex jest rynkiem na tyle złożonym i dającym tak dużo możliwości inwestycyjnych, dlatego nikogo nie powinien zaskoczyć fakt, że w kontekście tego ryku ukształtowało się wiele umownych stylów inwestycyjnych.

Day trading, jak nazwa wskazuje, to rodzaj handlu w którym pozycja jest utrzymywana tylko przez jeden dzień. Day-trader chce uniknąć naliczenia negatywnych punktów swapowych i zostawiania pozycji na noc, czyli wtedy kiedy rynek jest najpłytszy (najmniej płynny) i najmniej przewidywalny. Dlatego wszystkie otwarte pozycje day-tradera powinny być zamknięte przed rozpoczęciem kolejnej sesji. Ze względu na krótki okres pojedynczej inwestycji, wśród day-traderów dominuje analiza techniczna i niskie interwały czasowe na wykresach.

Scalping to odmiana day-tradingu. Tutaj również pozycja jest otwierana i zamykana w przeciągu jednego dnia, ale zazwyczaj są to bardzo krótkie transakcje (od kilku sekund do najwyżej kilku minut) z bliskimi zleceniami SL i TP, zazwyczaj kończące się kilku lub kilkunastopipsowym zyskiem lub stratą. Wśród skalperów dominują bardzo niskie interwały takie jak M1 i M5.

Trading pozycyjny w kontekście rynku forex to inwestowanie długoterminowe. Traderzy pozycyjni o wiele częściej niż pozostałe typy inwestorów korzystają z analizy fundamentalnej, a to ze względu na długi horyzont inwestycyjny. Jeśli trader pozycyjny korzysta z analizy technicznej, zwykle używa interwałów dziennych (D1), tygodniowych (W1) lub miesięcznych (MN).

Swing trading polega na odpowiednim zidentyfikowaniu punktu wejścia w inwestycje, tak aby wyłapać i maksymalnie wykorzystać duży ruch cenowy. Zwykle swing traderzy trzymają pozycję otwartą dłużej niż dzień, nawet kilka tygodni, także jeśli chodzi o czas trwania inwestycji to swing trading znajduje się gdzieś pomiędzy day-tradingiem a tradingiem pozycyjnym.

News trading to odmiana handlu polegająca na wykorzystywaniu wiadomości rynkowych i ich wpływu na poszczególne pary FX. Podczas publikacji istotnych danych makroekonomicznych na poszczególnych rynkach spada płynność i zwiększa się zmienność. W tak ekstremalnych warunkach tradingowych bardzo ważna jest dokładność i czas reakcji, dlatego większość traderów grających tym stylem korzysta z automatyzacji handlu i strategii automatycznych.

Carry trading to rodzaj handlu długoterminowego, w którym inwestor wykorzystuje dodatnie punkty swapowe. Najistotniejszym elementem w doborze instrumentów jest tu duża różnica w oprocentowaniu walut w parze FX, w związku z tym do najbardziej popularnych wśród carry traderów par walutowych należą takie pary jak EUR/TRY, czy USD/ZAR.

Większość traderów na rynku forex analizując ceny korzysta z analizy technicznej. Poniżej przykłady interwałów czasowych z których zwykle korzystają traderzy danego typu:

Czym jest broker forex?

Broker Forex to instytucja finansowa, która umożliwia traderom dokonywanie transakcji na rynkach finansowych. Nazwa broker forex bywa myląca, ponieważ obecnie większość brokerów oferuje szerszy wachlarz instrumentów niż tylko te oparte o rynek walutowy. W ofercie brokerów forex często znajdują się również kontrakty na innego typu rynki, np. kontrakty CFD na indeksy giełdowe, surowce, akcje czy kryptowaluty. Zdarza się również, że broker forex oferuje za pośrednictwem swojej platformy handlowej dostęp do innego typu usług niż handel kontraktami CFD. W XTB można na przykład dokonać zakupu realnych akcji i ETFów. Dowiedz się jak wybrać brokera forex.

Platforma handlowa Forex

Sukces na rynku forex to wypadkowa wielu czynników. Jednym z najważniejszych, zaraz obok wiedzy i umiejętności tradera, jest dobre środowisko pracy, czyli platforma transakcyjna. Platforma transakcyjna jest nazywana także platformą handlową, platformą tradingową lub platformą inwestycyjną. Platforma handlowa to nic innego jak oprogramowanie na komputer lub urządzenie mobilne, za którego pośrednictwem inwestor może dokonywać przez internet transakcji kupna i sprzedaży na rynkach finansowych. Coraz więcej platform tradingowych nie musi być już nawet zainstalowanych na urządzeniu elektronicznym, ponieważ są też dostępne z poziomu strony internetowej danego brokera. Poszczególne platformy różnią się między sobą, ale w zasadzie każda z nich zawiera notowania w czasie rzeczywistym, wykresy online i szereg narzędzi do analizy technicznej. Więcej o autorskiej platformie handlowej XTB, czyli xStation, dowiesz się tutaj.

Forex demo

Demo Forex to dla tradera coś na kształt symulatora lotów dla pilota samolotu – to narzędzie, które ma za zadanie jak najdokładniej zasymulować realne warunki panujące na rynku. Mówiąc najprościej, demo forex to rodzaj gry, która pozwala na handel na rynku forex za pośrednictwem wirtualnych pieniędzy (nie mylić z kryptowalutami). Dzięki jak największym zbliżeniu środowiska demonstracyjnego do realnego rynku, trader może bez podejmowania ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy przetestować swoją strategię inwestycyjną lub po prostu poprzez praktykę nauczyć się obsługi platformy transakcyjnej.

W XTB rachunek Forex demo jest bezpłatny, zawiera te same instrumenty co rachunek realny, ale w przeciwieństwie do rachunku rzeczywistego ten demonstracyjny po upływie 30 dni przestaje być aktywny i nie można już na nim zawierać transakcji. Jako standard, na nowo otwartym rachunku demo znajdziemy 10 000 PLN, ale na prośbę klienta pracownik działu sprzedaży możne ustawić dowolną kwotę (w PLN, USD lub EUR). W XTB rachunek demo zakłada się wypełniając formularz online. Zajmuje to tylko kilka sekund – wystarczy kliknąć tutaj i podać adres email, imię oraz numer telefonu, a także wybrać jedną z dwóch platform transakcyjnych i jeden z dwóch rodzajów konta demo (standard lub pro – porównanie znajdziesz tutaj).

Rachunek demo w XTB posiada większość dostępnych na rachunku realnym narzędzi wspomagających trading, takich jak kalendarz ekonomiczny czy narzędzia analizy technicznej. Jednak aby dostęp uzyskać kompletny dostęp do newsów i analiz rynkowych lub bardziej zaawansowanych narzędzi jak np. skaner ETF, trzeba już otworzyć rachunek realny.

Historia rynku Forex czyli skąd wziął się handel walutą

Nazwa Forex jest z pewnością znanym terminem dla czytających ten artykuł. Warto jednak przypomnieć, że pochodzi od angielskiego zwrotu „foreign exchange”, co oznacza po prostu wymianę międzynarodową. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o międzynarodowy rynek, na którym dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży walut.

Forex jest największym tego typu rynkiem na świecie – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. O ogromie tego przedsięwzięcia niech świadczą sumy, jakimi obracają traderzy, czyli około 5 bilionów dolarów dziennie. Co ciekawe, Forex jest rynkiem pozagiełdowym, tj. nie posiada siedziby, w której przeprowadzane są transakcje. Zamiast tego, wszystkie interesy pomiędzy uczestnikami rynku (bankami, firmami, brokerami walutowymi, inwestorami indywidualnymi) realizowane są przez internet lub telefon.

Rynek ten czynny jest od poniedziałku do piątku przez całą dobę. Ruch zaczyna się w momencie otwarcia giełdy w Sydney w poniedziałkowy poranek, a kończy się wraz z zamknięciem giełdy w Nowym Jorku w piątkowe popołudnie (czyli 22:00 czasu środkowoeuropejskiego). Oczywiście pojawienie się Forexa nie nastąpiło z dnia na dzień, a cały proces polegający na handlu walutą posiada swoje korzenie już w czasach biblijnych. Chociażby w Talmudzie opisywane są przypadki sprzedaży walut. Ale kiedy tak naprawdę rozpoczęła się historia, która doprowadziła do powstania rynku Forex?

System walutowy z Bretton Woods

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się do roku 1876, kiedy to wprowadzono system waluty złotej. Polegał on na tym, że całkowita ilość gotówki wprowadzonej w obieg w danym państwie ma pokrycie w posiadanym złocie. Rząd każdego kraju zobowiązany był do weryfikacji i monitorowania stanu posiadanego kruszcu w rezerwach. Miało to zapewniać stabilizację waluty, jednocześnie zapobiegając sztucznej kreacji pieniądza i tworzeniu się ogromnego długu publicznego.

Taki system funkcjonował do II wojny światowej, a konkretnie do konferencji w Bretton Woods (1944r), zorganizowanej z inicjatywy ówczesnego prezydenta F.D. Roosevelta. Jakie były powody zwołania konferencji i zmiany systemu, który funkcjonował od 70 lat? Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim chciano uniknąć powtórzenia błędów, które doprowadziły do Wielkiego Kryzysu. Względnie ustabilizowane ekonomicznie państwa dążyły do na zatrzymania niepożądanych skutków przestarzałego systemu waluty złotej. Efektem rozmów z Bretton Woods było powiązanie narodowych walut z dolarem amerykańskim, natomiast wartość samego dolara w stosunku do złota wyniosła 35 $ za uncję.

W wyniku konferencji powstał również Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zadaniem tych instytucji było stworzenie stabilnego systemu monetarnego, a dzięki temu wartość walut państw uczestniczących w konferencji miała być utrzymywana w wąskich widełkach wobec dolara. Sygnatariusze porozumienia nie mogli również wpływać na dewaluację swojej waluty, w celu czerpania zysku z handlu zagranicznego.

Uwolnienie waluty i początek rynku walutowego

Wielka odbudowa Europy, jaka nastała po zakończonej II wojnie światowej sprawiła, że ustalenia z Bretton Woods zaczęły być nieaktualne. Międzynarodowy przepływ kapitału, wynikający z wielkich ruchów gospodarczych, szybko ukazał błędy w wypracowanym porozumieniu. Kres tego systemu przypada na lata 70. minionego wieku. W roku 1971 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon, postanowił definitywnie zawiesić wymianę dolara na złoto. Ostatecznie system Bretton Woods załamał się w 1973 r., w momencie dewaluacji dolara i wprowadzenia kursu płynnego. Nowe zasady uchwalone w kwietniu 1976 roku, które weszły w życie dwa lata później, całkowicie zakończyły funkcjonowanie systemu z Bretton Woods.

Od tego momentu kursy walut przestały być zależne od cen złota, ustanawiając popyt i podaż głównymi czynnikami decydującymi o ich wartości. To właśnie w tym czasie zaczęła się kształtować wymiana walut, jaką znamy obecnie. Na samym początku brały w niej udział tylko wielkie instytucje finansowe. Rynek był zamknięty dla indywidualnych inwestorów. Wzrost zmienności kursów walut obserwowano do końca lat siedemdziesiątych. Powstały również nowe zjawiska finansowe – deregulacji i liberalizacji handlu. Lata 80. to rozwój technologii i nowoczesnej komunikacji oraz początek ery komputerów.

Wszystko to sprawiło, że handel walutą stał się szybszy i wygodniejszy. Liczne banki i instytucje finansowe mogły ze sobą przeprowadzać transakcje jeszcze bardziej efektywnie, co zaowocowało kolejnymi wzrostami w obrotach na rynku. Początek lat 90. to powstanie brokerów, którzy za pomocą dedykowanych platform handlowych umożliwili handel indywidualnym inwestorom. Wtedy w pełni ukształtował się obecny wygląd rynku Forex na świecie.

Jaki będzie Forex w przyszłości?

Handel walutą przeszedł długą drogę – od postaci opisanych w Talmudzie, którzy za opłatą wymieniali walutę, do współczesnych brokerów, wykonujących transakcje za pomocą najnowszych technologii. Handlowanie na giełdzie nigdy nie było tak proste – wystarczy założyć konto u wybranego brokera, aby zacząć obrót walutą. Liczne poradniki i publikacje w dużym stopniu pomagają podjąć decyzję dotyczącą strategii funkcjonowania na rynku. Jak pokazaliśmy, Forex w obecnej postaci jest stosunkowo nowym tworem, prawdopodobnie czeka go jeszcze wiele przemian, które postawią przed inwestorami liczne wyzwania i otworzą nowe możliwości.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: