Najbardziej zmienne i niestabilne pary walutowe na świecie

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Najbardziej zmienne i niestabilne pary walutowe na świecie

Omówimy niestabilne waluty Forex i wytłumaczymy dlaczego niektóre waluty na świecie noszą miano najbardziej zmiennych. Dowiesz się także na co zwrócić uwagę handlując właśnie tymi najbardziej zmiennymi parami walutowymi.

Co oznacza zmienność lub niestabilność walut?

Niestabilność zwykle mierzona jest odchyleniem i wariancją ceny. Taka informacja daje traderowi pojęcie o tym, jak bardzo kurs waluty może odchylić się od aktualnej ceny w zadanym czasie. Im większe odchylenie, tym większe ryzyko w trakcie inwestycji.

Niektórzy traderzy preferują właśnie handel niestabilnymi walutami z uwagi na możliwość wygenerowania większego zysku. Aby zminimalizować ryzyko handlu walutami o wysokiej zmienności, można ograniczyć wielkość jej pozycji. W pełni zostanie to wytłumaczone w dalszej części artykułu.

Zmienność na Forex jest względna

Jeśli kiedykolwiek handlowałeś już na giełdzie Forex lub chociaż miałeś okazję obserwować kursy walut, to zapewne zauważyłeś, że ich cena nie zmienia się liniowo. Czasami jednak zdarza się, że kurs oscyluje w bardzo wąskim zakresie zmian. Mówimy wtedy, że charakteryzuje się niską zmiennością. Z drugiej jednak strony, możemy zauważyć, że rynek lub cena jakiegoś aktywa charakteryzuje się dużą zmiennością, czyli jest niestabilna. Oznacza to, że jego ceny zmieniają się z bardzo wysokim odchyleniami.

Przykład: najbardziej zmienna i stabilna waluta (czerwiec 2020)

Aby lepiej wyjaśnić teorię, posłużymy się kalkulatorem zmienności walut. Dostarcza je serwis investing.com.

Wszystko co musisz zrobić, aby uruchomić to narzędzie, to określić czas, w jakim zmierzona będzie zmienności. Czas ten należy wyrazić w tygodniach. Domyślnie kalkulator ustawiony jest na 10 tygodni.

Weźmy na przykład parę walutową USD/TRY (dolar amerykański i lir turecki). Aby określić niestabilność (zmienność) pomiędzy tymi dwoma walutami zaznaczamy je w tabeli.

Wynikiem takiego działania będą trzy wykresy:

Grafiki pokazują zmienność walut USD/TRY dla każdego dnia począwszy od daty startowej (pierwszy wykres). Ponadto widzimy na nich zmienność tygodniową (trzeci wykres) oraz godzinową (drugi wykres). Zgodnie z podanymi informacjami możemy zauważyć, że zmienność kursów tych walut zmienia się wraz z upływającym czasem.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Na godzinowy wykresie zmienności walut USD/TRY widzimy, że szczyt został osiągnięty o godzinie 07:00. Różna zmienność walut może być zaobserwowana dla wszystkich pozostałych. Praktyka pokazuje również, że największa zmienność walut obserwowana jest po ogłoszeniu oficjalnych informacji dotyczących danego rynku w mediach.

Główne pary walutowe – którą są najbardziej niestabilne (zmienne)?

Główne pary walutowe charakteryzują się co do zasady dosyć niską zmiennością w porównaniu z walutami egzotycznymi. Niemniej jednak spośród nich wyłonić można najbardziej zmienne. Są to dane z drugiego kwartału 2020 z okresu 1 tygodnia. Są nimi:

 • ☈ NZD/USD – dolar nowozelandzki / dolar amerykański
 • ☈ AUD/USD – dolar australijski / dolar amerykański

NZD/USD – ta para walutowa odnotowała zmienność w okresie jednego tygodnia na poziomie 51.4 pipsów.

☈ AUD/USD – ta para w tym samym tygodniu charakteryzuje się odchyleniem kursu o 43,3 pipsów.

Bardzo niestabilne pary walutowe rynków wschodzących

Do najbardziej zmiennych możemy zaliczyć poniższe waluty:

☈ USD/ZAR – dolar amerykański / rand południowoafrykański

☈ USD/KRW – dolar amerykański / won korea południowa

☈ USD/BRL – dolar amerykański / real brazylisjki

☈ USD/TRY – dolar amerykański / lir turecki

☈ USD/HUF – dolar amerykański / forint węgierski

Waluty takie jak ZAR, KRW czy BRL charakteryzują się wysoką zmiennością ponieważ i płynność jest bardzo niska. Ponadto są to waluty krajów o podwyższonym ryzyku ekonomicznym gospodarki.

Na poniższym przykładzie zobaczyć możesz, jak bardzo zmienia się kurs USD/ZAR (Południowo Afrykański Rand). W okresie od 25/07 do 07/09 2020 kurs wzrósł o 14,65%

Które z walut są najmniej zmienne?

Najbardziej stabilnymi zawsze będą główne pary walutowe, ponieważ to one charakteryzują się dużą płynnością. Dzieje się tak również dlatego, że gospodarka eurorynku oraz Stanów Zjednoczonych jest znacznie bardziej stabilna. To najbardziej niezmiennych zaliczyć można:

☈ EUR/GBP – euro / funt brytyjski

☈ USD/CHF – dolar amerykański / funt szwajcarski

☈ EUR/USD – euro / dolar amerykański

Na poniższej grafice możemy zobaczyć jak w ostatnim tygodniu zmieniała się relacja euro do amerykańskiego dolara. Widzimy, że jej kurs osiągnął minimum na poziomie 1,1160, natomiast maksimum to 1,1347. Amplituda wynosi około 0,5%.

Od czego zależy zmienność walut?

Najbardziej na zmienność wpływa płynność waluty. Klasyczna zasada mówi, że im większa płynność, tym mniejsza zmienność pary walutowej. Zasada działa również w odwrotną stronę – zmienność jest tym większa, im mniejsza jest płynności, czyli ilość transakcji dokonywanych na danej parze.

Płynność może także być wyrażona w postaci podaży i popytu na danym rynku. Im większa podaż i popyt, tym trudniej o duże ruchy cenowe. W związku z powyższym, możemy wnioskować, że egzotyczne pary walutowe charakteryzują się największą niestabilnością na rynku Forex. Dzieje się tak, ponieważ ich płynność jest znacznie niższa od głównych par walutowych, takich jak na przykład EUR/USD.

Zmienność, czy też inaczej niestabilność często pojawia się po informacjach prasowych. Aby przygotować się na taką okoliczność, dobrze jest zaopatrzyć się w dostęp do kalendarza ekonomiczny. Jeśli nie wiesz z którego korzystać, to rekomendujemy jeden z najpopularniejszych czyli kalendarz ekonomiczny Investing.com.

Pozwoli on ci uchronić się od niespodziewanych ruchów cenowych na poszczególnych walutach. Sprawdźmy zatem statystyki, aby potwierdzić powyższe stwierdzenia.

Egzotyczne waluty najbardziej zmienne – czy na pewno?

Powszechna teoria mówi, że egzotyczne waluty są najbardziej zmiennymi. Faktem jest, że znacznie częściej można odnotować wysokie skoki kursów. Pokażemy jednak, że w krótkim okresie potrafią nie różnić się wcale od zmienności głównych par walutowych.

Na potrzeby testu, weźmy pod uwagę siedem najważniejszych par walutowych oraz siedem egzotycznych.

Dane opieramy na kalkulatorze zmienności investing.com. Pod uwagę zostanie wzięty okres 1-tygodniowy (pierwszy tydzień czerwca 2020).

Spośród powyższych wyłoniliśmy siedem głównych oraz siedem egzotycznych walut. Oto porównanie:

Jak widać stabilność tych walut nie jest bardzo odmienna od podstawowych i głównych par walutowych.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować niestabilnymi i zmiennymi walutami?

Decydując się na handel walutami, powinniśmy brać pod uwagę właśnie głównie ich zmienność. Wielkość otwieranej pozycji również powinna być odpowiednio dobrana. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, aby ograniczyć ryzyko w handlu walutami o wysokiej zmienności możemy obniżyć wartość otwieranej pozycji.

Aby handlować niestabilnym i walutami powinno się dobrze zrozumieć czym różnią się te o dużej zmienności od tych o małej. Możemy także nauczyć się mierzyć zmienność walut samodzielnie.

Różnice w handlu walutami o dużej i małej zmienności:

 1. Kurs waluty o dużej zmienności z reguły zmienia się o większą liczbę pipsów w określonym czasie, niż kurs waluty stabilnej. Prowadzi to do większego ryzyka podczas handlu tymi pierwszymi.
 2. Niestabilne waluty są bardziej podatne na poślizgi cenowe.
 3. Kurs niestabilnych walut charakteryzuje się większym i odchyleniami dlatego należy odpowiednio dostosować wielkość zajmowanej pozycji.

Metody mierzenia stabilności i zmienności walut

Aby dobrze określić wielkość otwieranej pozycji powinniśmy dobrze zmierzyć zmienność pary walutowej, w którą chcemy zainwestować. W tym celu możemy wykorzystać kilka wskaźników:

Wskaźnik zmienności ATR to jedna z najlepszych metod mierzenia stabilności walut Forex. Wykorzystuje tak zwane luki cenowe podczas otwarcia. Jest to sytuacja, w której do czynienia mamy z inną ceną zamknięcia poprzedniej sesji oraz otwarcia następnej. Zdarzyć się może, że na rynku walutowym wystąpi taka luka właśnie po weekendzie.

Należy zauważyć, że wskaźnik True Range jest zawsze dodatni. Nie bierzemy pod uwagę jego ujemnej wartości, ponieważ interesuje nas jedynie zmienność, a nie kierunek w którym się odchyla. ATR to nic innego, jak średnia krocząca wskaźnika TR.

 • Kanał Donchiana

Kanał Donchiana (wstęgi) zaprojektowany został w celu pokazania zmienności danego instrumentu finansowego. Bardzo dobrze sprawdza się również przy określaniu stabilności par walutowych. Korzystając ze wstęg Donchiana zauważymy, że dla par walutowych o wysokiej zmienności kanał ten jest bardzo szeroki. Dla uwidocznienia małej zmienności kanał jest wąski.

Wskaźnik ten budowany jest na podstawie najwyższych i najniższych kursów w zadanym przez tradera czasie. Często przyjmuje się okres 20 dniowy.

 • Średnie kroczące (porównując średnią do aktualnego kursu)

Wykorzystanie średnich kroczących do określenia zmienności danej waluty polega na porównaniu aktualnego kursu do linii średniej kroczącej. Im bardziej odchylona jest ona od aktualnego kursu, tym większa jest zmienność danej waluty. Dla walut stabilnych notujemy niższe odchylenia, niż w przypadku par niestabilnych.

Najważniejsze fakty zmienności i stabilności walut

 • Ważne informacje takie jak Brexit czy wojna mogą spowodować podwyższenie zmienności danych walut. znajomość przyszłych dat informacji prasowych może przygotować nas na taką ewentualność. Warto skorzystać z kalendarza ekonomicznego.
 • Zmienne i niestabilne waluty mogą nie reagować na podstawowe założenia analizy technicznej. na przykład mogą nie mieć zastosowania linie wsparcia i oporu, linie trendu czy wskaźniki cenowe.

Podsumowanie

Powyższy artykuł może doprowadzić do konkluzji, że handel na egzotycznych walutach pozwoli ci zarobić więcej. Nie jest to jednak proste. W rzeczywistości zmienność tych walut jest wyższa i znacznie szersza od pozostałych, jednak ta zmienność wynika z niskiej płynności. Handel takimi aktywami jest znacznie bardziej ryzykowny.

Dla takich aktyw, wiele technik analizy technicznej może nie zadziałać. Jeśli zdecydujesz się na trading USD/SEK lub GBP/NZD, to wiedz, że klasyczne metody analizy technicznej mogą nie przynieść spodziewanego efektu. Powinieneś być przygotowany i spodziewać się fałszywych sygnałów. Dzieje się tak, ponieważ psychologia mało płynnych rynków nie rządzi się identycznymi prawami, jak pozostałe.

Drugą kwestią do zastanowienia pozostaje większy spread dla najbardziej niestabilnych walut. Większy spread oznacza większy koszt transakcji. Nie odradzamy gry na takich walutach, ale dobrze jest być świadomym wyżej wymienionych aspektów.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets AS

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Najbardziej zmienne pary walutowe Forex

Istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę są niestabilne waluty forex. Ten artykuł pozwoli ci odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą najbardziej zmiennych par walutowych. Dowiesz się między innymi:

 • Czym jest zmienność forex?
 • Czym jest zmienność cen?
 • Co oznacza implikowana zmienność?
 • Jak obliczyć historyczną zmienność?
 • Jak obliczyć zmienność kursów walutowych?
 • Jak mierzyć zmienność za pomocą wskaźników?
 • Jak interpretować zmienność?
 • Jak handlować z niestabilnością?
 • Jakie są najbardziej zmienne pary walutowe?

Wysoką zmienność fx można było zaobserwować latem 2020 roku, które było trudnym okresem dla rynku Forex. Najbardziej znaczące ruchy dotyczyły par walutowych na Forex zawierających funta szterlinga ze względu na głosowanie nad Brexitem. Jednak niepewność, która powstała w wyniku zaskoczenia, wywołała falę wstrząsów na globalnych rynkach finansowych, w tym także zmienność Forex. Natychmiastowe wstrząsy po referendum w sprawie Brexitu nieco zanikły, ale inne czynniki nadal mają wpływ na rynki walutowe, dochodowe waluty i ich zmienność Forex. Spekulacje na temat terminów dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed i długotrwałych obaw o słabość gospodarki, wywołały niepewność. I częściej niż nie – niepewność jest bliskim towarzyszem niestabilności.

Jakie były ostatnio najbardziej zmienne pary walutowe? Ten artykuł odpowiada również na to pytanie i analizuje zmienność kursów walut jako całości. Ale zanim zaczniemy, musimy jasno określić, na czym polega zmienność FX, w jaki sposób będziemy klasyfikować niestabilne pary Forex i jak dostosować Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności. Oczywiście możesz również sprawdzić aktualne ruchy na rynku w dowolnym momencie i czasie rzeczywistym na koncie demonstracyjnym.

Czym jest zmienność Forex?

Bardzo często wielu traderów zadaje sobie pytanie, czym jest zmienność rynku forex? Zmienność na rynkach finansowych mierzy zakres zmian cen aktywów finansowych. Jest to podstawa pomiaru ryzyka. Kiedy wypowiadamy słowa „zmienność Forex„, dyskutujemy o tym jak bardzo zmieniają się ceny w określonej jednostce czasu. W skrócie, im bardziej zmienne rynki tym bardziej zmieni się cena w porównaniu do mniej zmiennych. Kiedy więc wspominamy o tym, mamy na myśli dwa rodzaje zmiany cen:

Oba mają swoje zastosowanie w praktyce, a mianowicie:

 1. miary proporcjonalne są bardziej użyteczne w porównaniach, lecz
 2. kiedy mówimy o konkretnych walutach, lepiej jest patrzeć na miary absolutne

Poza wszystkim, traderzy wolą po prostu mówić o ruchu mierzonym w pipsach w określonym czasie. Ze względu na cel naszego porównania, będziemy używali tego właśnie sposobu. Spójrzmy, o ile pipsów zmienia się kurs każdej z walut, jak duża jest zmienność Forex na walutach.

Forex zmienność może być wysoka lub niska. Im większa jest zmienność rynku, tym większa krótkoterminowa rentowność. Jednak często uważa się, że inwestowanie w najbardziej niestabilne pary walutowe bądź inne aktywa jest bardzo ryzykowne, a zatem ryzyko straty jest wysokie.

Z drugiej strony, aktywa o niskiej zmienności stanowią inwestycję o bardzo niskim ryzyku. Tak jest zazwyczaj w przypadku obligacji. Zmienność obligacji jest bardzo niska, ponieważ jej zwrot traktowany jest jako zabezpieczenie.

Zmienność finansowa grupy aktywów bezpośrednio wpływa na zmienność portfela inwestycyjnego zawierającego te aktywa.

Historyczna i implikowana zmienność forex

1) Historyczna zmienność forex

Historyczna zmienność rynku walutowego opiera się na przeszłych wahaniach ceny danego instrumentu finansowego. Metoda obliczenia historycznej zmienności rynku Forex nie jest trudna, gdyż wystarczy określić odchylenie standardowe krzywej historycznej aktywów w oczekiwanym przedziale czasowym (sprawdź poniżej i dowiedz się, jak obliczyć historyczną zmienność).

Metoda ta jest krytykowana, ponieważ trudno jest polegać na danych historycznych, aby móc przewidzieć przyszłe zmiany.

2) Implikowana zmienność forex

Implikowana zmienność rynku opiera się natomiast na analizie wahań ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W związku z czym jest to oczekiwana zmienność w okresie trwania (życia) opcji. Premia opcyjna jest funkcją tej implikowanej zmienności: im wyższa zmienność, tym wyższa premia opcyjna.

Czynniki mające wpływ na zmienność implikowaną to:

 • Cena opcji.
 • Wygaśnięcie opcji.
 • Poziom stopy procentowej wolnej od ryzyka.

(poniżej prezentujemy, jak obliczyć zmienność implikowaną)

Podobnie jak zmienność historyczna również zmienność implikowana ma swoje ograniczenia. Jednym z nich a zarazem najbardziej znaczącym jest przeszacowanie.

Związek pomiędzy historyczną a implikowaną zmiennością rynku finansowego polega na ich niepewnej naturze: losowej i zależnej od parametru czasowego, a więc mowa tu o stochastycznej zmienności.

Zmienność forex – sposób obliczania

1) Historyczna zmienność forex – wzór

Obliczenie historycznej zmienności rynku jest podsumowane jako odchylenie standardowe historycznych zmian danego składnika aktywów.

Najpierw przypomnijmy sobie formułę odchylenia standardowego:

σ(x) = √ V(x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

gdzie X̅ = (Σ ni = 1xi) / n jest średnią zmian

xi: zmiana ceny w danym momencie

N: całkowita liczba okresów.

Odchylenie standardowe można obliczyć bez wykorzystania powyższego wzoru, wykonując poniższe 4 kroki:

 1. Oblicz średnią zmian w aktywach z całej historii poprzez dodanie wszystkich okresów i podzielenie wyniku przez całkowitą liczbę okresów.
 2. Oblicz różnicę między ceną zamknięcia a wcześniej obliczoną średnią. Następnie wynik podnieś do potęgi 2.
 3. Dodaj wszystkie wyniki, a następnie podziel przez liczbę okresów.
 4. Z ostatecznego wyniku wyciągnij pierwiastek kwadratowy, otrzymując w ten sposób odchylenie standardowe.

2. Implikowana zmienność forex – wzór

O ile historyczna zmienność forex jest łatwa do obliczenia, obliczenie implikowanej zmienności forex jest bardziej skomplikowane. Metoda obliczania opiera się głównie na modelu Black & Scholes.

Model ten pozwala na określenie teoretycznej wartości opcji na podstawie 5 danych:

 • Bieżąca wartość bazowa akcji.
 • Czas pozostały do wygaśnięcia opcji (w latach)
 • Cena wykonania ustalona przez opcję.
 • Stopa procentowa wolna od ryzyka.
 • Zmienność kursu akcji.

Należy pamiętać, że zmienność rynków finansowych, zarówno implikowana, jak i historyczna, jest zawsze wartością dodatnią. Nie możemy otrzymać negatywnego wyniku zmienności.

3. Współczynnik zmienności – dźwignia operacyjna na rynku Forex

Współczynnik zmienności, czyli dźwignia operacyjna, wskazuje procentową zmianę składnika aktywów w stosunku do zmiany odpowiedniego indeksu giełdowego.

Weźmy na przykład rolnika uprawiającego zboże, zaniepokojonego zmiennością notowań zbóż na giełdzie. Jeśli cena spadnie ze 100 do 60 euro za tonę, wówczas można objąć ją opcją sprzedaży w wysokości 70 euro za tonę. Dzięki temu, w momencie, gdy cena spadnie jeszcze niżej do 60 lub 50 EUR za tonę, opcja pozwala sprzedać pszenicę za 70 EUR i tym samym ograniczyć stratę do 30 EUR za tonę.

Niskie ryzyko spowoduje, że opcja ta będzie miała niewielką wartość, ale jeżeli ryzyko będzie wysokie, także wartość opcji będzie wysoka, ponieważ wszyscy producenci zboża będą również chcieli się zabezpieczyć.

W przypadku popytu na pszenicę przewyższającego produkcję, zmienność akcji może być bardzo wysoka, jeśli sytuacja ta wywoła ryzyko niedoboru.

Zmienne waluty a ustawienia ochrony z tytułu zmienności?

Admiral Markets oferuje pełen zakres zleceń i parametrów, które mogą być korzystne dla praktycznie każdej strategii inwestycyjnej, pomagając swoim Klientom osiągać znaczne zyski w warunkach wysokiej zmienności rynku Forex. W rezultacie nasi klienci zyskują możliwości handlu na szerszym zakresie rynków, które w innych przypadkach są uważane za zbyt niestabilne.

Zanim przejdziemy do szczegółów, zapoznaj się z głównymi funkcjami naszego systemu ochrony przed zmiennością rynku Forex:

 • Ogranicz maksymalny poślizg cenowy dla zleceń rynkowych oraz stop.
 • Ogranicz lub całkowicie uniknij strat na zleceniach oczekujących wpadających w luki cenowe.
 • Uzyskaj realizację większych zleceń poprzez umożliwienie częściowej realizacji zleceń.
 • Realizuj zlecenia limit oraz take profit nawet podczas błyskawicznych skoków ceny poprzez przekazanie ich jako zleceń rynkowych.
 • Unikaj aktywacji zlecenia z powodu rozszerzenia się spreadu, gdy nie ma rzeczywistego ruchu na rynku.

Na platformie MetaTrader 4 i 5 możesz wykorzystać dostępny wskaźnik zmienności, który pomoże Ci w identyfikacji poziomu zmienności Twoich aktywów, które są niewidoczne gołym okiem. Na jego podstawie łatwiej będzie Ci prognozować dalsze ruch cen oraz dostosować odpowiednio swoją strategię.

Możliwość wejścia na rynek z ograniczonym ryzykiem i potencjalnie nieograniczonymi dodatkowymi zyskami.

Możliwość wcześniejszego zdefiniowania maksymalnego akceptowalnego poślizgu cenowego od 1 do 1000 puntków na rachunku w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora. Gdy zlecenie stop zostaje aktywowane lub żądanie zlecenia rynkowego zostaje wysłane, zostanie złożone zlecenie limit po cenie mniej korzystnej zgodnie z wstępnie zdefiniowaną ilością punktów.

W rzeczywistości te zlecenia z limitem, po ich natychmiastowej aktywacji na tych warunkach, mogą być realizowane tylko z pozytywnym lub zerowym poślizgiem cenowym. W innym wypadku zostanie anulowane. Dlatego też maksymalny poślizg pierwotnego zlecenia stop lub zlecenia rynkowego jest ograniczony do wcześniej zdefiniowanej liczby punktów, podczas gdy wynikający z niego dodatni poślizg zlecenia z limitem może być nieograniczony.

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Kupno po cenie rynkowej
 • Sprzedaż po cenie rynkowej

Chroni Cię przed natychmiastowymi stratami, które w innym przypadku byłyby możliwe, jeśli Twoje zlecenie oczekujące miało ustawiony poziom Stop Loss i oba zostały aktywowane na tym samym ticku.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora w celu automatycznego anulowania zleceń oczekujących, jeśli mają wyzwalany stop loss lub take profit na tym samym ticku.

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy limit
 • Sell limit

UWAGA: to ustawienie nie może zostać wyłączone. Jego celem jest ochrona transakcji klientów poprzez zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.

Możliwość zminimalizowania ryzyka rynkowego powiązanego ze zleceniami stop.

Możliwość wcześniejszego zdefiniowania maksymalnego akceptowalnego poślizgu cenowego od 1 do 1000 punktów na rachunku w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora. Gdy zlecenie stop zostaje aktywowane po cenie przekraczającej zdefiniowany limit, takie zlecenie stop zostaje anulowane.

Uwaga: W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że zewnętrzny dostawca płynności, z którym współpracuje Admiral Markets, może zastosować dodatkowy poślizg po potwierdzeniu zlecenia. W tym przypadku, początkowe warunki maksymalnego poślizgu mogą nie zostać spełnione.

Pomaga uniknąć scenariuszy, w których zlecenie limit (na przykład zlecenie Take Profit) zostało osiągnięte na skoku ceny i nie zostało zrealizowane z powodu braku płynności poza tym poziomem.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora w celu realizacji zleceń limit jako zleceń rynkowych, co oznacza, że gdy Twoje zlecenie limit jest wyzwalane, w zamian wystawiane jest zlecenie rynkowe.

Uwaga: W tym przypadku zlecenie rynkowe, które jest wystawiane zamiast zlecenia limit może być wykonane z poślizgiem w dowolnym kierunku, w przeciwieństwie do pierwotnego zlecenia limit.

Pomaga uniknąć aktywacji zleceń stop z powodu rozszerzonych spreadów podczas publikowania danych ekonomicznych oraz innych nienormalnych warunków rynkowych, które mogą nie prowadzić do faktycznej zmiany poziomu ceny.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora, aby aktywować zlecenia stop w następujący sposób:

 • Buy Stop – gdy cena Bid osiągnie cenę zlecenia;
 • Sell Stop – gdy cena Ask osiągnie cenę zlecenia;
 • Stop Loss – w zależności od kierunku pozycji.

Umożliwia handel zleceniami limit na większą skalę, zwłaszcza na mniej płynnych rynkach.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora, aby umożliwić częściową realizację zleceń limit.

Zlecenia limit są traktowane jako zlecenia GTC (Good-Till-Cancelled) i są w pełni realizowane, jeśli wolumen rynkowy jest wystarczający. W przeciwnym razie są one realizowane częściowo, a niezrealizowane części pozostają na rynku do czasu zrealizowania lub anulowania.

Uzyskaj informacje w każdym przypadku, gdy zlecenie jest realizowane z pozytywnym lub negatywnym poślizgiem.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora w celu zarejestrowania wielkości poślizgu w polu komentarz do zrealizowanych zleceń. Dla zleceń rynkowych, zarejestrowana wielkość stanowi różnicę pomiędzy ceną na serwerze transakcyjnym w momencie otrzymania żądania a ceną zrealizowanego zlecenia. Dla zleceń oczekujących, zarejestrowana wartość stanowi różnicę pomiędzy ceną, po jakiej zostało umieszczone zlecenie a ceną zrealizowanego zlecenia.

Uwaga: Jeśli używany przez Ciebie expert advisor (EA) wykorzystuje w swoim działaniu pole komentarza, prosimy rozważyć pozostawienie tego ustawienia jako wyłączone.

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Kupno po cenie rynkowej
 • Sprzedaż po cenie rynkowej
 • Buy limit
 • Sell limit
 • Stop loss
 • Take profit

Zmienność indeksów giełdowych

Głównym wskaźnikiem wykorzystywanym do pomiaru zmienności na giełdzie jest indeks VIX (skrót od Volatility Index). Jest on codziennie obliczany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) poprzez uśrednienie zmienności opcji zakupu (call) i opcji sprzedaży (put) na Indeksie S&P 500 (Standard & Poors 500). Nazywa się to zmiennością S&P 500.

VIX jest miarą poziomu nerwowości na rynkach i poziomu strachu inwestorów, dlatego często określa się go mianem wskaźnika strachu.

Innym wskaźnikiem zmienności na rynku francuskim jest VCAC. Jest on oparty na cenie opcji kupna i sprzedaży (call and put) na indeksie CAC 40.

Najbardziej zmienne pary walutowe – wskaźnik ATR

Są różne sposoby by zmierzyć zmienność walut, ale najlepiej znanym wskaźnikiem do tego służącym jest Average True Range (ATR). Wskaźnik zmienności ATR został stworzony przez J. Welles Wilder’a (wraz z szerokim wyborem innych dobrze znanych metod) i opisany w książce „Nowe koncepcje handlu technicznego”. Poza wskaźnikiem ATR, opracował on również wskaźniki: RSI, parabolic SAR, czy też ADX.

Wilder handlował na rynkach towarowych i stworzył ATR właśnie pod nie. Na rynku towarowym, istnieją normalne przedziały czasu pomiędzy otwarciem a zamknięciem sesji. Nie jest niczym nadzwyczajnym uchwycenie luki cenowej podczas otwarcia. Luka cenowa oznacza otwarcie po innej cenie niż zamknięcie poprzedniego dnia. Jest to mniejszym problemem jeśli chodzi o rynek Forex, ponieważ waluty na Forex CFD handlowane są przez 24h. Nie mniej, może się zdarzyć, że luka cenowa zaistnieje na walutach, po weekendowej przerwie. Rynek z lukami tworzy problem dla najprostszych metod mierzenia wolatylności, które sprawdzają zakres ceny pomiędzy najwyższym a najniższym jej poziomem w określonym czasie.

Więc jaki jest problem, jeśli ostatnie zamknięcie nie mieści się w tym zakresie? Cóż jeśli skupimy się stricte na zakresie cen high-low, będziemy musieli zignorować przedział z luki na otwarciu. True-range jest miarą, która uwzględnia te okoliczności, w największym stopniu podążając za:

 1. najwyższą ceną okresu minus najniższa cena okresu
 2. najwyższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu
 3. najniższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu

Zwróć uwagę, że true range zawsze posiada wartość dodatnią. Ignorujemy znak minus, jeśli z powyższych kalkulacji otrzymamy wartość ujemną. Dlaczego to robimy? Gdy analizujemy zmienność forex interesuje nas jedynie wielkość zmian – nie ich kierunek. Kiedy już posiadamy wartości true range, używamy ich do stworzenia ATR.

Wartość TR (true-range) jest wykorzystywana do obliczenia ATR, zgodnie z następującym wzorem:

ATR dnia bieżącego = (ATR z dnia poprzedniego * 13 + TR dnia bieżącego) / 14

Użycie wskaźnika pomiaru zmienności ATR na przykładzie dziennego wykresu notowań EUR/GBP, z naniesionym ATR (25):

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, EURGBP wykres dzienny. Zakres danych: od 30 listopada 2020 r. do 14 stycznia 2020 r. Sporządzony dnia 16 stycznia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak można zauważyć na powyższym wykresie, para walutowa EUR/GBP przechodziła okresy wysokiej i niskiej zmienności. W okresach wysokiej zmienności – czyli, kiedy wskaźnik ATR jest najwyższy – średni dzienny zakres cen z ostatnich dwudziestu pięciu słupków dziennych wyniósł 90 pipsów. Natomiast w okresach niskiej zmienności – kiedy wskaźniki ATR znajdują się na najniższym poziomie – średni dzienny zakres cen z ostatnich dwudziestu pięciu dni wynosił zaledwie 41 pipsów.

Porównajmy to z parą walutową EUR / NZD:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, EURNZD wykres dzienny. Zakres danych: od 28 listopada 2020 r. do 10 stycznia 2020 r. Sporządzony dnia 16 stycznia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W pierwszych miesiącach 2020 roku odczyt ATR był dość wysoki, osiągając szczytową wartość 152 pipsów. Najniższy odczyt do czerwca 2020 r. wyniósł 81 pipsów. Oba są znacznie wyższe niż EUR/GBP.

Tak więc z podanych przykładów par walutowych jasno wynika, że para walutowa EUR/NZD wykazała w tym okresie większą zmienność niż EUR/GBP. Należy pamiętać, że zmienność zmienia się szybko w krótkim czasie, zatem to, co kiedyś było rynkiem o wysokiej zmienności, może przekształcić się w rynek o niskiej zmienności.

Zmienne pary walutowe – wskaźnik zmienności MT4

ATR jest to wykładnicza średnia krocząca na true range. Dobrą informacją jest, że ATR jest standardowym wskaźnikiem na MetaTrader 4. ATR zastosowano do określenia listy najbardziej zmiennych par walutowych Forex, o których mowa w dalszej części tego artykułu, a bezpłatny dodatek MetaTrader Supreme Edition bardzo w tym pomógł, dostarczając kilku dodatkowych, poręcznych narzędzi.

Poza wyżej wymienionym, platforma Metatrader 4 posiada miarę wskaźnik Standard deviation, czyli: odchylenie standardowe . Wskaźnik StDev obrazuje zmienność par walutowych (wskaźnik zmienności Forex), zmienność indeksów giełdowych, a nawet zmienność cen towarów.

Zmienność rynku Forex – analiza

1. Płynność a najbardziej zmienne pary walutowe

Płynność rynku to łatwość, z jaką dokonuje się wymiany aktywów na tym rynku. Płynność forex mierzona jest za pomocą:

 • Głębokości rynku.
 • Naprężenia rynku.
 • Szybkości realizacji zlecenia.
 • Odporności rynku na ryzyko.

Pierwsze wnioski, jakie mogą się nasunąć to ujemne skorelowanie płynności ze zmiennością ceny. W rzeczywistości jest nieco inaczej.

Na poziomie makroekonomicznym wpływ płynności na zmienność rynków finansowych jest determinowany przez 3 czynniki:

 • Ewolucja bazy monetarnej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro.
 • Ewolucja spreadów kredytowych (HY i IG) w Stanach Zjednoczonych i strefie euro.
 • Ewolucja implikowanej zmienności akcji w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro.

Czynniki te pozwalają wysunąć wnioski, mówiące o tym, że jeżeli nadmierna płynność może prowadzić do stabilizacji cen, to może ona również zwiększyć zmienność cen na giełdzie.

2. Najbardziej zmienne pary walutowe – wynik

Jako miara ryzyka par excellence, zmienność forex pozwala na oszacowanie strat i zysków. Im większa jest zmienność, tym większe jest ryzyko poniesienia straty, ale również wyższe są oczekiwania co do potencjalnych zysków.

Najlepszym sposobem na ochronę z tytułu zmienności wielkości zmian cen jest dywersyfikacja.

Zmienność forex – Inwestycje

1. Zmienność rynku Forex

Rynek Forex jest często uznawany za rynek zmienny, a zatem niesie ze sobą duże ryzyko. Jak wynika z definicji zmienności również na rynku walutowym jest ona niestabilna. Zazwyczaj w ciągu dnia sesyjnego występują dwa szczyty zmienności, po których następuje faza niskiej zmienności. Zmienność rynku Forex zmienia się zatem w zależności od pory dnia.

Zmienność na rynku Forex zależy od zmienności kursu walutowego i różnych aspektów połączonych w pary walut i ich gospodarek.

Para walutowa, z których jedna pochodzi z gospodarki opartej na towarach, a druga z gospodarki opartej na usługach, będzie na ogół mieć tendencję do większej zmienności, w wyniku nieuniknionych różnic w czynnikach napędzających gospodarkę danych krajów.

Ponadto, różne poziomy stóp procentowych sprawiają, że para walutowa będzie bardziej zmienna niż pary z gospodarek o podobnych stopach procentowych.

Wreszcie, pary krzyżowe (lub „crossy”) (które nie zawierają dolara amerykańskiego) i egzotyczne pary walutowe (które nie zawierają głównych walut) charakteryzują się na ogół większą zmiennością.

2. Zmienne waluty

Zmienność danej waluty zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Stopa inflacji
 • Stopy procentowe
 • Stabilność geopolityczna
 • Polityka pieniężna
 • Import i eksport
 • Turystyka

3. Zmienne waluty – Jen japoński

Jen jest japońską jednostką walutową od 1870 roku. Jest emitowany przez BOJ (Bank Japonii), będący bankiem centralnym w Japonii, odpowiadającym również za politykę monetarną Japonii.

W tym przypadku polityka monetarna ma na celu ograniczenie aprecjacji jena do odpowiedniego poziomu pozwalającego osiągnąć konkurencyjność gospodarczą kraju.

Jen jest jedną z trzech głównych walut, tuż obok franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

4. Zmienne waluty – Juan chiński

Juan to narodowa waluta Chińskiej Republiki Ludowej. Emitowany jest przez Ludowy Bank Chin (People’s Bank of China), który sprawuje władzę monetarną w Chińskiej Republice Ludowej. Występuje głównie w korelacji z dolarem amerykańskim.

Ocena wartości juana jest często kwestionowana, ponieważ koszyk walut, do którego jest indeksowany, opiera się głównie na dolarze amerykańskim, a to dewaluuje juana. W związku z czym jest on niedoceniany, utrzymując w ten sposób równowagę w krajach posiadających nadwyżkę bilansu handlowego.

5. Zmienność rynku – Ropa naftowa

Cena baryłki ropy naftowej jest notowana na dwóch giełdach: NYMEX (New York Mercantile Exchange) i ICE (Intercontinental Exchange). Notowania cen mają charakter ciągły, tzn. przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zmienność cen ropy opiera się na kilku czynnikach:

 • Dane dotyczące produkcji z krajów OPEC (liczba baryłek na dzień)
 • Działania zwłaszcza gospodarki amerykańskiej, publikowane w tygodniowym kalendarzu gospodarczym
 • Międzynarodowa sytuacja geopolityczna
 • Notowania dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

6. Zmienność rynku – złoto

Złoto tradycyjnie było bezpieczną przystanią w czasach kryzysu gospodarczego i finansowego. Zmienność cen złota jest ogólnie niższa niż w przypadku innych towarów, nawet jeśli nastąpił gwałtowny spadek jego ceny.

7. Zmienność rynku – Bitcoin

Stosunkowe młode aktywo – bitcoin jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Nie wspominając o bezprecedensowej zmienności, bitcoin jest wyjątkowo niestabilny. Niemniej jednak przyciąga początkujących inwestorów, co wywołuje niepokój i obawy ze strony Komisję Europejską oraz urzędów ds. Rynków finansowych.

8. Zmienność rynku – CAC 40.

Powszechnie przyjmuje się, że zmienność indeksu CAC 40 jest niższa niż w przypadku innych indeksów, takich jak DAX 30.

Idea ta opiera się na obliczaniu zmienności indeksów giełdowych. Jeśli można łatwo obliczyć zmienność historyczną CAC 40 , jej zmienność implikowaną można określić na dwa sposoby:

 • Porównując średnie zmiany w sesjach.
 • Obserwując maksymalną amplitudę sesji.

Najbardziej niestabilne waluty Forex

Cofając się kilka lat wstecz do roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością, trzema najbardziej niestabilnymi parami walutowymi od połowy sierpnia do połowy września 2020 były:

Oto 4-godzinny wykres GBP/NZD, z naniesionym ATR poniżej.

Porównajmy go z EUR/CHF, które jest jedną z najmniej niestabilnych par Forex.

Źródło: Admiral Markets

ATR dla tego samego okresu wynosi dla:

 1. EUR/CHF nie więcej niż 21 pipsów
 1. GBP/NZD nie mniej niż 54 pipsy

Możemy więc stwierdzić, że GBP/NZD porusza się w o wiele większym zakresie niż EUR/CHF.

Kryteria, które zostały użyte:

 1. ATR dla 20 sesji jako miara zmienności
 2. Okres 4 tygodni
 3. Analiza jedynie 27 najpopularniejszych par walutowych

Rezultaty sugerują, że wyniki referendum Brexit wciąż mają wpływ na Forex zmienność w odniesieniu do GBP.

Dlaczego zmienność walut jest tak istotna?

Jak wiele technicznych wskaźników, ATR mierzy coś co zdarzyło się w przeszłości. Robimy to w celu oceny wedle wyuczonego podejścia, co prawdopodobnie zdarzy się w przyszłości na rynkach. Tego rodzaju probabilistyka zazwyczaj jest esencją dobrego tradingu. Według moich doświadczeń, dobry trader:

 1. nie próbuje czynić dokładnych prognoz dotyczących przyszłości
 2. próbuje określić generalne możliwości zarobkowe strategii, w długim okresie czasu

Naturalnie, najprawdopodobniej zadajesz sobie właśnie pytanie, czy istnieje możliwość ostrzeżenia przed rosnącą w przyszłości zmiennością. Tak, istnieje.

Jednym z narzędzi używanych przez traderów jest Kalendarz Ekonomiczny. Obserwując jak zmienia się zmienność Forex w zależności od publikacji określonych raportów, wkrótce zrozumiesz, które z nich mogą poruszać rynkami w istotny sposób. Na przykład amerykańskie Biuro Statystyk Rynku Pracy zazwyczaj wypuszcza dane w pierwszy piątek każdego miesiąca. Te dane są niezwykle silnie skorelowane czasowo i historycznie ze wzrostem ekonomicznym. Jako rezultat, raporty powodują często raptowne ruchy na wielu rynkach, w tym także zmienność Forex.

Ale to tylko część historii… ponieważ w ciągu tygodnia mogą występować powtarzalne wzory zmienności. Możesz zapoznać się z nimi samodzielnie, zobaczyć odpływ i powrót zmienności na rynki. Sprawdź nasz przewodnik o godzinach handlu Forex.

Pozostały wpływ zmienności forex na trading

Jak wykorzystać zmienność Forex do zarządzania tradingiem? Na przykład możesz użyć swoich wskaźników zmienności, aby spróbować znormalizować poziom ryzyka podejmowanego przy każdej transakcji na zmienne waluty. Wiąże się to z dostosowaniem wielkości transakcji, aby dostosować ją do zmienności rynku.

 1. Im bardziej zmienna para, tym mniejszy rozmiar kontraktu
 2. Im mniej niestabilna para, tym większy rozmiar kontraktu

Takie działanie pomoże zmniejszyć wpływ zmienności na twój handel. Dlaczego chcesz to zrobić? Wyobraź sobie, że używasz tej samej strategii na wielu parach walutowych. Czy Twoje szanse na wygraną lub przegraną są takie same dla każdej pozycji, którą zajmiesz? W końcu strategia wygrywająca powinna zapewniać ogólny zysk w długim okresie. Takie działanie wygeneruje sekwencję zyskownych i stratnych transakcji. Ale najważniejsze: równowaga tych rezultatów jest wszystkim.

Ważne jest, aby żadne stratne transakcje nie przerosły Twoich przychodów. Może się to zdarzyć, jeśli strata wystąpi na bardziej niestabilnej parze walutowej, gdy nie dostosujesz odpowiednio rozmiaru swojej pozycji, dlatego tak ważna jest zmienność Forex. Przydatność zmienności nie kończy się na tym – może również pomóc w wyborze rynku, który najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu. Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem trzymającym się trendów, prawdopodobnie będziesz chciał wybrać mniej zmienną walutę. Czemu? Ponieważ niestabilne rynki utrudniają utrzymanie długoterminowego trendu. Nagłe ruchy cen sprawią, że zdarza się momenty, w których część zysków stopnieje. Spójrzmy prawdzie w oczy, to może być trudne dla psychologii tradera. Z drugiej strony, jeśli jesteś swing traderem, prawdopodobnie potrzebujesz więcej zmiennych par.

Rzućmy okiem na szybki przykład rosnącej zmienności. Wspomnieliśmy wcześniej o Brexicie, ponieważ był to przykład, jak zmienność rynku Forex może być skrajna. Przeanalizujmy trading w tym okresie.

Źródło: Admiral Markets

Powyższy wykres pokazuje dzienny wykres EUR / USD, z 10-dniowym ATR wykreślonym poniżej.

Choć eurodolar nie znajdował się na najwyższym poziomie naszej listy par walutowych o wysokiej zmienności, nadal możesz zobaczyć, jak niestabilna była ta para walutowa w tym okresie. Długa czerwona świeca w środku to 24 czerwca 2020 roku, kiedy rynek zareagował na wynik głosowania Brexit. Oczywiście, tak ostry ruch doprowadził ATR do bardzo wysokich poziomów. Ponieważ ATR jest średnią, jego wysoki poziom utrzymywał się przez pewien czas.

Jednak zauważ, jak ATR wzrósł jeszcze przed głosowaniem Brexit? Zmienność Forex faktycznie zaczęła rosnąć na początku czerwca. Zakresy dzienne poniżej 100 pipsów obserwowane w połowie maja wzrosły w ciągu zaledwie kilku tygodni. W dniu 3 czerwca zasięg dnia wynosił 220 pipsów. Okazja do osiągnięcia zysków i strat odpowiednio wzrosła.

Pomyśl o szalonym dniu 24 czerwca: . gdybyś miał krótką pozycję na EUR/USD . wzrost zmienności oznaczałby, że Twój zysk przeskoczyłby ponad 500 pipsów.

Najbardziej zmienne pary walutowe – podsumowanie

Każda pełna strategia będzie zawierać zasady:

 1. na których rynkach handlować
 2. kiedy handlować określonymi walorami
 3. jak zmieniać rozmiar pozycji
 4. zarządzania ryzykiem

Zmienność Forex, a dokładnie jej znajomość może pomóc w podjęciu decyzji we wszystkich czterech powyższych kwestiach – więc jest to ważne. Jak powiedzieliśmy wcześniej w artykule, miary zmienności zależą od ram czasowych, na których się koncentrujesz. To które ramy czasowe dostarczą Ci najbardziej użytecznych informacji, będzie prawdopodobnie zależało od tego, jakiego typu traderem jesteś.

Będziesz mógł sprawdzić, co działa najlepiej dla Ciebie, jakie dla Ciebie będą najbardziej dochodowe pary walutowe, poprzez proces prób i błędów najlepiej przeprowadzanych na rachunku demo. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najbardziej niestabilnych par walutowych pomoże Ci określić kolejny ważny czynnik w Twojej strategii. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i strategiach inwestowania skorzystaj z naszych szkoleń online oraz odwiedź dział edukacja, gdzie możesz wiele dowiedzieć się z naszych artykułów i poradników.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets AS

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Waluty Forex – najlepsza para walutowa do tradingu

Najlepsze pary walutowe charakteryzuje wyższa płynność, która przekłada się na niższy spread a także znaczące dzienne ruchy cenowe. Na wykorzystanie ich potencjału pozwala rynek walutowy Forex, który działa 5 dni w tygodni i wyróżnia się największą płynnością. Umożliwia on zawieranie transakcji na najpopularniejsze pary walutowe i nie tylko. To właśnie tutaj, każdego dnia zawierane są transakcje na setki miliardów dolarów.

Zatem trzeba zadać pytanie, jakie są najlepsze pary walutowe Forex do tradingu? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby przeanalizować różne Forex waluty, które będą pasowały do naszej strategii. Jest w czym wybierać zważywszy na fakt, iż w globalnej gospodarce funkcjonuje według ONZ przynajmniej 180 walut. Ich wielkość może zaskoczyć, jednak prawda jest taka, iż wśród nich tylko garstka cieszy się uwagą inwestorów. Zatem, czy najpopularniejsze pary walutowe są to jednocześnie najlepsze pary walutowe forex? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie.

Zanim jednak poznamy najlepsze pary walutowe musimy wiedzieć, czym w ogóle jest para walutowa oraz jaka jest ich geneza.

Co to są pary walutowe?

Rynek walutowy Forex (giełda walutowa Forex) powstał na potrzeby dużych instytucji finansowych, po to żeby wymiana waluty Forex odbywała się w łatwiejszy sposób. Jest to jeden z czołowych rynków finansowych na świecie, który odzwierciedla dynamikę handlu. Wszystko polega na wymianie jednej niekoniecznie najpopularniejszej pary walutowej forex za drugą. Inaczej jest to kupno bądź sprzedaż jednej Forex waluty za drugą.

Słynne powiedzenie „Pieniądz nigdy nie śpi” wymyślone przez hollywoodzkiego reżysera filmu „Wall Street” świetnie nadaje się do opisania tego rynku. Bez względu na porę dnia rynek Forex musi być aktywny cały czas.

Do kupna i sprzedaży najpopularniejszej pary walutowej forex i nie tylko tej, musimy dysponować informacją na temat tego, ile potrzebujemy jednostek jednej waluty żebyśmy mogli ją wymienić za jedną jednostkę drugiej waluty. Ten związek definiuje czym jest para walutowa. Wszystkie pary walutowe na Forex zapisane są jako dwa skróty walut, czyli waluta bazowa i kwotowana.

Jest to kod lub też skrót, który określa międzynarodową konfigurację pary walutowej. Na przykład kurs EUR/USD 1,13 oznacza, że jedno euro jest wart 1,13$. Oczywiście kwotowanie walut na Forex odbywa się do 5 miejsca po przecinku. Wracając do tematu, w przypadku EURUSD, waluta bazowa to euro, a waluta kwotowana to dolar. Tak więc każda para walutowa, a nie tylko najpopularniejsze pary walutowe forex jest notowana na rynku walutowym na całym świecie.

Za chwilę poznasz główne pary walutowe Forex. Jednak warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrze jest mi znany rynek Forex? Jeśli zbyt długo zastanawiasz się nad odpowiedzią na stronie Admiral Markets UK Ltd znajdziesz wiele ciekawych i pomocnych materiałów edukacyjnych, w tym Artykuły i Poradniki. Sprawdź nasze bezpłatne zasoby edukacyjne!

Czy najpopularniejsza para walutowa to jedna z głównych par walutowych?

Czym różnią się Forex najlepsze pary walutowe od innych? Po czym rozpoznać główne pary walutowe? Najpopularniejsze pary walutowe Forex na świecie są walutami jednocześnie najsilniejszymi, czyli euro oraz dolar amerykański. Powodem tego jest wielkość obydwu gospodarek. Dolar amerykański jest walutą, która jest preferowana w każdej transakcji wymiany walut czy też zapłaty za towary. Jest również dominującą walutą rezerwy banków centralnych. Poniższy wykres potwierdza jego dominację w skali globalnej. Prezentuje on procentowy udział w globalnych rezerwach walutowych na II kwartał 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Poniżej wymienione najpopularniejsze pary walutowe niekoniecznie muszą być najlepszymi parami walutowymi. Jednak na pewno określane są one, jako najbardziej płynne pary walutowe Forex. Dodatkowo na tych parach odbywa się najwięcej transakcji na rynku Forex:

 • EUR/USD (Euro – dolar amerykański)
 • USD/JPY (dolar amerykański – jen japoński)
 • GBP/USD (funt szterling – dolar amerykański)
 • AUD/USD (dolar australijski – dolar amerykański)
 • USD/CHF (dolar amerykański – frank szwajcarski)
 • USD/CAD (dolar amerykański – dolar kanadyjski)

Wartość najpopularniejszych par walutowych często się zmienia, zmienia się również wolumen handlowy w każdej minucie. Te Forex waluty należą do krajów wysokorozwiniętych, dlatego też są najbardziej płynnymi walutami na świecie.

Czy to oznacza, że te najpopularniejsze pary walutowe Forex są najlepsze? Niekoniecznie, ponieważ uczestnicy rynku walutowego na danych parach walutowych również mogą zarabiać i tracić. Wyżej wymienione najbardziej trendowe pary walutowe mają najlepsze warunki tradingowe, mniejszy spread, ale nie oznacza to jeszcze, że są to najlepsze pary walutowe.

W znalezieniu najlepszej pary walutowej online pomoże Ci nasz dodatek Supreme do platform transakcyjnych MT4 i MT5. Jedno z narzędzi dodatku – Admiral.Connect pokaże Ci analizę Twojej transakcji, która ewidentnie wskaże, w jakie waluty inwestować.

Jaka jest więc najlepsza para walutowa do tradingu?

Z ponad 200 krajów na świecie, można znaleźć sporo par walutowych do obrotu. Jednak wszystkie te pary walutowe nie mają potencjału długoterminowego spadku lub wzrostu, a to jest konieczne jeśli chodzi o inwestowanie w waluty. Więc jakie są najlepsze pary walutowe? Co robi większość traderów? Jaką parą walutową warto handlować i dlaczego? Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć.

Przed analizą najlepszych par walutowych, lepiej jest poznać najpopularniejsze waluty, które możemy odnaleźć w świecie Forex. Oto one:

 • US dollar (USD)
 • Euro (EUR)
 • Australian dollar (AUD)
 • Swiss franc (CHF)
 • Canadian dollar (CAD)
 • Japanese yen (JPY)
 • British pound (GBP)

Powyżej podano najbardziej popularne, czy też najważniejsze waluty świata. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku walutowym musisz posiąść większą wiedzę na temat tradingu. Jeżeli wybierzesz do tradingu najpopularniejsze pary walutowe, czyli te złożone z powyższych walut, to trading stanie się prostszy. Teraz już wiesz, jakie są waluty główne i ogólnie, jakie rynek walutowy instrumenty oferuje. Jednak wiedza nie kończy się na tym. Dlatego już teraz zapraszamy na nasze bezpłatne szkolenia online prowadzone przez ekspertów Admiral Markets. To naprawdę dawka ciekawej i praktycznej wiedzy. Kliknij na baner poniżej i przekonaj się sam.

Najpopularniejsze pary walutowe forex – analiza

Odrobinę ponad połowa wolumenu dziennego handlu na Forex odbywa się na czterech, tym samym najpopularniejszych parach walutowych. Są to:

 • EUR/USD – jest to najpopularniejsza para walutowa. Ponadto ma najmniejszy spread u większości brokerów. Ta para walutowa dobrze wpasowuje się w podstawy analizy technicznej. Najlepsze jest to, że eurodolar nie charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Jeśli lubisz małe ryzyko to będzie to dobra para walutowa do tradingu. Na temat pary walutowej EUR/USD można znaleźć dużo interesujących informacji, które uchronią cię przed podstawowymi błędami.
 • USD/JPY – to kolejna bardzo lubiana para walutowa. Jest to związane z niskimi prowizjami oraz ładnymi trendami. Jej cechy sprawiają, że wydaje się świetna zarówno dla początkujących, jak również doświadczonych inwestorów na rynku forex. Handel tą parą walutową wymaga od traderów dyscypliny i cierpliwości. Para walutowa USD/JPY posiada również dużą zmienność, co może przełożyć się na wyższe zyski. Para USD/JPY w porównaniu z pozostałymi najpopularniejszymi parami posiada najbardziej przejrzystą strukturę.
 • GBP/USD – duża zmienność przyczyniła się do popularności danej pary walutowej. Jednak należy pamiętać, że wyższe zyski mogą wiązać się z wyższymi stratami. Jest to para walutowa zaliczająca się do par walutowych o dużej zmienności. Jednak wielu traderów wybiera daną parę walutową do tradingu, ponieważ mają dużą tolerancję dla ryzyka.
 • USD/CHF – bardzo popularnym terminem, jaki odnosi się do tej pary to „Swissy”. Chociaż charakteryzuje się znacznie mniejszą płynnością oraz mniejszym procentem dziennego wolumenu obrotów rynku forex niż wcześniej wymienione pozostaje jednak w grupie głównych par walutowych. Frank szwajcarski określany jest jako bezpieczna przystań wśród walut, co świadczy o postrzeganiu go przez inwestorów, jako dobrą dobrą inwestycją na niepewne czasy. Stosunkowo niska płynność na tej parze skutkuje wyższymi kosztami transakcyjnymi w postaci spreadu. Podobnie, jak przy parze GBP/USD również na tej parze można zauważyć dużą zmienność oraz predyspozycje na symptomy z otoczenia.

Nie ważne, jaką parę walutową wybierzesz, musisz pamiętać o czynnikach, które wpływają na sukces w inwestowaniu na Forex. Rynki walutowe wymagają odpowiedniego podejścia. Obejrzyj poniższe, krótkie video.

Handel na najpopularniejszej parze walutowej EUR/USD

Para walutowa EUR/USD cieszy się największym zainteresowaniem wśród traderów rynku Forex. Żadna z pozostałych najbardziej trendowych par walutowych nie dorównuje jest pod względem płynności. Wskazuje na to niski spread, czyli różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Czyni to EURUSD idealnym celem dla inwestorów zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych.

Para walutowa EUR/USD kwotowana jest odwrotnie niż większość pozostałych par z dolarem amerykańskim. W związku z tym w przypadku wzrostu kursu tej pary, umacnia się euro, a dolar słabnie. Natomiast, kiedy spada kurs oznacza to, że euro spadnie, a dolar się umacnia.

W odróżnieniu od zmian kursów innych par walutowych, kurs EUR/USD w normalnym środowisko rynkowym zmienia się płynnie co chwilę. Istota płynności oznacza mniejszą liczbę wybić w górę lub w dół lub luk cenowych na krótkich interwałach. Oczywiście zjawisko to pojawia się również w przypadku pary EUR/USD, jednak do nagłych zmian kierunku kursu dochodzi niemal wyłącznie z powodu przełamania ważnych poziomów technicznego oporu lub wsparcia, czy też w momencie ważnych informacji finansowych pojawiających się w mediach. Zaplanowanie transakcji bazującej na analizie technicznej poziomów wsparcia i oporu dla pary EUR/USD może być trudne i wymaga niezwykłej cierpliwości, ponieważ para ta może testować poziomy przez kilkadziesiąt minut, co więcej nawet kilka godzin.

W przypadku, gdy należysz do grona traderów, którzy lubią podejmować duże ryzyko w tradingu najpopularniejsza para walutowa EURUSD nie jest w tym przypadku najlepszą parą.

Źródło: Admiral Markets MT5 z MT5SE, EURUSD, wykres godzinowy. Zakres danych: od 19 lutego 2020 r. do 22 lutego 2020 r. Sporządzono dnia 15 grudnia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Co wpływa na kurs najpopularniejszej pary walutowej forex EUR/USD?

Tak, jak na kurs większości par walutowych również na EUR/USD wpływa szereg czynników związanych z prawem popytu i podaży. Największą rangę stanowią raporty zawierające dane dotyczące Eurolandu. Nie oznacza to jednak, że raporty dotyczące sytuacji gospodarczej Francji czy Niemiec nie są tutaj istotne. Wręcz przeciwnie również mają wpływ, tymbardziej, że te największe gospodarki najsilniej oddziaływują na ogólne wyniki Strefy Euro.

Jeśli chcesz rozpocząć handel na najlepszej parze walutowej, którą według Ciebie jest EUR/USD warto pamiętać o najważniejszych źródłach informacji mogących mieć wpływ na zmianę kursu cen, którymi są:

 • Decyzje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące wysokości stóp procentowych
 • Konferencje prasowe po spotkaniach Rady Prezesów Banku Centralnego
 • Wypowiedzi oficjeli Banków Centralnych oraz ministrów finansów krajów członkowskich UE
 • Publikacje instytucji badawczych podsumowujące badań opinii i nastrojów konsumentów i inwestorów
 • Dane z rynku amerykańskiego Non Farm-Payrolls, czyli pozarolniczej zmiany zatrudnienia
 • Raporty dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wskaźnika cen dóbr produkcyjnych (PPI) w poszczególnych krajach oraz zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP)
 • Wskaźnik aktywności przedsiębiorstw, w którym do badania uwzględniono menedżerów Private mortgage insurance (PMI) dla całego Eurolandu

Najpopularniejsza para walutowa EURUSD – trading

Jak wcześniej było to wspomniane kurs EURUSD jest fundamentem dla wyceny większości par walutowych związanych z euro lub dolarem. Biorąc pod uwagę charakter tej jednej z najpopularniejszych par walutowych forex przy tworzeniu strategii warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 1. Wykorzystanie źródeł informacji finansowych oraz umiejętne wyselekcjonowanie tych, które są najbardziej istotne dla zmiany kursu pary walutowej EUR/USD. Tutaj warto pamiętać, iż na kurs tej pary największe znaczenie będa miały wydarzenia dotyczące strefy euro oraz dane finansowe publikowane przez główne instytucje UE i większych państw członkowskich. Dodatkowo ważne jest, aby oszacować, czy w danej chwili na kurs pary wpływają czynniki ze strefy euro, czy może ze USA. Wiedza o tym ułatwi dostosować swoją strategię wobec wiadomości pojawiających się w danym momencie na rynku.
 2. Na Forex rzadko można zaobserwować sytuację, w której rynek dostosowuje się do tych inwestorów, którzy chcieliby oceniać go z punktu widzenia poziomów technicznych określonych liniami wsparcia i oporu. Popularność pary walutowe EUR/USD wpływa na jej kurs, który często wyznacza niewyraźne linie techniczne. Zainteresowanie traderów tą parą walutową nie słabnie nawet w momencie, gdy kurs łamie teoretyczne linie graniczne poziomu wsparcia i oporu. Tutaj warto wspomnieć o marginesie błędu analizy technicznej, który naniesie poprawkę w granicach kilkudziesięciu pipsów.
 3. Para walutowa EUR/USD umożliwia traderom otworzyć pozycję w określonych przez nich kierunku, składając zlecenie kupna lub sprzedaży po ciut lepszych cenach niż bieżące notowania ceny, dzięki temu, iż dość często w przypadku niewielkich wzrostów i spadków „powraca na swój tor”.
 4. Konsekwencja i wytrwałość to cechy, jakie musi wymagać trader wybierając do handlu EUR/USD – najpopularniejszą parę walutową. A to dlatego, że przypomnimy, kurs tej pary przejawia niezwykłą cechę wielogodzinnych wahań w granicach szczytowych, testując tym samym poziomy techniczne. Umiejętność rozpoznawania poziomów krótkoterminowych wsparcia oraz poziomy oporu jest niezwykle cenna otwierając transakcję z parą walutową EUR/USD.

Pozostałe najpopularniejsze pary walutowe Forex USD/JPY

Jen, który jest walutą Japonii jest trzecią po dolarze oraz euro naczelną walutą świata. Pary walutowe z jenem należą do trzeciej grupy najpopularniejszych i najważniejszych par walutowych forex tuż za parami z USD i EUR. Istotą efektywnej strategii handlowej z wykorzystaniem pary walutowej USD/JPY jest właściwa analiza czynników wpływających na jej cenę.

Walutą bazową w parze USD/JPY jest dolar amerykański zaś walutą kwotowaną jen japoński. Wartość tej pary zmienia się w tym samym kierunku, co wartość USD i odwrotnie do wartości JPY. Oznacza to, że jeśli kurs pary walutowej USD/JPY rośnie, umacnia się dolar, a jen słabnie. Natomiast, kiedy kurs USD?JPY spada, to dolar słabnie, a jen się wzmacnia

Gdyby porównać USD/JPY do innych popularnych par walutowych można zauważyć predyspozycje do nagłej zbytniej aktywności lub pasywności. Najczęściej za tą tendencję odpowiadają pracownicy wyższego szczebla, zarządzający aktywami japońskich instytucji, którzy lubią działać grupowo, wspólnie otwierając i zamykając pozycję. Efektem takich działań jest widoczna skłonność do pojawiania się krótkotrwałych trendów, w momencie nasilonych zleceń otwieranych przez inwestorów, wykorzystujących ruch kierunkowy.

W ocenie sytuacji na rynku w przypadku pary walutowej USD/JPY może pomóc wynik analizy technicznej. Wyznaczone poziomy wsparcia i oporu dla tej pary walutowej są niezwykle ważne., gdyż mamy do czynienia z wysokim wolumenem zleceń, opartych na wynikach analizy technicznej, którą w większości przypadków wykorzystują instytucje finansowe w Japonii.

Co wpływa na kurs pary walutowej forex USD/JPY?

Jeśli chcesz rozpocząć handel jednej z najpopularniejszej parze walutowej USD/JPY warto pamiętać o najważniejszych czynnikach mogących mieć wpływ na zmianę kursu cen. Są to:

 • Dane makroekonomiczne napływające ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii
 • Rentowność obligacji rządowych USA
 • Wydarzenia o charakterze politycznym
 • Komentarze i wypowiedzi medialne Ministerstwa Finansów w Japonii
 • Mechanizm działania japońskich instytucji zarządzających aktywami
 • Decyzje Banku Japonii w zakresie polityki monetarnej
 • Kwartalny raport Tankan zawierający wyniki badań nastrojów w japońskich spółkach
 • Wskaźniki aktywności przemysłowej (PMI) oraz wskaźnik aktywności sektora usług
 • Raport handlu detalicznego gospodarki japońskiej
 • Bilans handlowy i rachunek obrotów bieżących japońskiej gospodarki

Najbardziej trendowe pary walutowe USD/JPY – trading

Jak zostało wcześniej wspomniane notowania cen pary walutowej USD/JPY zazwyczaj znajdują się wyraźnym trendzie bądź w fazie konsolidacji, dlatego uwzględniając tę parę walutową w swojej strategii warto pamiętać, iż taktyką rządzą stosunkowo przejrzyste zasady gry. Oto na co warto zwrócić uwagę:

 1. Prognoza tej jednej z najpopularniejszych par walutowych zawsze jest ściśle związana z położeniem eurodolara. Zazwyczaj wzrosty na EUR/USD wiążą się z osłabieniem kursu USD/JPY. Zatem oprócz analizy tej pary walutowej warto być na bieżąco z prognozą dla eurodolara.
 2. Handel na parze USD/JPY jest ograniczony między 21:00 GMT a otwarciem giełdy w Tokio 24:00 GMT, a więc nie jest to idealne rozwiązanie dla day tradingu. Kiedy kończy się sesja w Tokio, tuż przed otwarciem sesji w Londynie między godziną 03:00 a 05:00 można zaobserwować kolejny spadek zmienności, który mówi o tym, aby unikać handlu w tym czasie.
 3. Wykorzystanie zmiany trendu i przełamania istotnych poziomów cen, takich jak dzienne lub tygodniowe maksima lub minima. W momencie przełamania poziomu wsparcia lub oporu przez parę walutową USD/JPY angażuje ona jednocześnie spora część rynku.
Aby rozpocząć handel kontraktami CFD (kontrakt różnicy kursowej) na parę walutową USD/JPY zaczynasz spekulację kierunku zmiany ceny waluty bazowej. Trader, który uważa, że dolar amerykański wzmocni się, kupuje kontrakty CFD, zajmując pozycję długą. Natomiast inwestor, który uważa, że dolar amerykański zacznie słabnąć w stosunku do jena japońskiego, zajmie pozycję krótką, sprzedając kontrakty CFD.

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD (kontrakt różnicy kursowej) na parę walutową USD/JPY zaczynasz spekulację kierunku zmiany ceny waluty bazowej. Trader, który uważa, że dolar amerykański wzmocni się, kupuje kontrakty CFD, zajmując pozycję długą. Natomiast inwestor, który uważa, że dolar amerykański zacznie słabnąć w stosunku do jena japońskiego, zajmie pozycję krótką, sprzedając kontrakty CFD.

Handel na jednej z najpopularniejszych par walutowych GBP/USD

Ta para walutowa charakteryzuje się dużą zmiennością a dodatkowo jest dość nieprzewidywalna. Wahania cen pary walutowej GBP/USD mają krótkoterminowy i wybuchowy charakter, które codzienne średnio dochodzą do 130 punktów. Podczas sesji azjatyckiej można zaobserwować na tej parze niską płynność. Wśród żargonu giełdowego często para ta nazywana jest kablem. Mimo swojego „niefrasobliwego” charakteru jest to trzecia najpopularniejsza para walutowa na świecie, gdzie codzienna wielkość transakcji wynosi mniej więcej 12% obrotu całego rynku Forex.

Walutą bazową w parze GBP/USD jest funt brytyjski zaś walutą kwotowaną dolar. W odróżnieniu od EUR/USD, para walutowa GBP/USD inaczej reaguje na wiadomości gospodarcze i geopolityczne. Znaczne silniej wpływają na tą parę nieoczekiwane dane płynące ze świata ekonomii i polityki UK niż dane ze strefy euro na EUR/USD.

Najpopularniejsza para walutowa GBP/USD zazwyczaj bardziej ceni długie i jednolite ruchy. Na wykresach obrazuje duże świece o długich korpusach. To sprawia, że ta para walutowa może stwarzać dobre okazje do zawierania krótkich pozycji z wysokim potencjałem na zysk. Podobnie dla inwestorów długoterminowych można zaobserwować silny ruch kierunkowy z niewielką ilością odbić korekcyjnych. Tak samo, jak para EUR/USD również para forex GBP/USD reaguje na umocnienie się dolara. W godzinach o mniejszej płynności można zaobserwować znaczne, ale krótkotrwałe skoki kursu notowań cen, które wynikają z e zmiany pozycji.

Spójrzmy na wykres GBP/USD:

Źródło: Admiral Markets MT5, wykres miesięczny- Zakres danych: od 1 października 1999 r. do 1 grudnia 2020 r., utworzony 13 grudnia 2020 r. o 21:33 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Para walutowa GBP/USD wzrosła do 1,71000 w lipcu 2020 roku. Tuż przed głosowaniem w sprawie Brexit kurs zatrzymał się na 1,5000. W chwili obecnej notowania wynoszą około 1,30000.

Co wpływa na kurs pary walutowej forex GBP/USD?

Jeśli chcesz rozpocząć handel jednej z najpopularniejszej parze walutowej GBP/USD warto pamiętać o najważniejszych danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i politycznej w Wielkiej Brytanii mogących mieć wpływ na zmianę kursu cen. Są to:

 • Raporty o stanie gospodarki UK
 • Protokoły z posiedzeń MPC
 • Decyzje w sprawie stóp procentowych Banku Anglii
 • Komentarze członków rady polityki pieniężnej Banku Anglii
 • Miesięczne dane z rynku pracy o zmianie liczby bezrobotnych, stopie bezrobocia i wynagrodzeniach
 • Wskaźniki CPI, PPI, indeks cen w sklepach brytyjskiego zrzeszenia detalistów
 • Raport o inflacji publikowany kwartalnie przez Bank Anglii
 • Indeks cen nieruchomości
 • Wskaźnik produkcji przemysłowej oraz wskaźnik aktywności PMI

Pary walutowe forex GBP/USD – trading

Sesja europejska to najlepszy moment na handel parą walutową GBP/USD. To właśnie w tych godzinach ogół dziennych transakcji osiąga najwyższe wartości a zainteresowanie wśród inwestorów handlem na tej parze jest największe. Na co zwrócić uwagę? Sprawdźmy:

 1. W przypadku tej pary walutowej warto powstrzymać się przed spontanicznym otwarciem pozycji, a zamiast tego dać sobie możliwość dłuższej obserwacji i analizy notowań. Pozwoli to wyznaczyć właściwe punkty wejścia na rynek. Krótkotrwała zmienność może zwiększyć poziom ryzyka, dlatego czasami warto spojrzeć na rynek z bezpiecznej perspektywy, wybierając na przykład dzienny interwał czasowy.
 2. Zmienność charakteryzująca GBP/USD może czasami wymagać od traderów szybkiej reakcji. Zamykanie i otwieranie pozycji w przeciągu kilku sekund jest okazją do handlu dla skalperów.
 3. W przypadku inwestorów opierających swoją strategię na analizie technicznej, dzięki której wyznaczają poziomy wsparcia i oporu także często korzystają ze zlecenia stop loss. Analizując notowania GBP/USD wnioskować można, iż efektem zleceń stop loss są fałszywe przełamania, dlatego w tej sytuacji pomocne będzie wyznaczenie sobie marginesu błędu przy ocenie ich poziomu aktywacji. To pozwoli ograniczyć straty w przypadku nagłych i krótkotrwałych skoków notowania.
 4. Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą wartość funta brytyjskiego ważne jest minimalizowanie pozycji z uwagi na wielkość depozytu. W porównaniu z innymi popularnymi parami walutowymi forex, chcąc otworzyć transakcję na GBP/USD musisz wziąć pod uwagę konieczność wpłaty większego depozytu.

Kiedy zaczniesz obracać Forex waluty na rynku, możesz być zdezorientowany oraz przytłoczony ilością dostępnych par walutowych na platformach transakcyjnych MetaTrader. Zanim przejdziesz dalej, pobierz platformę MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 i ciesz się z bezpłatnego dostępu do rynku Forex. Na platformie możesz śledzić bezpłatnie pary walutowe w czasie rzeczywistym!

Najpopularniejsze pary walutowe na rachunkach Admiral Markets

Wybór najlepszego rachunku handlowego dla najpopularniejszych par walutowych forex jest niezwykle istotny. W ofercie admiralmarkets.pl znajdują się trzy popularne typy kont, które prezentują poniższe tabele.

Rodzaj rachunku

Najpopularniejsze pary walutowe

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: