Najważniejsze aspekty inwestowania

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Krótki kurs inwestowania w akcje

Akcje spółek są jedną z najpopularniejszych form inwestowania. Dają szansę na ponadprzeciętne zyski każdemu, kto chciałby wziąć udział we wzroście gospodarczym. Na każdym kroku korzystamy z produktów i usług przedsiębiorstw, które pozyskiwały kapitał do swojego rozwoju dzięki wejściu na giełdę. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim kursem, w którym wyjaśnimy najważniejsze aspekty związane z inwestowaniem w akcje. Ponieważ każda inwestycja nieodłącznie wiąże się z ryzykiem wiedza na ten temat jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

W krótkim kursie wyjaśnimy jak funkcjonuje rynek giełdowy. Czym jest spółka akcyjna i dlaczego firmy wybierają notowanie na giełdzie. Opiszemy elementy sesji giełdowej oraz tego jakie podmioty na niej funkcjonują. Omówimy czym jest analiza fundamentalna, a czym zajmuje się analiza techniczna. Zaproponujemy kilka wskazówek, dzięki którym inwestowanie będzie bardziej świadome i pozwoli poznać najważniejsze ryzyka.

Wszystko to w kilku krótkich lekcjach, bez zbędnego akademickiego żargonu.

Pomożemy ci zacząć!

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Pobierz aplikację mobilną bossaMobile na swój telefon

DM BOŚ

Szukam

Dołącz do nas

Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, IPK Info-PP, Macronext.

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Najważniejsze aspekty inwestowania

Warsaw Plaza Hotel ****
ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa

Szczegółowe informacje

Harmonogram

Rejestracja, poranna kawa i herbata

Plusy i minusy firmy zarządzającej

 • Między młotem, a kowadłem, czyli zakres działania zarządcy
 • Zarządzanie to nie podnajem – warto wyjaśnić to na początku
 • Szwagier, czy pracownik – kto przysłuży się nam bardziej?
 • Firma zarządzająca – założyć, czy korzystać z jej usług
 • Organizacja firmy zarządzającej
 • Najważniejsze aspekty umowy zarządzania

Przygotuj się do wynajmu

 • Kartoteka mieszkania, czyli niezbędne informacje o mieszkaniu
 • Zanim wynajmiesz pomyśl o podatkach – jakie skutki dla zarządzania ma wybór danej formy opodatkowania
 • Plusy i minusy rozliczania mediów: ryczałt, liczniki, a może zaliczka

Akcja wynajem pokoi

 • Czego poszukują najemcy, czyli jak i gdzie skutecznie się ogłaszać
 • Organizacja pracy w sezonie: umawianie spotkań i prezentacja mieszkań
 • Jak umiejętnie weryfikować najemcę przez telefon i podczas spotkania
 • Zosia Samosia – czy na pewno sami damy radę?

Umowa najmu

 • Trudna sztuka czytania ze zrozumieniem
 • Zweryfikuj zrozumienie, zanim dasz do podpisania
 • Polisa i poręczenie – a komu to potrzebne?
 • Wydanie lokalu najemcy – protokół zdawczo-odbiorczy jako ważna część umowy najmu
 • Zmiana najemcy w trakcie sezonu i jak to zrobić dobrze

„1001” przypadków z życia zarządcy

 • Skoro płacą, to po co przyjeżdżać na mieszkanie?
 • Zgłoszenia usterek oraz innych „problemów” i jak na nie reagować
 • Jak sobie radzić z przewrażliwionymi sąsiadami i spółdzielniami

Poranna kawa i herbata

Praktyczne aspekty zakończenia sezonu najmu

 • Co należy zrobić przed zakończeniem umowy
 • Akcja odbiór mieszkania – procedury i dokumentacja
 • Sprzątanie, naprawy, zakupy – o co zadbać przed nowym sezonem
 • Sposoby rozliczania usterek, braków i kaucji
 • Windykacja należności: prawnik, czy e-sąd

Automatyzacja procesu zarządzania, w oparciu o System Obsługi Najmu cz. 1

 • Poziomy dostępu w zależności od uprawnień
 • Efektywna komunikacja z najemcami przy pomocy Serwisu SMS
 • Powiązanie z własną ogłoszeniową stroną internetową
 • Zarządzanie nieruchomościami własnymi i innych właścicieli
 • Generowanie umów, protokołów i innych dokumentów

Automatyzacja procesu zarządzania, w oparciu o System Obsługi Najmu cz. 2

 • Pełne rozliczenie mediów w wynajmie według liczników lub ryczałtem
 • Automatyczne wystawianie faktur dla najemców
 • Samoczynne księgowanie płatności
 • Aktualne salda najemców
 • Rozliczanie kaucji najemców
 • Windykacja należności najemców
 • Zgłaszanie i zarządzanie usterkami
 • Kontrola mieszkań w oparciu o karty kontroli
 • Segregacja dokumentów kosztowych
 • Stan zobowiązań właściciela

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cennik

Cena uwzględniająca rabat wizerunkowy oraz specjalną zniżkę na kod dostepny na forum .

Wyrażając zgodę na regulaminowy rabat poprzez zaznaczenie wpłaściwego checkboxa w formularzu rejestracji, Twoja cena zostanie automatycznie obniżona o 1 000 zł.

Cena uwzględniająca rabat wizerunkowy oraz specjalną zniżkę na kod dostepny na forum . Każda z osób musi wypełnić osobny formularz rejestracji.

Cena standardowa, bez rabatów. Podana kwota zawiera podatek vat.

Regulamin

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Informacje organizacyjne

Materiały szkoleniowe

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały, notesy i długopisy, natomiast Ty na drugi dzień szkolenia zabierz ze sobą laptop (nie tablet), aby podczas niedzielnych warsztatów dotyczących automatyzacji procesu zarządzania zapoznać się w praktyce z funkcjonalnościami aplikacji SON , z których warto korzystać.

Catering

Dla Uczestników szkolenia zapewniamy lunch w sobotę i w niedzielę oraz przerwy kawowe podczas całego wydarzenia. W sobotę wieczorem odbędzie się wspólna kolacja.

Ubiór na szkolenie

Wybór stroju pozostawiamy Uczestnikom, ważne aby każdy czuł się komfortowo, ale…
Garnitur z krawatem będzie zbyt oficjalny a T-shirt z kolei będzie zbyt niepoważny.

Nocleg

Nie zapewniamy noclegów!
Zachęcamy do szukania i rezerwacji noclegów przez strony typu: booking.com, hrs.com, które posiadają szeroką ofertę noclegów.

Informacje dodatkowe

W celu przygotowania się do niedzielnych warsztatów z automatyzacji procesu zarządzania, które zostaną przeprowadzone w oparciu o wykorzystanie Systemu Obsługi Najmu , otrzymasz od nas przed szkoleniem zestaw zadań do wykonania w tym programie.

Dzięki temu wszyscy Uczestnicy zdobędą przed szkoleniem bazową wiedzę o SON, wprowadzą podstawowe dane, aby już podczas warsztatów skupić się na poznawaniu kluczowych funkcjonalności.

Sztuka inwestowania w sztukę

Inwestowanie w dzieła sztuki i inne przedmioty kolekcjonerskie staje się coraz bardziej popularne, i to nie tylko wśród najzamożniejszych. Może być bardzo zyskowną formą lokaty kapitału, często przynoszącą większy profit niż klasyczne inwestycje.

Idei samego inwestowania nie trzeba uzasadniać. Chęć pomnożenia kapitału lub jego zabezpieczenia jest najzupełniej naturalną motywacją. Zbyt często jednak wartość inwestycji i korzyści z niej płynące postrzegane są wyłącznie w kategoriach finansowych. Tymczasem w przypadku tzw. inwestycji emocjonalnych, a więc w dzieła sztuki, wina, stare samochody i inne rzadkie przedmioty, z których można zbudować kolekcję, inwestowany jest nie tylko kapitał, ale także czas i zaangażowanie. Korzyści z takich inwestycji często okazują się większe, a zawsze nieporównywalnie bardziej różnorodne niż w przypadku klasycznych lokat.

Do podjęcia inwestycji emocjonalnej potrzebne są nie tylko pieniądze i chęci. Każdy inwestor musi przejść wielostopniową edukację, zanim osiągnie wyższy stopień świadomości inwestycyjnej i wiedzy o rynku. Wiele wskazuje na to, że wspomniana nauka była w ostatnich latach, naznaczonych przez kryzys finansowy, nauką na błędach.

Od kilku lat kolejne raporty na temat portfeli najbogatszych inwestorów na świecie wskazują na coraz większy udział szeroko pojętych inwestycji alternatywnych. Pięć lat temu co dwudziesty dolar z portfela osoby bogatej był inwestowany alternatywnie. Do 2020 roku odsetek ten niemalże potroił się i wniósł 13,5%. Inwestycje w akcje pozostały na niezmienionym poziomie, jednak w gotówce oraz w nieruchomościach najbogatsi trzymają coraz mniejszą część kapitału.

Nowy obraz sukcesu

Spośród szerokiej gamy dostępnych inwestycji alternatywnych najciekawszą grupę pod wieloma względami stanowią inwestycje emocjonalne. Choć nie jest prawdą, że bez nich świat inwestowania pozbawiony byłby emocji, z pewnością inwestycje te budzą emocje w stopniu najwyższym.

Niedawno eksperci z Capgemini i RBC Wealth Management uznali chęć inwestowania na tych nowych obszarach za przejaw całkowicie nowego sposobu postrzegania sukcesu. Wzrost czy też zabezpieczenie kapitału przestały być jedynymi powodami dokonania takiego, a nie innego wyboru przedmiotu inwestycji. Na znaczeniu zyskały głębsze cele czy też poczucie misji. Pamiętać trzeba przy tym, że jedną z przyczyn takiego przewartościowania może być kryzys finansowy.

Inwestycja w sztukę czy przedmioty kolekcjonerskie to sposób na ucieczkę od niepewności dzisiejszego świata. Bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego i decyzje instytucji finansowych okazuje się skuteczna.

Inwestycja w sztukę to sposób na ucieczkę od niepewności dzisiejszego świata #sztuka #inwestycje

Emocjonalno‑filantropijne nastawienie jest jednocześnie potężnym nośnikiem prestiżu. Posiadanie przedmiotów kolekcjonerskich uznawane jest powszechnie za symbol sukcesu, i to w znacznie większym stopniu niż dobra luksusowe takie jak nieruchomości czy drogie samochody.

Przejście od demonstrowania statusu materialnego do realizacji pasji słusznie postrzegane jest jako wejście na nowy, wyższy poziom. Z jednej strony jest wyłączeniem się poza „wyścig gadżetowych zbrojeń”, a więc wersję wyścigu szczurów w świecie bogactwa. Z drugiej strony nowy status przynosi powszechnie cenione niezależność i indywidualizm. Również aspekty takie jak zwolnienie tempa życia i rozwój osobowy zaczynają być kojarzone z sukcesem.

Inwestowanie budzi emocje

Goethe twierdził wręcz, że „szczęśliwy, kto jest kolekcjonerem”. Z perspektywy drugiej dekady XXI wieku śmiało można powiedzieć, że grono szczęśliwców rośnie, tak samo jak liczba kategorii przedmiotów, które są kolekcjonowane. Zbierane jest już prawie wszystko. Znane, podziwiane i wartościowe kolekcje mogą zawierać nie tylko wspaniałe dzieła sztuki, ale również dość zaskakujące przedmioty, jak: długopisy, młynki do kawy i zabawki.

Błędem jest przypuszczać, że można kolekcjonować tylko to, co stare. Owszem, wartość kolekcji rośnie z czasem, ale dzieje się to nieraz nadspodziewanie szybko. Któż bowiem przypuszczał, że pierwsze wydanie Harry’ego Pottera będzie upragnionym trofeum kolekcjonerskim, dostępnym na rynku w cenie. 150 tysięcy funtów. Podobnym inwestycyjnym diamentem mogą okazać się prace młodego malarza, autograf, komiks, a nawet stary komputer. Niektórzy doradzają, by inwestować w przedmioty codziennego użytku i przechowywanie ich w opakowaniu przez 10–15 lat.

Jedną z klasyfikacji, która pomaga objąć różnorodność przedmiotów kolekcjonerskich, jest ta zaproponowana w cytowanym już raporcie o światowym bogactwie. Obok kategorii „Inne przedmioty kolekcjonerskie” znajdują się tam: sztuka, inwestycje w sport, przedmioty luksusowe, a także biżuterię i kamienie szlachetne. Powiedzmy od razu, że analogicznych kategorii może być wiele więcej: rzadkie książki, numizmatyka, filatelistyka, medale i odznaczenia czy trunki kolekcjonerskie.

Dużą i ważną grupę obiektów kolekcjonerskich stanowią pamiątki dotyczące świata filmu, muzyki, rodziny królewskiej, sportu, a także lotnictwa i lotów kosmicznych. To tylko najważniejsze dziedziny, wokół których powstały znaczące rynki, infrastruktura i które posiadają własny indeks rynkowy.

Warto inwestować w sztukę

 • sztuka stanowi zabezpieczenie przed inflacją i dewaluacją
 • nie jest wymagana minimalna inwestycja – próg kwotowy
 • inwestycje w sztukę są korzystne na gruncie podatkowym, w okresie powyżej 6 miesięcy w przypadku sprzedaży nie ma obowiązku opłaty podatku od zysku kapitałowego
 • ryzyko zmniejsza się ze względu na niską korelację z innymi aktywami finansowymi
 • istnieje możliwość osiągania dodatkowych zysków (dywidendy) poprzez wypożyczanie prac na wystawy, spotkania specjalistów i inne
 • dzieła sztuki nie są związane z rynkiem geograficznym i nie podlegają ograniczeniom pod względem przemieszczania
 • dzieła sztuki podlegają ubezpieczeniu katastroficznemu

Dzieła sztuki jako inwestycja

Dobra wiadomość jest taka, że zyskując emocje, piękno, a nawet sławę kolekcjonera, nie rezygnujemy z wysokich stóp zwrotu i niskiego poziomu ryzyka. Ten fakt jest jeszcze stosunkowo słabo przyswojony przez inwestorów, dzięki czemu na wielu rynkach (np. w Polsce) ceny przedmiotów kolekcjonerskich są relatywnie niskie. To z kolei stanowi dużą pokusę dla inwestorów szukających optymalnego miejsca i czasu wejścia w inwestycję. Efekty widać w doskonałych wynikach polskiego rynku aukcyjnego w ostatnim pięcioleciu.

Podejście do tematyki stóp zwrotu na rynku przedmiotów kolekcjonerskich powinno być szerokie, uwzględniające pełen zestaw korzyści. Przede wszystkim niepowtarzalną szansę na bezpośredni, codzienny kontakt ze sztuką i unikatowymi przedmiotami. Zupełne pominięcie tego aspektu i ograniczenie się do czystej rocznej stopy zwrotu zniekształca rzeczywistość. Wahania wartości dzieł sztuki nabytych w Polsce po 1989 roku są znaczne, choć trzeba wspomnieć, że globalnie zmienność stóp zwrotu, czyli ryzyko inwestycyjne, jest dla sztuki znacząco niższa niż dla rynku papierów wartościowych, przy nieznacznie wyższym poziomie stóp zwrotu. Trudno przecenić też inną właściwość tej klasy aktywów, jaką są dzisiaj dzieła sztuki, a mianowicie niskiej lub zerowej korelacji z rynkiem finansowym. W tym właśnie należy upatrywać głównej przyczyny boomu na rynku sztuki w ostatnich latach, widocznego już po pierwszych doniesieniach w sprawie upadku banku Lehman Brothers, gdy na targach sztuki i aukcjach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczęli pojawiać się milionerzy nigdy wcześniej tam niewidziani.

Wielomiliardowy rynek sztuki jest złożony z wielu niezależnych segmentów. Najszerzej komentuje się wzrost wartości na rynku sztuki powojennej i współczesnej, gdzie indeksy przewyższają indeksy akcji, ale i rynek sztuki dawnej (Old Masters) oferuje inwestorom coś, czego dziś poszukują, a więc stabilność i bezpieczeństwo. Najmłodsze segmenty rynku – nazywane rozmaicie, sztuką najnowszą czy młodą sztuką – przemawiają przede wszystkim ogromnym potencjałem wzrostu wartości, ale dla ograniczenia ryzyka wymagają zazwyczaj wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów i ekspertów. Obok stóp zwrotu i ryzyka wymieńmy jeszcze stosunkowo niską płynność, długi horyzont inwestycyjny i trudności z wyceną.

Aby inwestycja była bezpieczna i opłacalna, inwestor musi zatroszczyć się o zdobycie pełnego pakietu informacji rynkowych. Obecnie na świecie funkcjonują wyspecjalizowane firmy oferujące bazy danych transakcji, wycenę i pakiety analiz. Nowością w ich ofercie są kalkulacje parametrów inwestycyjnych. Mogą one otworzyć rynek na inwestorów przyzwyczajonych do wysokich standardów obsługi z rynku finansowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ludzie to największy kapitał »

Jaki uzyskujesz zwrot z inwestowania w ludzi?

Menedżerowie mówią o pracownikach jako o „cennym kapitale”. Kiedy jednak sytuacja finansowa pogarsza się, pracowników postrzega się jako koszty, które należy ciąć. Traktowanie pracowników jako majątku może twojej firmie przynieść coś więcej niż jedynie lepsze samopoczucie.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: