narzędzie finansowe

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

e-Sprawozdania Finansowe

Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć

Informacje podstawowe, pliki i aplikacje do pobrania, kontakt

e-Sprawozdania Finansowe

Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pliki do pobrania

Specyfikacje API, certyfikaty klucza publicznego, struktury logiczne oraz informacje o nich

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Bezpłatne narzędzie do generowania i wysyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Podręcznik

Narzędzie finansowe

Dlaczego odpowiedni status mniejszej jednostki pozwala na wspomniane oszczędności?

Ustawa zawiera szereg uproszczeń, które można zastosować w przypadku zarówno samej księgowości tychże jednostek, jak i na etapie sporządzania sprawozdania finansowego. Innymi słowy mniejsze jednostki mogą zrobić mniej niż duże. Jest to słuszna perspektywa, ponieważ dla jednostek posiadających mniejszą działalność przygotowywanie opasłych sprawozdań finansowych często nie jest potrzebne ich odbiorcom.

Co mamy na myśli pisząc “mniejsza jednostka”? Otóż zostały wprowadzone dwie definicje mniejszych jednostek, mianowicie JEDNOSTKA MAŁA i JEDNOSTKA MIKRO.

Spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz inne osoby prawne powinny sprawdzić poziom swoich przychodów, sumy aktywów oraz zatrudnienia, aby zdecydować, czy są JEDNOSTKAMI MIKRO w świetle Ustawy o rachunkowości. Podobnego sprawdzenia przychodów, sumy aktywów oraz zatrudnienia powinny dokonać jednostki podlegające pod Ustawę o Rachunkowości, jeśli chcą sprawdzić czy są JEDNOSTKAMI MAŁYMI.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

W celu sprawdzenia, czy masz prawo do zastosowania uproszczeń, trzeba sprawdzić odpowiednie limity zarówno dla bieżącego roku obrotowego, czyli tego, za który sporządzasz sprawozdanie finansowe, jak i dla roku poprzedniego (czyli dane porównawcze).

Co do zasady podane przez ustawodawcę limity nie mogą być przekroczone w żadnym z tych dwóch lat.

Szczegółowe kryteria oraz limity, które mają zastosowanie są wskazane w Ustawie o Rachunkowości:

 1. dla JEDNOSTKI MIKRO w art. 3 ust. 1 a i 1 b,
 2. dla JEDNOSTKI MAŁEJ w art. 3 ust. 1 c i 1 d.

Po sięgnięciu do Ustawy można się przerazić, ponieważ definicje te zawierają tak długie opisy, że już przy drugim zdaniu można się pogubić.

Dlatego postanowiłyśmy przygotować dla Was ebook, który rozkłada te zawiłe przepisy na części pierwsze i w przyjazny, graficzny sposób przedstawia kryteria dla lepszego zrozumienia. W końcu prawidłowy wniosek w odniesieniu do tego czy możemy zastosować uproszczenia czy nie jest kluczowy i konieczny, jeśli nie chcemy mieć problemów z audytorem czy urzędem skarbowym.

Zawsze powtarzamy też naszym klientom, że posiadanie odpowiedniej dokumentacji dokonanych wyborów chroni w przypadku kontroli. Jeśli będziecie w stanie przedstawić odpowiednie wnioskowanie, poparte konkretnymi przepisami z Ustawy, ciężko będzie podważyć zastosowane podejście. Zachęcamy więc, do zagłębienia się w naszego ebooka, zrozumienia kryteriów, aby bez obaw móc podjąć decyzję o zastosowaniu uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO. Możesz też udokumentować swój wybór po prostu korzystając z zapisów w naszym ebooku.

Oczywiście przypominamy także, że dokonanie wyboru zastosowania uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO, powinno być poprzedzone podjęciem uchwały oraz odpowiednimi zapisami w polityce rachunkowości.

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów, w których będziemy kontynuować temat i udzielać Wam więcej porad w temacie JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO pod Ustawą o Rachunkowości.

Co zrobić, aby móc zastosować uproszczenia dla jednostek mikro i jednostek małych?

Zapewne wiele osób zastanawia się czy po spełnieniu odpowiednich kryteriów można automatycznie zastosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO? Przeczytaj ten wpis, a poznasz odpowiedź na to pytanie.

Prawo do zastosowania uproszczeń nie działa automatycznie – odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję o woli ich stosowania z początkiem nowego roku obrotowego. Jest to obowiązek, który literalnie wynika z Ustawy o Rachunkowości, nie ma więc od niego wyjątku.

Co to oznacza, że odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję? Rozłóżmy to pytanie na dwie części:

 1. Na początku, czym jest decyzja? Najczęściej będzie to forma uchwały.
  Ustawa o Rachunkowości nie precyzuje co konkretnie oznacza “decyzja”, jednakże w praktyce w tym przypadku, przyjęto, że powinna być podjęta uchwała.
 2. Następna kwestia, jaki to organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe?
  Ustawa o Rachunkowości podaje, że jest to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.
  Jest to długa definicja, która najczęściej odnosi się do zgromadzenia wspólników w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółki akcyjnej będzie to zgromadzenie akcjonariuszy, z kolei, jak czytamy powyżej, w przypadku spółki osobowej wspólnicy. W niektórych spółkach może pojawić się też rada nadzorcza.
  Widzimy więc, że punktem wyjścia jest sprawdzenie jaki organ zatwierdza sprawozdanie finansowe, a następnie upewnienie się, że organ ten podejmie decyzję o stosowaniu uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO.

Należy także pamiętać, że w praktyce przyjmuje się, że uchwała powinna być podjęta z początkiem nowego roku obrotowego. Podjęta uchwała powinna być napisana w taki sposób, aby odnosiła się do danego roku obrotowego, ale i także do lat następnych, pod warunkiem, że jednostka wciąż spełnia kryteria dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO.

Co powinna zawierać uchwała? Sam tekst nie musi być długi, natomiast muszą pojawić się w nim odniesienia do uproszczeń, które dana jednostka zdecyduje się zastosować.

Czy o coś jeszcze należy zrobić? Tak, nie można zapominać o podstawowym dokumencie, jakim jest polityka rachunkowości. Nie powinien to być dokument zawierający zapisy, które schowane do szuflady nikomu nie służą.

Polityka rachunkowości powinna obejmować określenie rachunkowości danego podmiotu, a przede wszystkim opis podejścia i dokumentacji transakcji, które jest spójnie i konsekwentnie stosowany, tym samym stanowiąc linię obrony w razie potencjalnej kontroli. Zawsze można osobie kontrolującej pokazać, że dany temat był przedmiotem dogłębnej analizy, odpowiednie czynniki i argumenty zostały przeanalizowane i jednostka podjęła taką a nie inną decyzję odnośnie ujęcia w księgach.

Tym samym podjęcie tak kluczowej decyzji, jaką jest stosowanie uproszczeń dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO powinno być objęte zapisem w polityce rachunkowości.

Konieczne jest także dodanie krótkiego opisu zastosowanych uproszczeń we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z naszym wpisem dotyczącym kryteriów stosowania uproszczeń, zachęcamy, aby i weryfikacja spełnienia kryteriów także była dokonana w formie pisemnej. Po opracowaniu odpowiedniego, krótkiego szablonu wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż 10 minut, a będziemy posiadać konkretną i jasną dokumentację uzasadniającą stosowane podejście.

Jakie uproszczenia może zastosować jednostka mała i jednostka mikro?

Wprowadzając koncepcję JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO ustawodawca zaproponował kilka uproszczeń, które oszczędzają czas i koszty tym podmiotom, które nie potrzebują rozbudowanej sprawozdawczości.

Z naszej praktyki wynika, że wiele spółek, które mogłyby stosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO, tego nie robią, co często wynika z nieświadomości, że Ustawa o Rachunkowości takie uproszczenia zawiera lub z obawy, że przepisy te będą niewłaściwie zastosowane. Trzeba przyznać, że zrozumienie kryteriów i samych uproszczeń, możliwych do zastosowania jest wyzwaniem, ale dlatego powstała nasza strona, blog oraz ebook, który w prosty i graficzny sposób wyjaśnia zawiłości tych przepisów.

Status JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO to przede wszystkim przywilej sporządzenia sprawozdania finansowego w znacznie uproszczonej formie.

Sprawozdanie finansowe JEDNOSTKI MIKRO jest bardzo krótkie, zawiera tylko kilka not i znacznie krótszy bilans oraz rachunek zysków i strat. JEDNOSTKA MIKRO nie musi sporządzać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych. Warto także wspomnieć, że JEDNOSTKA MIKRO nie posiada obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności.

JEDNOSTKA MAŁA z kolei jest obowiązana sporządzić nieco dłuższe sprawozdanie finansowe, ale wciąż nie jest to tyle informacji, które są wymagane dla jednostek nie stosujących uproszczeń. JEDNOSTKA MAŁA również nie musi przygotowywać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych, ani sprawozdania z działalności.

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale jest dla wielu księgowych prawdziwą zmorą. Najczęściej robi się to raz do roku, więc to, czego nauczyliśmy się w zeszłym często umyka i historia powtarza się od nowa.

Czy coś jeszcze oprócz sprawozdania finansowego JEDNOSTKA MAŁA i JEDNOSTKA MIKRO może zrobić prościej?

Tak, jednostki te mogą prowadzić znacznie prostszą księgowość. Dzięki braku obowiązku stosowania niektórych zasad rachunkowości określonych w Ustawie o Rachunkowości, prowadzenie ksiąg staje się mniej skomplikowane.

Jakie to są uproszczenia? Opisałyśmy je szczegółowo w naszym ebooku. Zależą one od rodzaju formy prawnej danej jednostki oraz oczywiście od jej statusu JEDNOSTKI MAŁEJ lub MIKRO.

Ciekawostką jest to, że bez względu na status, każda jednostka, która spełnia określone limity, ma prawo do zastosowania niektórych uproszczeń w stosowaniu zasad rachunkowości.

Aby skorzystać z tego przywileju, jednostka nie musi posiadać statusu JEDNOSTKI MIKRO czy MAŁEJ.

Nie należy przy tym zapominać, że stosowane uproszczenia powinny być udokumentowane:

 1. W uchwale podjętej przez odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe,
 2. W polityce rachunkowości podmiotu,
 3. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,

Narzędzie finansowe

Proste w obsłudze i sprawdzone w praktyce narzędzie,
z którym szybko i bez stresu przygotujesz sprawozdanie finansowe

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla jednostek mikro i małych

Proste w obsłudze i sprawdzone w praktyce narzędzie, z którym szybko i bez stresu przygotujesz sprawozdanie finansowe

Czy Ty także zetknąłeś się z problemami, z którymi najczęściej mierzą się księgowi i biura rachunkowe przygotowując sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych?

8 na 10 osób wskazuje, że analiza i weryfikacja przepisów Ustawy o Rachunkowości
odnoszących się do jednostek małych i mikro jest zawiła i czasochłonna; szczególnie,
kiedy robi to po raz pierwszy

Prawie 7 na 10 osób mówi, że problemem jest także niepewność w odniesieniu do poprawności oraz kompletności opracowanego sprawozdania oraz sporządzonego opisu, tj. dodatkowych
informacji i objaśnień

Połowa zapytanych osób narzeka
na wątpliwości dotyczące
zgodności z aktualnymi przepisami,
mimo poświęconego czasu
na pogłębienie znajomości tematu

Rozwiązaliśmy je wszystkie. Zobacz jak

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla jednostek mikro i małych

Jak w praktyce działa nasze narzędzie?

✔ Uzupełniasz opracowany przez nas szablon z gotowymi tekstami w Excelu

✔ Krok po kroku prowadzimy Cię przez kolejne punkty sprawozdania dzięki naszym wbudowanym wzorcom opisów

✔ Dzięki objaśnieniom i instrukcjom z łatwością uzupełniasz poszczególne pola

✔ Po uzupełnieniu danych w Excelu, zostaną one zaciągnięte do Worda

✔ Dzięki temu sprawozdanie zostanie uzupełnione o kluczowe dane i opisy

✔ W szybki i łatwy sposób stworzysz sprawozdanie finansowe. Oszczędzisz czas, nerwy i pieniądze

Pobierz szczegółową instrukcję i zobacz jak działa nasze narzędzie >>> kliknij tu.

Kluczowe korzyści naszego narzędzia

Spełnienie wymogów Ustawy o Rachunkowości

Narzędzie przygotowane w oparciu o bieżący stan prawny

Znaczne ułatwienie pracy oraz skrócenie czasu przygotowania części opisowej sprawozdania dzięki wbudowanym wzorcom

Możliwość wykorzystania narzędzia dla wielu obsługiwanych podmiotów

Przyjazna i czytelna forma z objaśnieniami

Krok po kroku prowadzimy Cię przez kolejne punkty sprawozdania

Dla jednostek mikro i jednostek małych

Powyżej pokazałyśmy przykładową zakładkę/ stronę z pliku Excel.

Po wypełnieniu danych w sprawozdaniu w pliku Excel, Word automatycznie zaciągnie je i uzupełni w pliku Word – części opisowej sprawozdania. Do pliku Word możesz dodać dodatkowe komentarze, opisy lub tabele zwiększające dokładność sprawozdania, jeśli uznasz je za potrzebne.

Sprawdź spis treści sprawozdania finansowego dla jednostki mikro i małej

Zobacz spis treści opisowej części sprawozdania

Najczęściej zadawane pytania

Jak Wasze narzędzie ułatwi mi pracę?

Niech zgadnę – do tej pory tworzyłaś je manualnie w oparciu o tabele w Wordzie lub w Excelu, które samodzielnie opracowywałaś?

Można zrobić to prościej. Po pierwsze – gotowy szablon opracowałyśmy za Ciebie; po drugie – opisy generują się same. Magia? Nie – gotowe szablony, reguły i automatyzacja, z której teraz i Ty możesz skorzystać, oszczędzając swój czas i pieniądze firmy.

Przygotowanie sprawozdania dla jednostki mikro i małej to chyba nie takie trudne, prawda?

Jeśli przygotowujesz sprawozdanie po raz pierwszy, musimy Cię ostrzec – to lot, który może się skończyć twardym lądowaniem.

Jeśli przygotowywałaś taki dokument w zeszłym roku – wiesz dokładnie, gdzie leży problem – oswojenie się z nową formułą wymaga czasu, często wielu godzin spędzonych na analizie wytycznych i dokumentacji. Zrobiłyśmy to za Ciebie.

Czy muszę instalować dodatkowe programy na komputerze, aby móc skorzystać z Waszego rozwiązania?

Czy szablon sprawozdania finansowego dla jednostki mikro i jednostki małej zawiera wszystko, co niezbędne? Czy muszę dopisywać swoje pola uwzględniając specyfikacje podmiotu, dla którego wykonuję sprawozdanie?

Chciałabym zakupić Wasze narzędzie, ale… przecież to nie ja o tym decyduję, ale mój szef

Wiemy, że niektórzy z Was mają nad sobą szefa. Wierzymy, że przeglądając naszą ofertę znajdziesz argumenty, aby przekonać go do zakupu. Dzięki temu zaoszczędzisz co najmniej kilka-, kilkanaście godzin.

Ile kosztuje godzina Twojej pracy? No właśnie! Nie stać Cię lub firmy, w której pracujesz, aby ten czas zmarnować. Nasze narzędzie to inwestycja z dobrą stopą zwrotu.

Nasze narzędzie możesz wykorzystać dla wielu podmiotów w swojej firmie, nie tylko w 2020, ale i kolejnych latach. Sama widzisz, że koszt – biorąc pod uwagę to, jak bardzo oszczędzi Ci czasu i jak wiele podmiotów obsłuży – jest niewielki.

Z naszych obliczeń wynika, że inwestycja ta opłaca się nawet tym księgowym, i biurom rachunkowym, które obsługują choć jeden podmiot kwalifikowany (jako jednostka mikro lub mała).

Czy Wasze narzędzie ma jakieś ograniczenia licencyjne?

Czy mogę Wam ufać, że szablon został dobrze przygotowany?

Nad opracowaniem szablonów spędziłyśmy wiele godzin. Jesteśmy w 100% pewne opracowanego narzędzia, a za jego poprawność i przydatność ręczymy własnymi nazwiskami.

Od kilkunastu lat świadczymy dla klientów usługi z zakresu audytu finansowego i doradztwa, a naszą specjalizacją jest między innymi badanie i sporządzanie sprawozdań finansowych.

Więcej szczegółów dotyczących naszego doświadczenia i kwalifikacji znajdziesz na stronach naszych firm (Agnieszka, Izabela), jak również profilach LinkedIn (Agnieszka, Izabela)

Jakie funkcje posiada Wasze narzędzie do sprawozdań?

– umożliwia wypełnianie danych w arkuszu Excel, dzięki czemu arkusz samodzielnie przelicza sumy,

– w arkuszu zaszyte są formuły pokazujące informacje o błędach liczbowych (niespójność danych),

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości, jest już wstępnie opracowane (wystarczy dostosować informacje do danej organizacji),

– Bilans i Rachunek Wyników odwołują się do not umieszczonych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowania,

– objaśnienia i informacje dodatkowe zawierają wszystkie ujawnienia wymagane załącznikiem nr 4 lub 5 do Ustawy o Rachunkowości,

– noty o dodatkowych informacjach na temat aktywów i pasywów zawierają propozycję ujęcia danych w formie tabelarycznej dla każdej z istotnej pozycji bilansu,

– na podstawie narzędzia Excel powstaje automatycznie dokument Word będący sprawozdaniem finansowym,

– dokument Word można dowolnie edytować po przerwaniu połączenia z plikiem Excel.

Skąd mam wiedzieć, jak zakwalifikować dany podmiot? Skąd będę wiedziała, że to jednostka mikro lub mała?

Przygotowałyśmy dla Ciebie ściągę, która Ci w tym pomoże – 38-stronnicowy ebook, którego spis treści pobierzesz tutaj.

Jeśli chciałabyś go od nas otrzymać przez zakupem samego narzędzia, napisz do nas.

Co jest przewagą Waszego narzędzia nad konkurencyjnymi rozwiązaniami?

Nasze narzędzie daje Ci możliwość wygenerowania w pełni edytowalnego dokumentu Word, do którego możesz wprowadzić wszelkie poprawki, np. dodać tabele, zmienić formaty, umieścić logo w dokumencie.

Poza tym dajemy Ci nielimitowany czasowo dostęp do narzędzia.

To, czego jeszcze nie oferujemy w naszym narzędziu, to eksport danych do XML. Darmowe narzędzie do konwersji danych do formatu XML zostało przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Możesz z niego z powodzeniem łatwo skorzystać >>> https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/, po sporządzeniu sprawozdania w naszym narzędziu. Efektywnie zyskasz czytelne i kompletne sprawozdanie finansowe, a konwersja do XML będzie jedynie prostym przeniesieniem danych.

Nie znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie?

Recenzje i referencje

Zobacz, co mówią Ci, którzy skorzystali z naszego narzędzia

Narzędzie Izy i Agnieszki jest bardzo klarowane i pozwala szybko wypełnić sprawozdanie.

Dotychczas wszystko robiłam osobno – sprawozdanie w Wordzie, Bilans i Rachunek Zysków i Strat w Excelu, następnie łączyłam te dwa dokumenty w całość. Praca ręczna, męcząca.

[Dodatkowo do narzędzia dołączony jest] dobrze opracowany, przejrzysty i czytelny ebook podsumowujący wymogi Ustawy o Rachunkowości [dla jednostek mikro i małych].

Anna Mandrykowska

Iza i Agnieszka krok po kroku przeprowadziły mnie przez kolejne punkty sprawozdania.

Praktyczny, gotowy do szybkiego uzupełnienia szablon, który znacznie skróci czas przygotowania sprawozdania.

Komentarze w Excelu bardzo ułatwiają mi pracę z szablonem.

Krzysztof Rynkiewicz

Oswojenie się z szablonem – dzięki prostej instrukcji i wskazówkom – zajęło mi kilka minut.

Małgorzata Skupień

Szczególnie trudne podczas sporządzania ostatniego sprawozdania było dla mnie oswojenie się z nową formułą.

Sporządzenie sprawozdania w stworzonym przez Izabelę i Agnieszkę narzędziu ułatwiło mi pracę.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: