Profil Day Trader Market – Opcje binarne Wskaźniki

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Opcje binarne – strategia binary options H1 trading

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rozwój technologii wpłynął dobitnie na rynek giełdowy, powodując rozwój platform transakcyjnych oraz ich ciągłe udoskonalanie. Wcześniej, klasyczne instrumenty udziałowe takie jak akcje, czy kontrakty terminowe okazały się przydatnym narzędziem jedynie dla wtajemniczonych w rynkowe arkana.

W pewnym momencie zaczęto rozwijać szereg instrumentów, by móc zaoferować szerszej grupie docelowej zarabianie na rynkach finansowych. W związku z powyższym zaczęto wprowadzać instrumenty oparte na efekcie dźwigni finansowej takie jak np. CFD (contracts for difference), czy opcje. Przez ostatnie kilka lat zaczęto propagować instrument nazywany opcją binarną.

Podstawowa różnica pomiędzy „klasyczną” opcją a opcją binarną polega na tym, że standardowe opcje są prawem do zakupu, bądź sprzedaży instrumentu bazowego po cenie wykonania, z kolei opcje binarne są instrumentami, posiadającym stały profil wypłaty dla nabywcy.

Posługując się przykładem warto pamiętać, że w przypadku „klasycznej” opcji europejskiej, nabywca opcji call na EURUSD po cenie 1,12, która wygasa za miesiąc, zakłada, że cena za 30 dni znajdzie się powyżej ceny 1,12. W momencie, gdy opcja wygasa in-the-money, czyli zgodnie z oczekiwaniami nabywcy, umożliwiając jej spieniężenie, trader odnotowuje zysk, który jest różnicą między ceną rozliczenia, a ceną wykonania (ceną strike). W przypadku, w którym cena wygasa out-of-the-money, czyli w tym wypadku poniżej ceny 1,12, wówczas trader nie otrzymuje żadnych środków, a jego stratą jest, poniesiona w momencie otwarcia pozycji, premia opcyjna.

Opcje binarne z kolei posiadają bardzo prostą konstrukcję. Spekulant zakłada wzrost, bądź spadek ceny danego instrumentu bazowego w ustalonym czasie – może to być np. 1 minuta, 15 minut, czy choćby godzina. Następnie spekulant płaci określoną kwotę otrzymując możliwość zwrotu poniesionych kosztów + dodatkowy zysk, który najczęściej nie przekracza wysokości 85% zaryzykowanej kwoty. W praktyce oznacza to bowiem, że ryzykując kwotę rzędu 1000 zł, może liczyć na zysk netto w postaci 850 zł. Ogromnym plusem takiej transakcji jest fakt, że bez względu na to, czy cena znajduje się 10, czy może 100 pipsów na plusie w chwili rozliczenia, trader otrzymuje ustalony zysk (czyli ok. 85% postawionej kwoty).

Analogicznie w momencie, gdy opcja binarna rozliczona zostanie na stracie, spekulant straci całość postawionej kwoty. By trader mógł budować długotrwały profit przez binarne opcje, strategia ze współczynnikiem wypłaty na poziomie 85%, powinna posiadać skuteczność na poziomie minimum 55%. Więcej o opcjach binarnych znajdziesz tutaj.

Przeglądając oferty całej palety brokerów opcji binarnych, można natrafić na ofertę CMC Markets UK plc. Broker ten reklamuje się przede wszystkim jako instytucja oferująca bardzo zróżnicowaną ofertę instrumentów CFD. Posiada w swoim repertuarze aż 10 000 różnych instrumentów, takich jak ropa WTI, ropa Brent, pszenica, soja, ryż, czy też indeksy giełdowe rozpoczynając od znanego i popularnego DAX, przez Dow Jones, a zakończywszy na dość egzotycznym Taiwan 50.

Obok tego występują inne znane rynki, takie jak Forex, czy możliwość spekulowania na akcjach zagranicznych firm, jak Apple, Nintendo, czy BMW. Opcje binarne stanowią jedynie dodatek do bogatej oferty tego brokera, co jest obecnie pewną normą wśród brokerów. Doświadczony inwestor, handlujący na instrumentach CFD prawdopodobnie nie przywiąże dużej wagi do faktu, że binarne opcje zostały zaproponowane na platformie CMC – Next Generation.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

To co może budzić pewne zaciekawienie to fakt, że na platformie występują dwie grupy instrumentów o dość egzotycznych nazwach: kontrakty ekspresowe oraz instrumenty binarne. Jeśli chodzi o kontrakty ekspresowe, są to po prostu opcje binarne, które posiadają możliwość obstawiania wzrostu, bądź spadku wartości instrumentu, w przedziale od 30 sekund do godziny. Średni współczynnik wypłaty kształtuję się w granicach od 77% do 85% zainwestowanej kwoty.

W związku z powyższym powstaje pytanie, skoro szeroko rozumiane opcje binarne to kontrakty ekspresowe, to czym są zatem instrumenty binarne? Włączając panel okazuje się, że jest to bardziej rozbudowana funkcja, która oferuje szereg rodzajów opcji. Trader może m.in. obstawiać czy dany instrument pod koniec dnia zamknie się powyżej, czy poniżej ustalonej ceny, jak również to, czy w ustalonym przedziale czasowym, cena dotknie, czy też nie, wybranego poziomu cenowego.

źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Narzędzia wykorzystane w strategii binary options H1

W strategii binary options H1 trading wykorzystywane są godzinowe pułapy FX. Ich założenie polega na ustaleniu, czy o równej godzinie, cena znajdzie się poniżej czy powyżej ceny strike. W przypadku, im bardziej cena jest in-the-money, tym na mniejszą stopę zwrotu może liczyć trader. Z kolei, im bardziej opcja jest out-of-the-money, tym na większy zysk może liczyć spekulant.

W związku z powyższym należy wykorzystać salomonowe rozwiązanie polegające na wyborze opcji najbardziej zbliżonej do bieżącej ceny rozliczeniowej. W giełdowej nomenklaturze takowa opcja, która znajduje się blisko obecnej ceny, lecz jej zrealizowanie nie gwarantowałoby jeszcze zysku dla inwestora, nazywana jest at-the-money.

Odpowiedni wybór ceny rozliczenia, stanowi podstawę do osiągnięcia sukcesu w poniższej strategii. Dla osób odkrywających uroki inwestowania w opcje binarne, strategie wiążą się głównie z gromadzeniem kapitału, na podstawie wysokiej skuteczności systemu transakcyjnego. Opcje binarne strategia binary options H1 trading wykorzystuje opcje, których rozliczenie przynosi zysk większy niż zaryzykowana suma. W ten sposób inwestor nie staje się „więźniem skuteczności”, gdyż w sytuacji, w której skuteczność tradera dotyczy jedynie połowy zawartych transakcji, pozwoli to na osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu w długim terminie.

Jak widać na załączonym obrazku, ceny w wybranym interwale czasowym są bardzo zbliżone do obecnej ceny rynkowej, a ich „wartość wewnętrzna” z tytułu profitu przekracza kwotę ryzyka.

źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Day Trader radzi:

Opcje binarne to instrument, który najlepiej omijać szerokim łukiem. Zdecydowanie ciekawsze z perspektywy spekulacji są kontrakty CFD, które umożliwiają zajęcie pozycji w oczekiwaniu zarówno na wzrost, jak i spadek kursu danego aktywa np. waluty, indeksu giełdowego czy towaru. Otwórz bezpłatne demo i przekonaj się sam.

Zajęcie pozycji na instrumencie binarnym

Z racji specyfiki tego typu instrumentów, bardzo często można się spotkać z dociekaniem młodych adeptów tradingu wyrażanych zdaniem: opcje binarne jak grać, by wygrać? O ile w przypadku każdego innego instrumentu CFD, tym co szczególnie interesuje tradera jest różnica między ceną obecną, a ceną, po której została zwarta transakcja, kwestia czasu jest kwestią poboczną, która nabiera znaczenia dopiero w momencie, gdy koszty, bądź ryzyko z tytułu trzymania pozycji staje się na tyle istotne dla spekulanta, że zmuszony jest ją zamknąć.

Z kolei w przypadku instrumentów binarnych, czas jest kwestią kluczową, na której oparte jest funkcjonowanie całego instrumentu. Dlatego też o ile możemy bardzo dobrze rozpoznawać tendencje rynkowe, czy trendy, to samo wyznaczenie jak cena się zachowa w ciągu najbliższej godziny może stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego też spekulant wykorzystujący tę strategię powinien dodatkowo skorzystać z wykresu godzinowego, posiłkując się średnią kroczącą SMA 24-okresową, która pełni funkcję wyznacznika dla trendu dziennego.

A więc opcje binarne jak zacząć? W momencie, w którym korpus świecy zamyka się powyżej średniej, spekulant powinien zająć pozycję długą na najbliższej cenie, która zaoferuje współczynnik ryzyka do zysku (risk reward ratio) poniżej 1:1. Analogicznie pozycja krótka zostaje otwarta w momencie, gdy korpus świecy godzinowej zamyka się poniżej średniej. Jednocześnie nieudana próba przebicia średniej, polegająca na pokonaniu wskaźnika jedynie cieniem świecy, również jest sygnałem do zajęcia pozycji i należy ją traktować identycznie jak formację Fakey (fałszywe wybicie) z Price Action. Oznacza to bowiem, że nieudana próba wygenerowania sygnału kupna jest sygnałem sprzedaży, tak jak nieudolna próba przebicia średniej od góry w dół, jest sygnałem do zajęcia pozycji długiej.

źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Wygaśniecie opcji, czyli zamknięcie pozycji

Wyjście z pozycji następuje w momencie, gdy opcja wygasa. W związku z powyższym o pełnej godzinie pojawia się sygnał do zajęcia pozycji i następnie po upływie 60 minut pojawia się rozstrzygnięcie danej transakcji. Przez tę godzinę można obserwować kształtowanie się ceny opcji, która przekuwa się na wynik netto.

Różnica między kontraktem ekspresowym, a instrumentami binarnymi polega m.in. na tym, że w czasie trwania pozycji na instrumencie binarnym, spekulant może zdecydować czy chce zamknąć pozycję. Może to zrobić zarówno na zysku, jak też i na stracie, gdyż zmiana ceny opcji odbywać się może zarówno na korzyść jak i niekorzyść tradera. Ze względu na konieczność zachowania równowagi psychicznej, zalecane jest trzymanie opcji do momentu wygaśnięcia, co rozwiązuje kwestie związane z ewentualnymi dylematami nad słusznością przedwczesnego zamknięcia transakcji.

źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Zarządzanie kapitałem w strategii dla opcji binarnych

W strategii binary options H1 trading, jednym z kluczowych elementów jest możliwość uzyskania z danej transakcji większego profitu niż pierwotnie zaryzykowana kwota. Ze względu na to, skuteczność w okolicach 50% (która statystycznie jest bardzo prawdopodobna) będzie generowała dla spekulanta regularny zysk. W związku z powyższym, ryzyko na transakcję powinno być stałe i wynosić maksymalnie 2% pierwotnej wielkości rachunku inwestycyjnego. W ten sposób handlujący może pozwolić sobie na 50 strat z rzędu, zanim jego kapitał spadnie do zera, zaś statystyka powinna działać na jego korzyść. W momencie, gdy pierwotna wartość rachunku zostanie podwojona, trader powinien od nowa wyliczyć 2% kapitału i daną czynność powtarzać wraz z każdorazowym podwojeniem się środków finansowych na rachunku. Więcej o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem znajdziesz tutaj.

Osoby, które nie są przekonane do handlowania z wykorzystaniem instrumentów binarnych i stawiają swoje pierwsze kroki obserwując opcje binarne demo rachunek będzie doskonałym miejscem do sprawdzenia słuszności wyżej zawartych koncepcji bez ponoszenia ryzyka. Następnie handlujący może zdecydować samemu, czy warto jest pomyśleć o wprowadzeniu tej strategii do swojego inwestycyjnego portfolio. Wówczas najlepiej jest rozpocząć od niewielkich kwot rachunku tradingowego, celem sprawdzania jak w warunkach konta real sprawdza się dana strategia.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Стохастический High-Low Торговая стратегия Forex

Форекс системы, которые принимают стохастического индикатора для мониторинга цен обеспечивают некоторые очень хорошие советы о ситуации на рынке для трейдеров, которые готовы видеть его.

Валютная пара: Любые
Период времени: Любые
Индикатор: Стохастический (14, 3, 3)

правила входа: Когда стохастик пересек ниже 20, достиг 10, а затем перешел обратно через 20 – Установленный порядок КУПИТЬ.
правила входа: Продавайте, когда Stochastic пересек выше 80, достиг 90, а затем перешел обратно вниз через 80.

правила выхода: близко торговля, когда стохастические линии богатых противоположная сторона (80 Купить для заказа, 20 Для заказа на продажу).

преимущества: дает довольно точные сигналы входа / выхода в хорошо трендовом рынке.

Недостатки: нуждается в периодическом мониторинг. Стохастический предлагается использовать наряду с другими показателями для устранен ввода на ложных сигналов.


Инструкции по установке Forex Trading Systems

Стохастический High-Low Forex Торговая стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) индикатор(s) и шаблон.

Суть этой системы форекс заключается в преобразовании накопленных исторических данных и торговые сигналы.

Стохастический High-Low Forex Торговая стратегия дает возможность выявить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и регулировать эту систему соответствующим образом.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 4 Торговая платформа

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить Стохастический High-Low торговая стратегия форекс?

 • Скачать Стохастический High-Low Forex Trading Strategy.zip
 • Скопируйте mq4 и ex4 файлы в директории Metatrader / эксперты / показатели /
 • Скопируйте файл TPL (шаблон) к вашему Metatrader каталог / шаблоны /
 • Запуск или перезапустить Metatrader Client
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите, чтобы проверить вашу систему форекс
 • Щелкните правой кнопкой мыши на торговом графике и наведении на “шаблон”
 • Перемещение вправо, чтобы выбрать Стохастический High-Low торговая стратегия форекс
 • Вы увидите Стохастический High-Low Forex Торговая стратегия доступна на вашем графике

*Заметка: Не все стратегии форекс поставляются с MQ4 файлами / eX4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с MT4 индикаторы от MetaTrader платформы.

MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5

Market Profile представляет собой инструмент широко используется фьючерсных трейдеров.

Market Profile MetaTrader является стандартным решением Market Profile, который отображает статистическое распределение времени цены, площадь цена и стоимость управления торговой сессии дня. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартный MetaTrader 5 индикаторы платформы.

Более подробную информацию о Market Profile можно найти в:

 • Эрик L. Найман, Мастер Трейдинг. Секретные материалы (на русском)
 • Эрик L. Найман, Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к торговле и инвестициям (на русском)
 • J. волынщик, Путь к торговле.

Смотрите также статью “Цена Гистограмма (Market Profile) и его реализация в MQL5”.

Автором реализованы различные цвета для индикатора: зеленый для азиатской сессии, синий для европейской, в то время как фиолетовый для американской сессии. Рабочие периоды M30 и M15.

 • Дата начала – для истории тестирования (тест дата начала);
 • lastdayStart – если правда, она втягивается до последнего дня (StartDate игнорируется);
 • CountProfile – количество дневных профилей, который можно сделать.

Режим обращается в сером цвете.

Этот показатель впервые был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.03.2006. В MQL5 этот показатель представлен в виде файла MarketProfile.mq5.

MT5 индикаторы – Инструкции по загрузке

MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5 является Metatrader 5 (MT5) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5 предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 5 Торговая платформа:

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq5?

 • Скачать MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Копировать MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 вашего Metatrader 5 каталог / эксперты / показатели /
 • Запуск или перезагрузить Metatrader 5 клиент
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите, чтобы проверить ваш индикатор MT5
 • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Присоединить к графику
 • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
 • Индикатор MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq4 доступна на вашем графике

Как удалить MarketProfile – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 от вашего Metatrader 5 Диаграмма?

 • Выберите таблицу, где индикатор работает в вашем Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на график
 • “список индикаторов”
 • Выберите индикатор и удалить

Нажмите здесь ниже, чтобы скачать:

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: