profilowanie rynku

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 20: Analiza techniczna – Profil rynku i jego wielkość

Rynek odbił się od poziomu, którego nigdy byś się nie spodziewał i nie wiesz jak to możliwe. Wielkość rynku lub profil rynku może to wyjaśnić. Jednakże bądź ostrożny – nie są to potężne narzędzia. Pytanie brzmi, jak można wykorzystać profil rynku i wielkość rynku? Przyjrzyjmy się ich plusom i minusom.

Czym jest profil rynku

Być może widziałeś już wykres z literami zamiast tradycyjnych wskaźników. To żadna magia, a po prostu inny sposób wyświetlania danych. Technika ta została wynaleziona przez Petera Steidlmayera (Chicago Board of Trade) w drugiej połowie XX wieku, co uczyniło go sławnym.

Profil rynku monitoruje, ile razy dany poziom cenowy był testowany, jak często rynek zatrzymywał się na tym poziomie przez 30 minut. Jeśli cena jest zrównoważona dla zarówno kupującego, jak i sprzedawcy, to zobaczysz serię liter, co oznacza, że cena jest zrównoważona, tzn. sprawiedliwa dla obu stron. Z kolei wysoki poziom oznacza się jedną literą E, co mówi o tym, że traderzy nie chcą pozostać przy tej cenie i jej nie akceptują. Warto wspomnieć, że profil rynku ma typową ramę czasową równą 30 minut.

Tak może wyglądać wykres profilu rynku.

Co wskazuje profil rynku

Przykładowo, w zależności od długości pobytu na pewnej cenie, profil rynkowy określa poziom równowagi, do którego rynek próbuje wrócić. Innymi słowy, jeśli w poniedziałek poziom równowagi aktywów A osiągany jest przy cenie 100 (…z większością liter w tym miejscu), a we wtorek cena otwarcia wynosi 80, to możemy się spodziewać, że w ciągu dnia osiągnie 100.

100 powinno być poziomem oporu i wielu może ślepo prognozować odbicie z powrotem poniżej poziomu 100.

Osobiście nie handluję w ten sposób. Jeśli jestem na niskiej ramie czasowej, to zawsze czekam na schemat potwierdzający mój plan (patrz np. formacje świecowe). Rynek może przekroczyć poziom ceny 100 i przemienić się w silny poziom wsparcia. Wsparcie i opór to fundament handlu, nie tylko dla inwestorów forex. Nie zapomnij o ich narysowaniu na wykresie.

Profil rynku wyjaśnił już przynajmniej dwa ruchy następnego dnia: wzrost ceny z 80 do 100 i nowe odbicie na 100. Oczywiście profil rynku, podobnie jak wszystko inne, nie daje 100% gwarancji. Zalecamy potwierdzenie go w krótszej ramie czasowej.

Jaka jest wielkość rynku?

Powyżej wyjaśniłem pojęcie profilu rynku. Jeśli zastąpić profil na wielkość, może pojawić się jedna główna różnica. Zamiast liczby segmentów czasowych, monitorować będziesz kwoty transakcji. Reszta rozumowania pozostaje taka sama.

Profil czy wielkość rynku?

Wybór jest kwestią indywidualną i zależy od innych aspektów, takich jak strategia handlowa i rodzaj instrumentu, np. forex i EUR/USD. Porównaj techniki wielkości i profilu rynku na danych historycznych i w zależności od wyniku podejmij decyzję.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

MC 2a – Segmentacja rynku i profilowanie klientów.

Centrum Szkoleniowe SPSS

MC 2a – Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Cel kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w segmentacji i profilowaniu. Sam opis danych zazwyczaj nie jest wystarczający do tego, aby wyniki były dla nas przydatne lub inspirujące. Trudno również jest przeglądać dziesiątki stron wykresów w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Aby uniknąć takiej sytuacji, przydatna może być wielowymiarowa analiza danych. Jedne z nich są bardzo przydatne do segmentacji, która pozwala na zredukowanie dużej ilości danych i zwrócenie ich w formie merytorycznie interpretowalnych profili respondentów. Takie profile, poprawnie wykonane, mogą być bardzo użyteczną i wartościową wiedzą. W ramach kursu uczestnicy nauczą się samodzielnie wyodrębniać segmenty za pomocą szeregu technik grupowania. Druga część kursu skupi się na profilowaniu, czyli opisie wyodrębnionych grup. W tej części kursu poruszone zostaną m.in. praktyczne aspekty wykorzystania algorytmów drzew decyzyjnych.

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się prowadzenia segmentacji z wykorzystaniem technik analitycznych.

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Wiedza na temat roli technik wielowymiarowych w procesie budowy segmentów
 • Zapoznanie z procesem wyodrębniania grup za pomocą analizy skupień
 • Wiedza na temat sposobów określania liczby i oceny spójności wyodrębnionych grup
 • Umiejętność określania profili dla uprzednio wyodrębnionych grup
 • Ocena efektywności procesu segmentacji

Program zajęć

 1. Segmentacja – wprowadzenie:
  1. wyodrębnianie segmentów – techniki grupowania, .
  2. profilowanie segmentów – techniki klasyfikacyjne.
 2. Techniki grupowania – hierarchiczna analiza skupień..
 3. Praktyczne wykorzystanie hierarchicznej analizy..
 4. Ocena jakości grupowania i wpływu poszczególnych zmiennych na proces grupowania..
 5. Profilowanie wyników grupowania z wykorzystaniem zmiennych, które nie były używane w procesie segmentacji..
 6. Techniki grupowania – analiza skupień metodą k-średnich..
 7. Praktyczne wykorzystanie analizy k-średnich..
 8. Wykorzystanie centrów skupień zdefiniowanych zewnętrznie w procesie grupowania..
 9. Dodatkowe zagadnienia analizy k-średnich. .
 10. Techniki grupowania – dwustopniowe grupowanie..
 11. Technik klasyfikacyjne – drzewa klasyfikacyjne..
 12. Praktyczne wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych CHAID i CART..
 13. Opis profili segmentów..
 14. Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przypisywania obiektów do grup..
 15. Praktyczne przykłady dodatkowych zastosowań algorytmów drzew. .

Forma pracy

Autorski program szkoleniowy Predictive Solutions, bazujący na 25 latach doświadczenia pracy z danymi ilościowymi.

Dostarczamy oryginalne podręczniki wydane przez nasze wydawnictwo i materiały kursowe przygotowane przez ekspertów Predictive Solutions.

Kursanci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenia prowadzone są w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions w Krakowie, jak i w Warszawie.

Wszystkie szkolenia odbywają się na praktycznych use case’ach w formie warsztatów przy użyciu komputerów.

Szkolenie trwa 24 godzin lekcyjnych (3 dni po 8h)

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek:

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów:

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji:

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych:

Dla zainteresowanych projektowaniem i realizacją badań ankietowych:

Profilowanie konkurentów – czym jest i jak je przeprowadzić?

“Jeśli znasz siebie i swego wroga, przetrwasz pomyślnie sto bitew. Jeśli nie poznasz swego wroga, lecz poznasz siebie, jedną bitwę wygrasz, a drugą przegrasz” Sun Zi, Starożytny Filozof.

Jeżeli podejmujesz decyzję o rozpoczęciu działalności na nieznanym sobie dotychczas rynku, musisz pamiętać o szczegółowej jego analizie (o tym, jak prowadzić analizę rynku pisaliśmy tutaj), zbadać preferencje potencjalnych klientów (tutaj przeczytasz, jak to zrobić) oraz jak najwięcej dowiedzieć się o swojej konkurencji. W tym celu warto przeprowadzić profilowanie konkurentów. Na czym ono polega?

Zdefiniowanie konkurencji

Pierwszym etapem procesu profilowania konkurencji jest stworzenie katalogu obecnej i przyszłej konkurencji oraz podmiotów o podobnym profilu do naszego. Częstym błędem podczas analizy konkurencji jest zbyt wąskie jej definiowanie. Tworząc bazę konkurentów warto uwzględnić nie tylko firmy, które stanowią naszą bezpośrednią konkurencję, ale także te, których oferta ma charakter substytucyjny względem naszej oraz tych, którzy potencjalnie konkurencją będą w przyszłości.

Analiza i profilowanie konkurencji

Po stworzeniu listy konkurentów należy poddać analizie i profilowaniu każdy podmiot z osobna. Jakie dane powinien zawierać profil konkurenta?

 • Pełne dane i forma prawna firmy
 • Uporządkowana, wystandaryzowana lista produktów i usług wraz z charakterystyką
 • Profil grupy docelowej klientów – np. B2B (wraz z podaniem branż) lub B2C
 • Dane finansowe (o ile to możliwe)
 • Analizę i ocenę strategii marketingowej

Gdzie szukać informacji do tego rodzaju? Przede wszystkim w ogólnodostępnych źródłach (choć trzeba pamiętać, że nie wszystkie są bezpłatne), takich jak raporty dotyczące branży oraz analizy ekspertów w mediach branżowych. Jeżeli naszą konkurencją są spółki kodeksu spółek handlowych, dane o ich kondycji finansowej możemy uzyskać z cyklicznych sprawozdań finansowych. Warto przejrzeć dostępne kanały komunikacji poszczególnych konkurentów (stronę www, social media) oraz przyjrzeć się efektom działań PR. (np. przeprowadzić monitoring mediów).

Po określeniu wszystkich zmiennych, zebrane dane należy szczegółowo przeanalizować i wyciągnąć syntetyczne wnioski, które następnie należy porównać. Uwaga: ważne jest stałe monitorowanie zmian zachodzących na rynku i cykliczne (średnio co 6 miesięcy) profilowanie konkurencji.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: