Regulacja brokerów

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Regulacje, którym podlegają brokerzy opcji binarnych

Do wyboru mamy wielu brokerów. Tylko niektórzy z nich objęci są regulacjami nałożonymi przez zaufane organy. Regulacje są dokładnie tym, na czym powinien skupiać się zarówno nowicjusz, jak i doświadczony trader. Na naszej stronie znajdziesz listę wyłącznie zaufanych oraz objętych regulacjami brokerów.

Jeżeli interesujesz się opcjami binarnymi, z pewnością wiesz już, że większość serwerów należących do brokerów zlokalizowanycj jest na Cyprze. Cypr znajduje się wśród krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo w Europie i dlatego inwestorzy często myślą (o Cyprze), że jak o finansowej „dziurze“ ze znikomym, lub kompletnym brakiem przestrzeganiem przepisów. Tkwią oni w błędnym założeniu, że z tego powodu tak wielu brokerów opcji binarnych wybrało właśnie Cypr. W rzeczywistości powodem, dla którego tak wielu brokerów ma swoje siedziby na Cyprze są niskie podatki. Zyski firm obciążone są 10% podatkiem, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii podatek ten wynosi 24%. W Stanach Zjednoczonych jest on jeszcze wyższy. Chcemy przez to powiedzieć, że nie ma nic złego w rejestrowaniu swoich firm na Cyprze.

CySec

Artykuł ten będzie omówieniem dwóch głównych agencji regulujących. Pierwszą z nich jest CySEC (Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) to komisja, której zadaniem jest regulacja cypryjskich rynków finansowych. CySEC zapewnia przestrzegania surowych praw finansowych w celu zapewnienia ich zgodności z regulacjami Cypru i Unii Europejskiej dotyczącymi firm inwestycyjnych. CySEC to ciało publiczne, które czuwa nad operacjami i transakcjami przeprowadzanymi na giełdzie i monitoruje je.

ČNB

Następnie, opowiemy nieco o CNB (Narodowy Bank Czeski). Jest to centralny bank Republiki Czeskiej i organ regulujący rynek finansowy. Na naszej stronie możemy Ci polecić brokera IQ Option, regulowanego przez CNB, CySEC i wiele innych.

FCA

Innym przykładem jest brytyjski organ regulacyjny FCA (Financial Conduct Authority, czyli Urząd Regulacji Finansów). Jest to władza kontrolująca rynki finansowe. FCA to wiodąca, niezależna organizacja pozarządowa, z mocą prawną nałożoną przez brytyjski akt Financial Services and Markets Act 2000. Do głównych celów FCA zaliczamy: ochronę konsumentów, ulepszanie poziomu włączenia w systemie finansowym oraz promocję konkurencji.

Omówienie władz regulacyjnych w innych krajach

Kraj Władze regulacyjne
Wielka Brytania Financial Conduct Authority (FCA)
Francja Banque de France ( BdF)
Włochy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa ( CONSOB)
Hiszpania Comision Nacional del Mercado de Valores ( CNMV)
Holandia Netherlands Authority for the Financial Markets ( AFM)
Niemcy Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin)
Szwecja Finansinspektionen ( FI)
Dania Finanstilsynet ( The Danish FSA)
Węgry Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( PSZÁF)
Słowacja Národná banka Slovenska ( NBS)
Czechy Česká národní banka ( CNB)

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Deregulacja zawodów (cz. 9) – Broker ubezpieczeniowy

W II transzy deregulacji zawodów – deregulacją został objęty m.in. broker ubezpieczeniowy. W niniejszym artykule zostaną omówione obwarowania sprzed oraz po deregulacji (w roku 2020) związane z uzyskaniem dostępu do tego zawodu.

Broker ubezpieczeniowy przed deregulacją

Ulga za złe długi u wierzyciela i dłużnika

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – jak obliczyć?

Obowiązek wystawienia faktury a sprzedaż na rzecz osób prywatnych

Kolejny warunek zakłada posiadanie 3-letniego doświadczenia w przedmiocie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności o charakterze brokerskim.

Należy także wspomnieć o wymogu wynikającym z dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, który nakłada na przyszłym brokerów obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC lub innej równoważnej gwarancji o wartości 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Listę warunków zamyka zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych oraz Reasekuracyjnych.

Dodatkowo, w trakcie wykonywania zawodu, broker ubezpieczeniowy jest zobligowany do doskonalenia umiejętności zawodowych przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego, które obwarowane jest odbyciem określonej liczby godzin zajęć. Szkolenie zakończone jest wydaniem poświadczenia przez podmiot przeprowadzający kurs.

Broker ubezpieczeniowy po deregulacji

Ustawodawca postanowił warunkowo zwolnić z egzaminu tych kandydatów, którzy:

 • posiadają 6-letnie doświadczenie zawodowe w przedmiocie ubezpieczeń, odpowiedniego do zakresu działalności,
 • złożyli stosowny wniosek oraz ukończyli studia wyższe honorowane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych za równorzędne (obejmujące zakres tematów egzaminacyjnych dla brokerów) oraz zaliczyli egzaminy na tych studiach w formie pisemnej z poszanowaniem zasad anonimowości oceny prac, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Deregulację zawodu brokera ubezpieczeniowego należy wstępnie oceniać jako umiarkowaną. Z pewnością ze zmiany w dostępie do zawodu ucieszą się praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, którzy postanowią po wejściu w życie deregulacji nabyć uprawnienia brokerskie.

Rozporządzenie dotyczące rynku Forex

Regulacja w handlu na rynku Forex

Ryzykowny rynek Forex, który obejmuje handel parami walutowymi właściwa regulacja rynku Forex. Branża Forex ściśle współpracuje z rządowymi organami regulacyjnymi, aby zapewnić odpowiednią ochronę inwestorom i handlowcom.

Musisz jednak być bardzo ostrożny, ponieważ nie wszyscy brokerzy Forex muszą być regulowani w celu świadczenia usług handlu na rynku Forex. Różne organy regulacyjne mają zróżnicowane zasady i przepisy dotyczące transakcji na rynku Forex. Jeśli zarejestrujesz się z nieregulowanym brokerem Forex, ryzykujesz po prostu wszystkie swoje pieniądze.

Organów regulacyjnych forex

Dzięki obrotowi w wysokości ponad $ 5.3 miliardów dziennie, rynek Forex zaprasza nowych brokerów Forex.

Brak globalnego organu do ciągłego nadzorowania sieci handlowej 24 / 7 stanowi zagrożenie dla inwestorów i handlowców.

Wielu notorycznych brokerów Forex działa tylko z lokalną licencją i może nadużywać twoich pieniędzy.

Od 2001 do 2008, liczne oszustwa na rynku Forex pojawiły się w centrum uwagi, po czym Commodities Futures Trading Commission (CFTC) wymyśliło rygorystyczne przepisy.

Zgodnie z ustawą Commodity Exchange Act (CEA), CFTC ma jurysdykcję nad wszystkimi lewarowanymi transakcjami na rynku Forex w USA. Wszyscy internetowi dealerzy Forex w USA muszą spełniać standardy finansowe Narodowego Stowarzyszenia Futures (NFA).

W Wielkiej Brytanii regulamin rynku Forex, Financial Conduct Authority (FCA), jest odpowiedzialny za narzucanie przepisów dotyczących rynku Forex. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w Wielkiej Brytanii odgrywa istotną rolę w regulacjach finansowych w całej Europie.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: