Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (Directional Movement)

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

Wskaźniki i strategie

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI) jest w istocie połączeniem trzech różnych wskaźników: linii ADX, linii kierunkowej dodatniej (+DI) oraz linii kierunkowej ujemnej (-DI). Celem wskaźnika ADX jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie, czy też nie. Wskaźnik ten w ogóle nie uwzględnia kierunku trendu, dlatego też uzupełnia się go o linie +DI i -DI, które pozwalają określić kierunek trendu. Dzięki połączeniu tych trzech wskaźników powstaje narzędzie, które umożliwia analitykom technicznym określanie zarówno siły trendu, jak i jego kierunku.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Ruchu Kierunkowego (DMI).

I have created an alternative visualisation of the ADX + DI indicator created by MasaNakamura, credits to them for providing the source code! :-) The histogram represents the distance between the DI+ and the DI-. The crossing of the histogram is equal to the crossing of the DI lines. The ADX line is coloured based on the threshold. This creates a clean.

Wskaźnik ADX – Jak prawidłowo korzystać z tego wskaźnika analizy technicznej?

Nazwa ADX to skrót od Average Directional Movement Index, czyli Indeks średniego ruchu kierunkowego bądź po prostu Indeks Ruchu Kierunkowego. To wskaźnik, który powstał w 1978 roku. Został stworzony przez dobrze znanego w środowisku analizy technicznej J. Welles Wildera. Żeby poprawnie korzystać z tego wskaźnika należy dokładnie zgłębić jego budowę. Wskaźnik ADX stosowany jest na rynku Forex, na rynku akcyjnym, na indeksach oraz surowcach. Zdecydowanie należy do popularniejszych wskaźników analizy technicznej. Właściwa interpretacja wskaźnika średniego ruchu kierunkowego może w prawidłowy sposób filtrować aktualny rynkowy trend, a także generować istotne sygnały do zajmowania pozycji długich oraz krótkich. Za nim jednak przejdziemy do sygnałów płynących z wskaźnika ADX przeanalizujemy budowę tego wskaźnika.

ADX – budowa oraz konstrukcja wskaźnika Average Directional Movement Index

Wskaźnik ADX to tzw. wskaźnik trendowy. Zadaniem tego typu wskaźników jest prawidłowa identyfikacja kierunku oraz siły panującego na rynku trendu. Bardzo często w przypadku gdy poruszany jest temat trendu, a mamy go 3 rodzaje (trend wzrostowy, spadkowy oraz boczny) mówi się o tym, że mamy do czynienia z trendem bądź nie. W przypadku gdy mówimy, że na rynku panuje trend mamy na myśli występowanie tendencji wzrostowej bądź spadkowej. Gdy natomiast używamy sformułowania, że na rynku nie mamy do czynienia z trendem mamy na myśli, że występuje trend boczny, czyli tzw. konsolidacja. Wskaźnik ADX składa się z trzech linii. Pierwszą linią jest linia ADX, drugą i trzecią to odpowiednio linia +DI oraz – DI. Linia +DI nazywana jest linią popytu bądź linią trendu wzrostowego. Linia -DI to linia podaży bądź inaczej linia trendu spadkowego. Dobrze jest w przypadku prezentacji graficznej wskaźnika ADX używać koloru zielonego dla linii +DI oraz czerwonego dla linii -DI. Interpretacja płynących sygnałów, przede wszystkim z przecięć linii, będzie zdecydowanie bardziej intuicyjna.

Wideo prezentujące wskaźnik ADX

Żeby obliczyć poszczególne wartości linii wskaźnika ADX potrzebujemy mieć dostęp do cen minimalnych, maksymalnych oraz do cen zamknięcia. Większość materiałów, z którymi się spotkamy mówi o danych dziennych. Należy jednak pamiętać, że duża część tych materiałów stanowi przedruki prac Wellesa Wildera. W latach 70, w związku ze słabą komputeryzacją branży, najpopularniejszym i często jedynym interwałem był interwał dzienny. Bez zahamowań powinniśmy testować wskaźnik ADX na innych danych niż dane dzienne.

Przed obliczeniem wartości linii +DI oraz -DI musimy policzyć wartości ruchów kierunkowych +DM oraz -DM.

Jak obliczyć wartość linii +DI wchodzącej w skład wskaźnika ADX?

Do obliczania siły popytu i podaży stosuje się następujących formułek.

Ruch w górę = Dzisiejsze maksimum – wczorajsze maksimum (przy założeniu, że korzystamy z interwału dziennego)

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ruch w dół = Wczorajsze minimum – dzisiejszej minimum (przy założeniu, że korzystamy z interwału dziennego)

Jeżeli Ruch w górę jest większy od ruchu w dół i wartość ruchu w górę jest większa od zera to wartość +DM = Ruch w górę, w każdym innym przypadku +DM = 0.

Jeżeli Ruch w dół jest większy od ruchu w górę i wartość ruchu w dół jest większa od zera to wartość -DM = Ruch w dół, w każdym innym przypadku -DM = 0.

Po wybraniu okresu naszego wskaźnika (Wilder oryginalnie używał wartości 14), wartość linii +DI oraz -DI obliczamy:

+DI = 100 krotność średniej wygładzonej z parametru +DM podzielona przez wartość wskaźnika ATR

-DI = 100 krotność średniej wygładzonej z parametru +DM podzielona przez wartość wskaźnika ATR

Średnia wygładzona z parametru +DM liczona jest z wybranego przez nas okresu. Im większą jest okres, który bierzemy do obliczeń tym uzyskana linia będzie bardziej wygładzona.

W jaki sposób obliczana jest trzecia z linii? Linia ADX?

ADX= 100 krotność średniej wygładzonej z wartości absolutnej (+DI – (-DI)) podzielona przez sumę (+DI + -DI).

Wartość wskaźnika możemy zmieniać poprzez zmianę okresu, zmianę interwału, a także poprzez zmianę metody obliczana średniej kroczącej. Do dyspozycji najczęściej w programach analitycznych mamy jeszcze średnią wykładniczą, ważona oraz prostą.

Dodawanie wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0

Najpopularniejszą platformą tradingową na świecie dedykowaną inwestorom indywidualnym jest platforma MetaTrader 4.0. Dodawanie wskaźnika ADX jest bardzo intuicyjne. Po wyborze wykresu, do którego chcemy dodać nasz wskaźnik przechodzimy do funkcji Wstaw, następnie Wskaźniki. Z rozwijanej listy wybieramy Wskaźniki Trendu, a następnie z listy wybieramy wskaźnik Average Directional Movement Index.

Dodawanie wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0 – screen z platformy tradingowej

Po dodaniu wskaźnika wyskakuje nam okno służące do konfiguracji odpowiednich parametrów wskaźnika ADX. Okno składa się z 4 mniejszych okien: Parametry, Kolory, Poziomy oraz Wizualizacja. W zakładce parametry mamy możliwość wyboru Interwału. Dla nas jest to tzw. okres wskaźnika, dlatego, że zmiana interwału na wykresie np. z dziennego na godzinowy będzie powodowała, że do obliczania wskaźnika będą brane pod uwagę dane z interwału godzinowego, a nie dziennego. Poprzez wybranie parametru Zastosuj do mamy możliwość wyboru, czy do obliczania naszych linii stosujemy wartości największa/ najmniejsza, czy np. ceny zamknięcia. Zmiana tego parametru nie powoduje drastycznej zmiany w obliczeniach wartości wskaźnika ADX. Wybierając w tym oknie kolor linii konfigurujemy tylko i wyłącznie efekt wizualny linii ADX.

Parametry wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0

W przypadku wskaźnika ADX nie ma sensu ustawianie poziomu Stałe minimum oraz Stałe maksimum. Formuła matematyczna zastosowana do obliczania wskaźnika ADX powoduje, że jego wahania automatycznie mieszczą się w przedziale od 0 do 100.

Kolory linii +DI oraz -DI

W zakładce Kolory linii mamy możliwość skonfigurowania prezentacji graficznej dwóch kolejnych linii wskaźnika ADX. Przypomnę tylko, że linia +DI obrazuje siłę popytu, a co za tym idzie siłę trendu wzrostowego. Linia -DI stanowi prezentację siły podaży, co oznacza, że obrazuje siłę trendu spadkowego.

Jak prawidłowo interpretować linię ADX?

W naszym przypadku linia ADX (ta linia uśredniona) stanowi informację na temat tego czy na rynku mamy do czynienia z trendem czy nie. Nie informuje nas o jego kierunku. Przyjmuje się, że wartość ADX poniżej poziomu 20 oznacza, że na rynku panuje tendencja boczna. Wartość przekraczają 40 oznacza, że na rynku mamy do czynienia z silnym trendem wzrostowym bądź silnym trendem spadkowym. Konstrukcja matematyczna wskaźnika powoduje, że bardzo rzadko linia ADX przekracza pułap 60. Linia ADX najczęściej stosowana jest jako filtr do sygnałów płynących z przecięcia linii +DI oraz -DI. Gdy przecięcie tych linii następuje poniżej poziomu 20 powinno się taki sygnał pominąć. W przypadku gdy przecięcie następuje gdy ADX jest powyżej poziomu 20 można traktować taki sygnał jako wiążący.

Prezentacja linii ADX wskaźnika ADX na wykres AUDUSD na platformie MetaTrader 4.0. Czerwonymi poziomymi liniami zaznaczone zostały poziomu linii ADX dla których mówimy o braku trendu bądź o silnej tendencji. Na wykresie wyraźnie widać, że wartość linii ADX bardzo rzadko przekracza 60.

Czy poziomy 20 oraz 40 dla wskaźnika ADX są istotne?

O poziomach 20 oraz 40 w swoich pracach wspominał Welles Wilder. Należy jednak dodać, że wskaźnik ten powstał pod koniec lat 70. Aktualnie należy odpowiednio badać zachowanie wskaźnika ADX na poszczególnym instrumencie i dostosowywać te poziomy do rynkowej zmienności. Np. dla par walutowych Forex wartość tego wskaźnika może mieć mniejszą rozpiętość niż dla indeksów oraz surowców, więc utrzymywanie parametru 20 dla rynku Forex może oznaczać, że nigdy nie zajmiemy pozycje w oparciu o wskaźnik ADX. Prawidłowe dostosowanie wspomnianych poziomów wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów na danych historycznych.

Przecięcie linii +DI oraz -DI? Najlepszy sygnał płynący ze wskaźnika ADX

Głównym sygnałem płynącym z interpretacji wskaźnika ADX jest przecięcie linii popytu +DI oraz linii podaży -DI. W momencie gdy linia +DI przecina od dołu linię -DI otrzymujemy sygnał do zajmowania pozycji długich (kupno). W przypadku gdy linia -DI przecina od dołu linię +DI otrzymujemy komunikat do sprzedaży (zajmowania pozycji krótkich).

Przykładowe sygnały płynące tylko i wyłącznie z przecięcia linii +DI oraz -DI

Kompletny wskaźnik ADX – poziom linii ADX oraz przecięcia linii +DI oraz -DI

Gdy wiemy jak interpretować poszczególne linie możemy stworzyć prostą strategię handlową.

Sygnał do zajmowania pozycji długich:

– Gdy linia ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia +DI przecina od dołu linię -DI dostajemy komunikat do zajmowania pozycji długich

– Gdy linia ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia -DI przecina od dołu linię +DI dostajemy sygnał do zajmowania pozycji krótkich

– W przypadku gdy linia ADX jest poniżej poziomu 20 powinniśmy być poza rynkiem

Kompletny wskaźnik Average Directional Movement Index (ADX) składa się z linii: ADX, +DI oraz -DI

Plusy wskaźnika ADX

– Czytelne komunikaty i sygnały

– Mała ilość parametrów do konfiguracji

– Prosta prezentacja graficzna

Minusy wskaźnika ADX

– Przed użyciem konieczność dostosowania parametru wskaźnika

– Wyklucza z handlu w okresie występowania tendencji bocznych

– Na niższych interwałach generuje słabszej jakości sygnały (do testów)

Wskaźnik ADX Average Directional Movement Index

Average Directional Movement Index (ADX) czyli wskaźnik średniego ruchu kierunkowego jest jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Które wskaźniki forex wybrać to jedno z największych wyzwań dla początkujących traderów technicznych. Bez wątpienia wybór wskaźnika ADX jest zawsze dobrym wyborem. Ponieważ zazwyczaj nie ma złotej zasady, jak korzystać z narzędzi analizy technicznej, ponieważ mogą być one interpretowane na kilka sposobów, z pewnością warto je dokładnie przetestować, aby móc z nich regularnie korzystać. Na szczęście ADX jest stosunkowo prostym wskaźnikiem do użycia.

Jeśli chodzi o historię tego wskaźnika, należy wspomnieć o jego twórcy, J. W. Wilderze. Jest to absolutna legenda świata analizy technicznej. Oprócz wskaźnika ADX skonstuował on także Average True Range, Parabolic SAR, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych wskaźników technicznych na świecie – Relative Strength Index, w skrócie RSI.

Budowa i działanie wskaźnika Average Directional Movement Index

ADX, Average Directional Movement Index to tak zwany wskaźnik ruchu kierunkowego. Jego głównym celem jest pomiar i zilustrowanie siły dominującego trendu (niezależnie od tego, czy jest to trend wzrostowy, czy spadkowy). Dzięki temu możemy uniknąć handlu w najbardziej niepewnych momentach, tj. Okresach konsolidacji. Krótko mówiąc, wskaźnik ten potwierdza trendy lub ostrzega przed zmianami.

ADX jest zwykle używany razem z liniami DMI, więc można z góry założyć, że składa się z trzech linii: ADX (niebieski), + DI (zielony) i –DI (czerwony). Wszystkie oscylują w przedziale od 0 do 100, ale w praktyce rzadko zdarza się, że osiągają wartości przekraczające poziom 60 – w rzeczywistości są to ekstremalne przypadki bardzo silnych trendów, zwykle związane z poważnym rozerwaniem wykresu (spowodowane , na przykład przez zaskakujące zdarzenie makroekonomiczne). Aby móc poprawnie odczytać odczyty oscylatora, należy ustawić poziomy 20 i 40. Należy tutaj zauważyć, że nie warto używać wskaźnika zawierającego tylko jedną linię ADX, ponieważ jego wskazania są wtedy znacznie bardziej niepewne.

Wykorzystanie wskaźnika ADX

Interpretacja samej linii ADX jest naprawdę bardzo prosta i nie powinna stanowić problemu nawet dla osób, które nigdy nie miały nic wspólnego z analizą techniczną. Jeśli linia wskaźnika średniego ruchu kierunkowego jest poniżej poziomu 20, możemy mówić o konsolidacji, w którym to przypadku lepiej powstrzymać się od zajmowania pozycji i poczekać na sygnał kupna lub sprzedaży. Gdy ADX przekroczy poziom 20, możemy powiedzieć, że dany instrument pojawił się na instrumencie (nie jest jednak określone, czy jest to trend wzrostowy, czy spadkowy). W przypadku, gdy ADX jest powyżej poziomu 40, mamy do czynienia z bardzo silnym trendem.

Jeśli dodamy linie + DI i -DI do linii ADX, możemy uzyskać sygnały forex. Gdy wskaźnik ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia + DI przecina linię -DI od dołu, wydaje się, że sygnał zajmuje długie pozycje. Z drugiej strony, gdy wskaźnik ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia + DI przecina linię -DI z góry, pojawia się sygnał sprzedaży. Jest to dość prosty sposób, aby uzyskać dobrą wskazówkę do zajęcia pozycji.

Ponadto mamy również problem z rozpoznawaniem trendów – te wskazania również nie są najbardziej skomplikowane: jeśli linia + DI znajduje się powyżej linii -DI, ​​to mówimy o trendzie wzrostowym (oczywiście, gdy nie ma konsolidacji , tj. linia ADX musi mieć wartości powyżej 20) i analogicznie, gdy linia + DI znajduje się poniżej -DI, ​​mówimy o trendzie spadkowym.

Pamiętajmy jednak, że pierwsza interpretacja trzech przedstawionych jest zdecydowanie najważniejsza, ponieważ wskaźnik ADX miał przede wszystkim zmierzyć siłę trendu, a nie wskazać jego kierunek. Ponadto powinieneś wiedzieć, że wskaźnik ADX najlepiej jest stosować w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które generują główne sygnały do ​​zakupu lub sprzedaży danego instrumentu. W takim przypadku sam ADX powinien być wykorzystywany przede wszystkim do weryfikacji sygnałów pod kątem obecnego trendu rynkowego, jego zmiany lub jego braku.

Podsumowując, w oparciu o średni wskaźnik ruchu kierunkowego, możesz stworzyć naprawdę interesujące i praktyczne systemy transakcyjne, które będą zaprojektowane tak, aby handlować zgodnie z głównym trendem panującym w tym czasie na rynku lub instrumencie. Niewątpliwie ADX doskonale nadaje się do tego, do czego został stworzony, tj. Do określania siły trendu. Nie ma lepszego wskaźnika na temat tej aplikacji, więc otrzymuje ona pełną pulę punktów.

Zalety wskaźnika ADX

 • Łatwy w użyciu
 • Przejrzyste sygnały kupna i sprzedaży
 • Możliwość określania siły trendu
 • Możliwość wykluczenia handlu w momencie niepewności rynkowej

Wady wskaźnika ADX

 • Potrzeba dodatkowych wskaźników
 • Konieczność weryfikacji sygnałów (jednak nie jest to główne zadanie wskaźnika)

Wskaźnik ADX – Podsumowanie

Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników trendu, ADX jest wskaźnikiem opóźnionym. Oznacza to, że nie wskaże on trendu, dopóki on nie nastąpi.

Mamy nadzieję, że zaprezentowaliśmy wskaźnik ADX w sposób zrozumiały, opisując jego zastosowanie na rynku. Przedstawiona opis ADX odzwierciedla istotę tego wskaźnika i pokazuje, jak łatwy jest on w użyciu.

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: