Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń forex, które inwestorzy wykorzystują do zarządzania transakcjami. Chociaż mogą one różnić się w zależności od brokera, istnieje kilka podstawowych typów zleceń, które wszyscy brokerzy akceptują. Wiedza na temat tego, co to jest i solidne zrozumienie może pomóc inwestorom we właściwym wejściu i wyjściu z rynku. Rodzaje zleceń pozwalają na indywidualne strategie handlowe. W tym artykule omówione zostaną główne zlecenia forex oraz sposób ich wykorzystania w handlu na żywo.

Wprowadzenie do rodzajów zleceń Forex

Zlecenia stanowią kluczowe narzędzia dla inwestora i powinny być brane pod uwagę przy realizacji strategii handlowej. Zlecenia mogą być wykorzystywane do zawierania transakcji, jak również pomagają chronić zyski i ograniczać ryzyko wystąpienia strat.

Zrozumienie różnic pomiędzy dostępnymi typami zleceń może pomóc w określeniu, które zlecenia najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i które najlepiej nadają się do osiągnięcia Twoich celów inwestycyjnych.

Zlecenie „Po cenie rynkowej”

Zlecenie po cenie rynkowej jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym i często spotykanym przez inwestorów Forex. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenia po cenie rynkowej są realizowane bezpośrednio na rynku. Oznacza to, że jeśli chcesz natychmiast zająć pozycję, możesz handlować na nim zleceniami po obowiązującej cenie.

Zazwyczaj skalperzy i inwestorzy dzienni polegają na tego typu zleceniach, by szybko wejść i wyjść z pozycji.

Przykład

Kurs EUR/USD poniżej pokazuje ceny zakupu i sprzedaży na żywo. Zlecenie rynkowe na zakup po cenie 1.1101 zostanie zrealizowane natychmiast po wciśnięciu przycisku „Kup”. To samo dotyczy pozycji krótkiej (Sprzedaj).

Sytuacja ta dotyczy każdej innej waluty, towaru lub akcji.

Dla ukazania zlecenia po cenie rynkowej wykorzystano platformę etoro.com

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zlecenie po cenie rynkowej jest najbardziej podstawowym typem zlecenia. Jest ono realizowane po najlepszej cenie dostępnej w momencie otrzymania zlecenia.

Zlecenia z Limitem ceny

Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem ceny związane z handlem na rynku Forex:

Zlecenia z limitem ceny do otwarcia pozycji

Pierwszym z nich jest zlecenie wejścia z limitem ceny. Pozwoli ono uzyskać lepszą cenę wejścia. Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej lub korzystniejszym kursie. Zlecenie z limitem ceny sprzedaży jest realizowane po określonej cenie lub wyższej. Zlecenia kupna z limitem ceny są realizowane po określonej cenie lub niższej.

Przykład

Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1099 i myślałeś, że spadnie on do 1,1060 przed rozpoczęciem gry, możesz złożyć zlecenie z limitem ceny kupna po 1,1060.

Jeśli kurs EUR/USD jest na poziomie 1.1095 i myślisz, że wzrośnie do 1.1105 przed sprzedażą, złożyłbyś zlecenie z limitem ceny na sprzedaż na poziomie 1.1105. W przypadku korzystania ze zlecenia z limitem ceny, zostaniesz ono zrealizowane tylko po cenie wskazanej przez Ciebie (lub lepszej).

Zlecenia z limitem ceny pozwalają na bardzo precyzyjną definicję punktu wejścia lub wyjścia z transakcji. Należy pamiętać, że zlecenia z limitem ceny nie gwarantują zawarcia transakcji. Jeśli określona cena nie zostanie zrealizowana, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają arkusze zleceń na żywo na platformie eToro kliknij tutaj.

Zlecenia z limitem ceny do zamknięcia pozycji

Możesz również użyć zlecenia z limitem ceny, aby zamknąć transakcję, gdy rynek przesuwa kurs określonego aktywa na Twoją korzyść. Jeśli kupiłeś EUR/USD po cenie 1,1098, to możesz chcieć automatycznie zamknąć pozycję, gdy pozycja wzrośnie o daną wartość.

Jest to tak zwane zlecenie take profit

Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1,1098 i chciałbyś wyjść, kiedy transakcja przynosi zysk w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie sprzedaży z limitem 100 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1198.

Jeśli sprzedajesz EUR/USD po cenie 1,1095 i chciałbyś wyjść, gdy Twoja transakcja przyniesie dochód w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie kupna z limitem 100 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1,0995.

Zlecenia Stop Loss w celu zamknięcia pozycji

Zlecenie stop uruchamia pozycję, gdy osiągnięty zostanie wcześniej zdefiniowany kurs. Zlecenie stop kupna wyzwala zlecenie rynkowe, gdy cena „ask” zostaje osiągnięta. Zlecenie sell stop wyzwala zamówienie, gdy spełniona jest cena „bid”. Oba zlecenia typu stop realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, w zależności od poziomu płynności. Dyspozycje te, zwane również zleceniami stop loss, są często używane do ograniczenia strat.

Innymi słowy możesz użyć zlecenia ochronnego stop loss, aby zamknąć transakcję, gdy rynek zmieni pozycję przeciwnie do zakładanej. Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1.1102 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś swój ochronny stop loss sprzedaży o 50 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1.1052.

Jeśli sprzedałeś EUR/USD po cenie 1,1099 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś ochronny stop loss 50 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1149.

Zlecenia stop loss pomagają zweryfikować kierunek ruchu na rynku przed zawarciem transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, że zlecenia stop loss realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, po otwarciu pozycji, w zależności od dostępnej płynności.

Stop Loss Kroczący – Trailing Stop

Stop loss kroczący jest zleceniem typu stop, które ustawiane jest na podstawie wcześniej zdefiniowanej liczby pipsów oddalonej od aktualnej ceny rynkowej. Stop loss kroczący automatycznie śledzi Twoją pozycję, jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść.

Jeśli rynek porusza się na niekorzyść tradera, to zlecenie zostanie uruchomione i transakcja stop zostanie zrealizowana po kolejnym dostępnym kursie w zależności od płynności.

Zlecenia warunkowe Forex

Zlecenia warunkowe łączą kilka rodzajów zleceń i są wykorzystywane do realizacji określonej strategii handlowej. Zlecenia warunkowe wymagają, by jedno ze zleceń zostało uruchomione, zanim uaktywni się drugie.

Najczęściej spotykane rodzaje zleceń warunkowych to If/Then i If/Then OCO.

If/Then

Zlecenie if/then jest zestawem dwóch zleceń z zastrzeżeniem, że jeśli pierwsze (znane jako zlecenie „if”) zostanie zrealizowane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niezależnym, pojedynczym zleceniem. Zlecenia niezależne nie są dołączane do transakcji i działają poza aktualną pozycji. W przypadku, gdy zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Zauważ, że gdy któraś z części zlecenia if/then jest anulowana, wszystkie elementy zlecenia są odwołane.

If/Then OCO

Jeśli pierwsze zlecenie („if”) zostanie wykonane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niepowiązanym zleceniem typu one-cancels-other (OCO). Należy pamiętać, że zlecenia niepowiązane nie są dołączane do danej transakcji i działają niezależnie od aktualizacji pozycji. Podobnie jak w przypadku zwykłego zlecenia OCO, realizacja jednego z dwóch zleceń „then” automatycznie anuluje drugie zlecenie.

W przypadkach, gdy pojedyncze zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” OCO pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Jeśli jakakolwiek część zlecenia OCO if/then zostanie anulowana (w tym jeden z etapów zlecenia OCO), wszystkie pozostałe części zlecenia również zostają anulowane.

Wygaśnięcie zlecenia

Zlecenia po cenie rynkowej są zleceniami jednodniowymi, realizowane po kolejnej możliwej cenie. Jednakże, dla wszystkich pozostałych typów zleceń można złożyć zlecenia na koniec dnia (EOD) lub Good Till Cancel (GTC).

Koniec dnia – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostaje otwarte do końca dnia handlowego. Zwykle o godzinie 17:00 w Nowym Jorku.

Good Til’ Cancelled – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostanie otwarte do czasu jego realizacji lub anulowania.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Zlecenia giełdowe

Gdy już posiadamy rachunek maklerski, zyskujemy możliwość kupna instrumentów dostępnych na polskiej Giełdzie. Ich lista dostępna jest w osobnym wpisie. Tutaj skupimy się na wyjaśnieniu pojęć, które trzeba znać przy składaniu zleceń giełdowych.

Zlecenia giełdowe

Na pierwszy rzut oka formatka zlecenia może być nieczytelna, ale wystarczy chwila aby zawarte tam skróty nie były tajemnicą. Dzięki temu złożone zlecenia będą odpowiadały w pełni założonej strategii inwestycyjnej.

Papier

Na początku trzeba wybrać papier jaki chcemy kupić. W aplikacji maklerskiej ING wystarczy wpisać pierwsze litery, a lista z nazwami spółek podpowiada się samodzielnie. W pierwszej kolejności podpowiadają się nazwy spółki z portfela i papiery z listy obserwowanych.

Kierunek

Po wybraniu papieru wybieramy czy chcemy papier kupić (jeśli go nie posiadamy), czy sprzedać (jeśli mamy go już na swoim rachunku).

Ilość

Następnie należy podać ile papierów ma być w tym zleceniu. Alternatywnie można podać ile pieniędzy chcemy wykorzystać w transakcji, a system przeliczy ile to będzie papierów wartościowych.

Typ zlecenia

Określa po jakiej cenie będzie wystawione zlecenie. Najczęściej stosowanymi są zlecenia Z limitem, oraz PKC.

Skrót Rozwinięcie skrótu Opis
Z limitem
 • Dla zleceń kupna limit wskazuje maksymalną cenę, po której inwestor chce kupić papiery.
 • Dla zleceń sprzedaży limit wskazuje minimalną cenę, po której inwestor chce sprzedać papiery.
PKC Po Każdej Cenie
 • Zlecenie zostanie zrealizowane wg najlepszych ofert znajdujących się w na Giełdzie.
 • Nie może być przekazane na Giełdę w fazie dogrywki.
 • Mogą być realizowane częściowo.
PEG Ze Zmiennym Limitem Realizacji
 • Zlecenie zawsze posiada limit ceny równy limitowi najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń.
 • Dodatkowo inwestor może ustalić własny maksymalny limit dla zleceń kupna i minimalny limit dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego zmienny limit przestaje być automatycznie aktualizowany.
 • Mogą być składane wyłącznie w czasie notowań ciągłych.
 • Zlecenie traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego podstawowy (zmienny) limit ceny jest aktualizowany.
PCR Po Cenie Rynkowej
 • Zlecenie zostanie zrealizowane z limitem równym limitowi najlepszego zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń.
 • Mogą być składane wyłącznie w trakcie fazy notowań ciągłych, w fazie przed otwarciem/zamknięciem oraz w czasie równoważenia rynku.
 • Zlecenia te, przynajmniej częściowo, są realizowane natychmiast po wprowadzeniu, po cenie wyłącznie pierwszego najlepszego oczekującego w arkuszu zlecenia przeciwnego. Oznacza to, że realizowana jest tylko najlepsza oferta po stronie przeciwnej. Jeżeli zlecenie nie zostanie zrealizowane w całości, jego niezrealizowana część staje się zleceniem z limitem równym kursowi ostatniej zawartej transakcji.
 • System nie przyjmie zlecenia po cenie rynkowej, jeżeli w arkuszu po drugiej stronie nie ma zleceń z limitem cen.
Stop loss Jest zleceniem ograniczającym maksymalną stratę dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez inwestora poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem PKC.
 • Zlecenia maklerskie z warunkiem limitu aktywacji mogą być przekazywane na giełdę w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki.
 • Zlecenie typu STOP zawiera dwa limity ceny, tzw. limit aktywacji i limit realizacji.
 • W przypadku zlecenia Stop Loss zamiast limitu realizacji występuje warunek PKC.
 • W zleceniu kupna z limitem aktywacji, limit realizacji musi być równy lub wyższy od limitu aktywacji, a limit aktywacji musi być wyższy od kursu ostatniej transakcji (w przypadku braku transakcji na sesji od kursu odniesienia).
 • W przypadku zleceń sprzedaży limit realizacji musi być równy lub mniejszy od limitu aktywacji, a limit aktywacji musi być niższy od kursu ostatniej transakcji (w przypadku braku transakcji na sesji od kursu odniesienia).
 • Zlecenia Stop nie są aktywowane w fazie przed otwarciem/zamknięciem i w czasie równoważeń. Nie biorą udziału w wyznaczaniu TKO i TWO, kursu otwarcia/zamknięcia i nie są realizowane na otwarciu/zamknięciu. Jeżeli po wyznaczeniu kursu jednolitego lub zamknięcia zlecenie stop zostaje aktywowane, zostaje dołączone do arkusza dopiero po zakończeniu fazy dogrywki.
Stop limit Jest zleceniem ograniczającym maksymalną stratę dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez inwestora poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem ceny.

Terminy ważności

Tu najczęściej spotykanymi są Zlecenie na dzień oraz Ważne do daty.

Termin ważności Opis
Zlecenia na dzień Zlecenie będzie ważne do końca najbliższej sesji. Po zakończeniu sesji, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana
Ważne do daty Zlecenie będzie ważne do wybranej sesji. Po zakończeniu tej sesji, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana
Ważne na fixing Zlecenie będzie aktywne tylko na najbliższym otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu
Wykonaj i Anuluj Zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane w w takim stopniu na jaki pozwalają oferty w arkuszu, a pozostała niezrealizowana część zostanie odrzucona
Wykonaj lub Anuluj Zlecenie musi być realizowane w całości. Jeżeli całkowita realizacja nie jest możliwa, to zostanie ono w całości anulowane
Ważne do anulaty Zlecenie będzie ważne nie dłużej niż 365 dni
Ważne do czasu Zlecenie będzie ważne do wskazanej godziny podczas bieżącej sesji. Po upływie tego czasu, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana. Czas ważności zlecenia jest podawany z dokładnością do jednej sekundy
Ważne na zamknięcie Zlecenie będzie aktywne tylko w fazie zamknięcia, w dniu w którym zostało złożone

Trzeba pamiętać, że są sytuacje kiedy zlecenia mogą stracić ważność automatycznie, bez względu na to jaki parametr został ustawiony przez zlecającego.

Do takich sytuacji należą:

 • ostatni dzień notowania akcji z prawem do dywidendy
 • ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru
 • ostatni dzień notowania akcji przed splitem (zmianą wartości nominalnej akcji)

Dodatkowe warunki

Nazwa Opis
Wielkość ujawniona
 • Określa jaka liczba akcji ze zlecenia jest ujawniana w arkuszu zleceń na Giełdzie.
 • Kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia.
 • Wielkość ujawnienia nie może być mniejsza niż 10. Może być składane w każdej fazie sesji.
 • W przypadku gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnianej, ujawniana jest ta pozostała część zlecenia.
Minimalne wykonanie
 • Zlecenie z tym parametrem realizowane jest co najmniej w wielkości określonej w warunku.
 • Jeżeli układ zleceń na Giełdzie nie pozwala na natychmiastową realizację zlecenia w wielkości określonej w warunku, zlecenie to traci ważność.
 • Może być składany wyłącznie w czasie: dogrywki oraz fazy notowań ciągłych z wyłączeniem momentów równoważenia rynku.
 • Jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane częściowo – niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem bez warunku wielkości minimalnej.

Co dalej?

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematu zleceń giełdowych, zachęcamy do lektury Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Poza poruszonym tu tematem znajdują się tam wszystkie zasady, na podstawie których zawierane są transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rodzaje zleceń na GPW

Zlecenie po każdej cenie (PKC)

Zlecenie po każdej cenie (PKC) jest zleceniem bez limitu ceny, co oznacza że jest ono realizowane zawsze po najlepszych ofertach znajdujących się po drugiej stronie arkusza zleceń. Może ono zostać zrealizowane w częściach, po różnych cenach. Warto mieć na uwadze, że inwestor nie ma możliwości kontroli kursu transakcji. Zlecenie PKC zawsze jest realizowane w części mieszczącej się w ramach widełek dynamicznych i statycznych, natomiast pozostała część zlecenia może zostać odrzucona, bądź przyjęta do arkusza, co zależy od konfiguracji systemu.

Zasady:

 • zlecenie PKC można składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych,
 • priorytet realizacji taki sam jak zlecenia PCR,
 • inwestor nie ma możliwości kontroli kursu realizacji zlecenia,
 • w chwili złożenia zlecenia po przeciwnej stronie arkusza nie musi oczekiwać zlecenie przeciwstawne,
 • zlecenie PKC zawsze jest realizowane w części mieszczącej się w ramach widełek dynamicznych i statycznych, natomiast pozostała część zlecenia może zostać odrzucona, bądź przyjęta do arkusza, co zależy od konfiguracji systemu,
 • niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu, jako PKC,
 • w trakcie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu na całkowitą realizację zlecenia. W takim wypadku nie nastąpi zawieszenie instrumentu. Niezrealizowana część zlecenia nie będzie oczekiwać w arkuszu jako zlecenie z limitem PKC, a pojawienie się zlecenia przeciwstawnego spowoduje zawarcie transakcji po cenie najlepszej z punktu widzenia zlecenia napływającego.

W takim wypadku transakcja będzie zawierana pod najlepszej cenie z poniższych (z punktu widzenia realizacji zlecenia napływającego na rynek):

 • po cenie równej kursowi ostatniej transakcji, a jeżeli w danym dniu żadna transakcja nie została zawarta
 • równej kursowi odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów, albo – po cenie równej najlepszemu limitowi w zleceniu LIMIT obecnym po tej samej stronie arkusza co oczekujące zlecenie PKC, albo
 • po cenie równej limitowi zlecenia przeciwstawnego.

Przykład

W arkuszu znajdują się dwa zlecenia kupna, kolejno po 45 i 44 zł oraz jedno zlecenie sprzedaży po 47 zł.

Po stroni sprzedaży pojawia się zlecenie PKC na 100 akcji. Wykonane zostają następujące transakcje: sprzedaż 50 akcji po 45 zł, sprzedaż 30 akcji po 44 zł. Pozostałe 20 akcji pozostaje w arkuszu, jako zlecenie PKC zgodnie z poniższym zrzutem.

Zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

Zlecenie PCR służy temu, aby zakupić dany papier po ostatniej cenie rynkowej. Zlecenie po cenie rynkowej ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenie PKC. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń.

Zasady

 • Zlecenie PCR może zostać złożone w systemie notowań ciągłych – w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem oraz w systemie kursu jednolitego w fazie przed otwarciem,
 • zlecenia kupna i sprzedaży PCR odrzucane są na pierwszej sesji notowania instrumentu finansowego na giełdzie,
  • jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie przeciwna strona arkusza nie ma żadnych zleceń następuje standardowe zawieszenie instrumentu,
  • jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń, zlecenie PCR jest odrzucane,
 • w przypadku zlecenia kupna PCR system blokuje środki w wysokości sumy:
  • iloczynu liczby akcji i kursu odniesienia powiększonego o 10% (20% dla NewConnect),
  • prowizji,
 • niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem.

Przykład

Arkusz przed wpłynięciem zlecenia PCR wygląda następująco. Ostatnia transakcja miała miejsce po cenie 57 zł (aktualna cena rynkowa).

Zgodnie z zasadami zlecenie PCR uzyskuje priorytet i zostaje sprzedane 10 akcji po aktualnej cenie rynkowej, czyli 57 zł. Pozostałe zlecenie na 10 akcji staje się zleceniem z limitem ceny 57 zł.

Zlecenie ze zmiennym limitem realizacji (PEG)

Zlecenie PEG zawiera limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń zwanego kursem referencyjnym. Kurs zlecenia PEG ulega zmianie wraz ze zmianą kursu referencyjnego w sposób ciągły (zlecenie PEG podąża za swoim kursem referencyjnym). Zadaniem zlecenia PEG jest zapewnienie realizacji zlecenia po korzystnym dla inwestora kursie. Co istotne, zlecenie PEG traci swój priorytet przy każdej aktualizacji limitu,

Zlecenia PEG są odrzucane w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem, w trakcie zawieszenia instrumentu, w trakcie notowań ciągłych jeśli nie ma innych zleceń po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG, podczas dogrywki.

Zlecenie PEG może zawierać dodatkowy (stały) limit ceny:

 • maksymalny – dla zleceń kupna,
 • minimalny – dla zleceń sprzedaży

po przekroczeniu, którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG przestaje być automatycznie aktualizowany. Dodatkowy limit ceny ogranicza automatyczną aktualizację podstawowego (zmiennego) limitu ceny tego zlecenia, do chwili kiedy limit ceny w najlepszym zleceniu kupna jest wyższy od tego dodatkowego limitu w zleceniu PEG, a w przypadku zlecenia sprzedaży – niższy od tego dodatkowego limitu.

 • Automatyczna aktualizacja podstawowego (zmiennego) limitu ceny w zleceniu PEG jest wznawiana, jeżeli:
  limit ceny w najlepszym zleceniu kupna w arkuszu zleceń spadnie poniżej maksymalnego dodatkowego limitu ceny w zleceniu PEG – w przypadku gdy zlecenie PEG jest zleceniem kupna,
 • limit ceny w najlepszym zleceniu sprzedaży wzrośnie powyżej minimalnego dodatkowego limitu ceny w zleceniu PEG – w przypadku gdy zlecenie PEG jest zleceniem sprzedaży.

Przykład

Arkusz zleceń przedstawia się następująco:

Na rynek wpada zlecenie kupna 20 akcji PEG z limitem maksymalnym na poziomie 93 zł. Zlecenie otrzymuje limit najlepszego zlecenia z limitem po stronie kupna, czyli 90 zł.

Następnie napływa zlecenie kupna 10 akcji z limitem 93 zł. Zlecenie PEG jest aktualizowane limitem tego zlecenia do poziomu 93 zł. Aktualizacja skutkuje utratą priorytetu zlecenia PEG.

Na rynek napływa kolejne zlecenie kupna, tym razem z limitem 94 zł. W związku z tym, że zlecenie PEG posiada limit maksymalny w wysokości 93 zł, zlecenie to nie jest aktualizowane.

Następnie wpada zlecenie sprzedaży 30 akcji po każdej cenie. W jego wyniku zawarte zostają następujące transakcje:

 • sprzedaż 10 akcji po cenie 94 zł (zlecenie nr 6),
 • sprzedaż 10 akcji po cenie 93 zł (zlecenie nr 5),
 • sprzedaż 10 akcji po cenie 93 zł (zlecenie nr 4).

Pozostałe zlecenie PEG aktualizowane jest limitem najlepszego zlecenia z limitem po stronie kupna. Aktualizacja skutkuje utratą priorytetu przez zlecenie PEG.

SQUABER – ALERTY I POWIADOMIENIA GIEŁDOWE

Zlecenie z limitem ceny

Najbardziej popularny rodzaj zlecenia. W wypadku zlecenia kupna określa maksymalna cenę, po jakiej inwestor jest gotowy kupić akcje. Natomiast w zleceniu sprzedaży jest minimalna cena, po jakiej inwestor jest gotowy sprzedać akcje. Limit ten można dowolnie zmieniać, jeśli zlecenie nie zostało zrealizowane lub np. straciło swoją ważność.

Zlecenie z limitem aktywacji

Limit aktywacji stosowany jest zazwyczaj przy wykorzystaniu analizy technicznej. Zlecenie STOP LOSS jest zleceniem z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC). Zlecenie STOP LIMIT jest natomiast zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia. Pomiędzy poziomami musi więc zachodzić zależność:

 • Kupno: Kurs ost. trans. Limit aktywacji>= Limit realizacji zlecenia

Zasady

 • zlecenia można składać w fazie notowań ciągłych i przed otwarciem,
 • zlecenie z limitem aktywacji jest niewidoczne w arkuszu zleceń do czasu, aż kurs ostatniej transakcji osiągnie poziom limitu aktywacji,
 • w przypadku gdy nastąpi ujawnienie zlecenia, zlecenie to będzie realizowane według limitu, jaki został mu określony (przy braku możliwości realizacji zlecenia będzie oczekiwało tak, jak każde inne zlecenie),
 • w zleceniach z limitem aktywacji niezbędne jest określenie dwóch limitów:
  • limitu aktywacji,
  • limitu realizacji zlecenia,
 • limit realizacji zlecenia musi być wyższy bądź równy limitowi aktywacji w zleceniach kupna oraz niższy bądź równy w zleceniach sprzedaży (limitem realizacji zlecenia może być również PKC),
 • w przypadku określenia kursu nietransakcyjnego złożone zlecenia z limitem aktywacji, które mogłyby w ten sposób uaktywnić się, tracą ważność,
 • zlecenia z limitem aktywacji można łączyć ze zleceniami wielkości ujawnianej, a także z warunkiem “wykonaj i anuluj”, o ile faza sesji umożliwia złożenie tego rodzaju zleceń,
 • zlecenia z limitem aktywacji nie można łączyć ze zleceniami z warunkiem minimalnej wielkości wykonania, ze zleceniami PCR i PCRO, a także ze zleceniami “wykonaj lub anuluj”.

Warunki wykonania

Ważne Na najbliższy Fixing (WNF)

Zlecenia WNF są przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarcie, zamknięcie, odwieszenie instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.Nie można łączyć ważności WNF z limitem aktywacji, zleceniami PEG, warunkiem MWW oraz innymi ważnościami.

Ważne Na Zamknięcie (WNZ)

Analogiczne zlecenie, co zlecenie WNF z tą różnicą, że bierze ono udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań.

Ważne do Czasu (WDC)

Zlecenie WDC pozostaje w arkuszu zleceń do czasu określonego przez inwestora. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego i jest określony z dokładnością do 1 sekundy.

WLA (wykonaj lub anuluj)

Może być złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie WLA może być wykonane tylko w całości. W przypadku gdy realizacja zlecenia w całości nie jest możliwa, zlecenie traci ważność. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WLA z warunkiem WUJ i MWW oraz z parametrem PEG i limitem aktywacji.

WIA (wykonaj i anuluj, ważne do pierwszego wykonania)

Może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenie WIA podlega realizacji w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część traci ważność i automatycznie jest usuwana z karnetu zleceń. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WIA z warunkiem WUJ oraz parametrem PEG i limitem aktywacji.

WUJ (zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej)

Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji. Warunek wielkości ujawnianej określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia.

MWW (zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania)

Mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Zlecenie realizowane jest w całości lub częściowo co najmniej w wielkości określonej w warunku. Nie zrealizowana część zlecenia maklerskiego z warunkiem minimalnej wielkości wykonania pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Z GIEŁDY?

 1. http://www.millenniumdm.pl/pobierz/komunikaty/utpbroszura.pdf
 2. https://www.mbank.pl/pomoc/info/inwestycje/rodzaje-zlecen-emakler.html
 3. http://bossa.pl/edukacja/rynek/utp/rodzaje-zlecen/#artid36672pos2

O autorze

Analizy i Edukacja

powiązane posty

Czy inwestowanie na giełdzie musi pochłaniać dużo czasu?

30 sierpnia, 2020

4 kroki do zarabiania na IPO

30 czerwca, 2020

Kto inwestuje na GPW?

11 grudnia, 2020

Akcjonariat Obywatelski i jego platforma e-learningowa

Odbierz już dziś!

Koszyk

Polecany rachunek maklerski

Polecamy rachunek inwestycyjny w X-Trade Brokers Dom Maklerski SA. Gdzie obok akcji na rynku kasowym znajdziesz również kontrakty CFD na akcje oraz tysiące innych instrumentów, np. ETFy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Zastanów się czy powinieneś podejmować takie ryzyko. Jeśli masz wątpliwości spróbuj skorzystać z naszego segregatora inwestycyjnego.

Informujemy również, że posiadamy z XTB umowę afiliacyjną. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z tej usługi możemy otrzymać za to wynagrodzenie. Dziękujemy jeżeli się zdecydujesz na taki krok.

Polecane strony

Lista wskaźników dostępnych w Squaber.com

Wiedza giełdowa Squabera

Strategia Trendowa Grupy Żółwi

Porównanie ofert domów maklerskich

Najnowsze wpisy na naszym blogu

 • CCC próbuje odrabiać straty WIG20 Analiza Squaber Trendy Kwiecień 2020 1 maja, 2020
 • Gdzie zmierzają giganci GPW? | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 1 maja, 2020
 • Słabsze notowania WIG20 i mWIG40 | Podsumowanie dnia na GPW 29 kwietnia, 2020
 • Najgorszy kryzys w historii? Co mówią liczby – Magazyn Bilans 4 kwietnia, 2020
 • Dino i CDR bronią swojej ceny WIG20 Analiza Squaber Trendy Marzec 2020 1 kwietnia, 2020

Śledź nas!

Facebook

youtube

Świergot

Investio sp. z o.o. ul. Wielicka 16, 44-103 Gliwice
[email protected]
+48 533 009 554

NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216
Kapitał zakładowy: 140 200 zł, w pełni opłacony

Użytkownik Serwisu Squaber jest świadomy, że Investio sp z o, o, nie wykonuje działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Informacje zamieszczane przez Investio sp. z o. o. na stronach serwisu squaber.com mają charakter rekomendacji wystawionej na zasadach opisanych w tym pliku. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Użytkownik Serwisu Squaber powinien kierować się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez Użytkownika Serwisu Squaber uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Treści dostępne w Serwisie Squaber zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów lecz mają one jedynie charakter informacyjny. Dane dostarcza Notoria SA oraz IEX Trading. Są one opóźnione o co najmniej 15 minut.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. Miej również na uwadze to, że większość inwestorów traci pieniądze na rynkach OTC. Pełne raporty na ten temat znajdziesz na stronach KNF.

O nas

Oprócz rynku kasowego interesują Cię instrumenty lewarowane?

W takim wypadku polecamy rachunek inwestycyjny w X-Trade Brokers Dom Maklerski SA. Gdzie obok akcji na rynku kasowym znajdziesz również kontrakty CFD na akcje.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Zastanów się czy powinieneś podejmować takie ryzyko. Jeśli masz wątpliwości spróbuj skorzystać z naszego segregatora inwestycyjnego.

Zaprojektowany przez Elegant Themes | Napędzany WordPress

Ocena brokerów opcji binarnych 2021:
 • EVO Trade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EVO Trade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • FinMax
  FinMax

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • Binarium
  ☆☆☆☆☆
  Binarium

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: